Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spolek

NÁMITKA PROTI NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 6

Vážení spoluobčané,

V pondělí dne 16.9.2019 byl na Magistrátu Mladé Boleslavi představen záměr změny územního plánu. Předmětem této změny bylo také rozšíření ploch hřbitova v naší obci Čejetice. Detailní informace jsou dostupné pod tímto odkazem.

Námitky k tomuto “veřejnému” jednání je možné podat do 7 dní o projednání. Pokud máte zájem se připojit s námitkou proti záměru vedení Magistrátu města Mladé Boleslavi vypracovali jsme pro Vás vzor, který stačí včetně příloh podat nejpozději do 23.9.2019 na podatelně Magistrátu města Mladé Boleslavi.

Námitka_VZOR
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3

Na změny v územním plánu jsme byli také informování právní kanceláří, se kterou jsme v minulosti spolupracovali. Přikládám Vám text:

Dobrý den,

před nějakou dobou jsme spolu řešili problematiku hřbitova v Čejeticích. Aktuálně řešíme pro jiného klienta v jiné věci připravovanou Změnu č. 6 ÚP Mladá Boleslav a při čtení textu jsme narazili na to, že tato změna by se měla týkat i zamýšleného hřbitova v Čejeticích – změna upravuje způsob využití ploch v okolí hřbitova v Čejeticích tak, aby bylo možné realizovat jeho plošné rozšíření:

Změna využití ploch okolí hřbitova

S ohledem na to, že jste se v minulosti o tento záměr zajímali, si Vám dovolujeme tuto skutečnost pro informaci sdělit – nevím, jestli o připravované změně víte.

Dokumenty ke Změně č. 6 jsou dostupné zde:

http://www.mb-net.cz/zmena-c-6-uzemniho-planu-sidelniho-utvaru-mlada-boleslav/d-65869

Aktuálně lze podat k této změně do

23. 9. 2019

námitky a připomínky. Pokud byste potřebovali pomoci, jsme Vám k dispozici.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

trvale spolupracují advokáti z
Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33, 602 00 Brno, Czech Republic
www.fbadvokati.cz

Nedej se! Dokument o kauze bytových domů na Štěpánce

Vážení spoluobčané, přátelé a milovníci Štěpánky.

V neděli 18.3. 2018 se bude na ČT 2 od 11.45 vysílat v rámci pořadu Nedej se dokument o kauze bytových domů na Štěpánce. Pokud vás vývoj kauzy zajímá, prosím, dívejte se.

Pomozte nám financovat právní služby advokátní kanceláře Frank Bold.

Pomozte nám jakoukoli částkou. Pomozte nám zabránit výstavbě bytových domů.

Číslo transparentního účtu: 281 189 566 / 0300

http://www.fbadvokati.cz/cs

Veškeré info zde: https://cs-cz.facebook.com/rezidencestepanka.NE/

Náhled na studii zde: http://www.mladaboleslav.cz/byty-lesopark-stepanka/

http://www.csopklenice.cz

Dopis spoluobčanům ČEJETIC

Vážení spoluobčané,

Spolek pro ochranu přírody a kvalitního bydlení Čejetice si Vás po delší odmlce opět dovoluje oslovit ve věci výstavby čejetického hřbitova.

Zdánlivě se za tuto dobu nic nestalo. My občané Čejetic stále čekáme (již od dubna 2017) na setkání s představiteli magistrátu města Mladá Boleslav, magistrát zpoždění vysvětluje nedokončením projektu. Změna ale nastává v rétorice pana primátora. Dosud tvrdil, že obyvatelé Čejetic budou přestavbou hřbitova nadšeni a že hřbitov bude pro ně přínosem, nyní již píše v říjnovém čísle časopisu Boleslavan[1], že pokud nebude pro obyvatele přínosem, tak je „rozšířený hřbitov v žádném případě nezatíží víc, než je tomu v současné době“. Dovolujeme si toto rozporovat a nevidíme jediné positivum rozšíření hřbitova pro občany Čejetic.

Spolek absolvoval návštěvu příměstské komise pro Čejetice, kde jsme byli ujištěny, že žádné nové informace pro občany stále nemají a že nejsou o hřbitovu jakkoli informování.

 • Navštívili jsme odbor životního prostředí magistrátu Mladá Boleslav, kde také informace o výstavbě nového hřbitova v Čejeticích neměli a nebyli informováni o jakémkoliv projektu tohoto hřbitova.
 • Napsali jsme na Vedení společnosti ŠKODA Auto – bez odezvy.
 • Kontaktovali jsme odborovou organizaci KOVO ŠKODA Auto.
 • Komunikovali jsme o ekonomických podmínkách při osamostatnění obce Čejetice s Katedrou veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovi university (Detailní studie by stála 30tis.Kč).

Přepokládáme, že se situace začne řešit ihned po parlamentních volbách, taktika nenaštvat občany před volbami je průhledná již delší dobu, a to napříč všemi politickými stranami, které jsou v současné době ve vedení magistrátu. Z tohoto důvodu předpokládáme rychlý vývoj této akce po víkendových volbách. Chtěli bychom Vám připomenout, že náš spolek bez Vaší angažovanosti NIC nezmůže. Proti našim názorům vystupuje magistrát, finančně zabezpečený z našich daní, mající k dispozici právníky, které opět platí z našich daní a pokud se občané Čejetic proti tomuto projektu nesjednotí, obáváme se, že tento projekt zde bude silou prosazen i přes nesouhlas většiny obyvatel Čejetic.

Je na zváženou, jak postupovat dále. Je zde možnost uspořádat referendum o osamostatnění obce a tímto zabránit instalaci tohoto hřbitova. Znamená to vytvořit přípravný výbor a požádat 30% občanů Čejetic, aby se vyslovili pro uspořádání referenda o osamostatnění obce Čejetic. Po proběhnutém hlasování v případě vyjádření souhlasu občanů s odtržením od Mladé Boleslavi by pravděpodobně muselo dojít k úpravě katastrálního území Čejetice, které v současné podobě zahrnuje další části Čejetičky, Neuberk, Sahara i malou část Belvederu, vše dle zákona o obcích § 21 odst. 1 zákona o obcích) „Oddělení části obce lze provést jen k počátku kalendářního roku následujícího po dni voleb do zastupitelstev v obcích.“[2]

Proto Vás nyní žádáme, zda byste o tomto přemýšleli a popř. Vaše názory nám napsali na naši emailovou adresu spolek@cejetice.czDěkujeme Vám, že se zdržíte vulgarit (jako p. V. V. z Čejetic), nemáme toto zapotřebí a jde nám o společnou věc většiny obyvatel. Pokud byste nás chtěli podpořit jakoukoli finanční částkou, garantujeme transparentnost jejího využití a veřejné informování, jak se prostředky použily. Doposud jsme financovali:

 • transparenty na okraji polí
 • studii od právnické kanceláře
 • studii o správnosti výpovědi magistrátu spolku čejetických zahrádkářů

Velká část prostředků byla darem od sponzora a zbytek byl financován z vlastních zdrojů.

Těšíme se na Vaše názory

Ing. Miloslav Fryml | Předseda spolku

číslo účtu 0-5038545359 / 0800

[1] http://m.mb-net.cz/assets/File.ashx?id_org=9629&id_dokumenty=53520

[2] http://moderniobec.cz/obec-ktera-se-chce-osamostatnit-v-zakone-tape

Výsledky geofyzikálního rozboru

Na základě zákona o přístupu k informacím si spolek vyžádal výsledky odborných geofyzikálních prací při průzkumu zájmového území městského hřbitova ČEJETICE v MLADÉ BOLESLAVI 2017. V závěrečné pasáži zprávy z průzkumu (str. 35) je napsáno: “Vybraná lokalita je tedy vhodná pro provoz pohřebních služeb ve smyslu současné platné legislativy, tj. zákona o pohřebnictví.”

V příloze ZDE je ke stažení celá zpráva.

Spolek podal žádost o poskytnutí statistických informací vztahujících se k příměstské části ČEJETICE

Spolek požádal magistrám města o následující informace:

 • Kolik obyvatel žije trvale hlásících se na kú Čejetice 696641  a kolik z toho je straších 18ti let.
 • Kolik % z rozpočtu města Mladá Boleslav tvoří zdroje z kú. Čejetice a kolik je to Kč/rok?
 • O zaslání výsledků hydrogeologického průzkumu v oblasti stávajícího hřbitova Čejetice a jeho přilehlých pozemků.
 • Z jakého počtu  firem či organizací se  při výběrovém řízení o tento hydrogeologický průzkum vybíralo a které to byly firmy.
 • Existuje již povolení pro kácení stromů či jiné zeleně v oblasti stávajícího čejetického hřbitova a přilehlých pozemcích ?
 • Kolik Kč bylo vyčleněno  na tzv zpomalovací pás v Koněvově ulici včetně nerezových sloupků  a cedule Zóna, které tam již nejsou.?
 • Datum , kdy byl vyhotoven projekt přestavby Čejetického hřbitova  a kolik  bylo za něj zaplaceno.
 • Existuje již termín, kdy  občany Čejetic primátor města či jiná pověřená osoba seznámí s projektem přestavby Čejetického hřbitova?

Odpovědi z magistrátu jsou ZDE.

Originál samotné žádosti je možné zobrazit ZDE.

Projev předsedy spolku na plénu zastupitelstva ze 22. 06. 2017

Na plénu, zastupitelstva města Mladá Boleslav, pronesl předseda spolku

Ing. Miloslav Fryml projev na téma

výstavby lesního hřbitova v příměstské části ČEJETICE.

Dámy a pánové , Vážení zastupitelé

Důvodem, proč zde vystupuji, je skutečnost, jakým způsobem se postupně objevují informace o tzv. lesním hřbitově v Čejeticích. Každou chvíli se publikuje nějaký článek, kde se nám  postupně dávkují informace o tomto chystaném projektu. Projekt s více než 2,5 tis hroby, hrobovými místy či kolumbárií v nejbližší blízkosti obytné zóny Čejetice, to není lesní hřbitov, to je prosím pěkně monstrum. …

Celý text projevu předsedy spolku můžete stáhnout ZDE.

Reakce primátora MUDr. Raduana Nwelatiho na projev.

 • plánované jednosměrné značení ulic již nebude, budou ulice slepé
 • veškeré naše obavy budou po představení projektu rozptýleny
 • stavět na polích za hřbitovem  se nikdy nebude
 • kácet ovocné stromy u zahrádkářů se nebudou, protože vyslyšeli naše hlasy

Zájem představitelů zastupitelstva v prostoru pro diskuzi  o problematiku lesního hřbitova byl nulový. Nikdo ze všech přítomných zastupitelů, a byli přítomni všichni, neprojevil zájem o problém lesního hřbitova, který trápí více jak 75% obyvatel příměstské části Čejetice.