Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NÁMITKA PROTI NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 6

Vážení spoluobčané,

V pondělí dne 16.9.2019 byl na Magistrátu Mladé Boleslavi představen záměr změny územního plánu. Předmětem této změny bylo také rozšíření ploch hřbitova v naší obci Čejetice. Detailní informace jsou dostupné pod tímto odkazem.

Námitky k tomuto “veřejnému” jednání je možné podat do 7 dní o projednání. Pokud máte zájem se připojit s námitkou proti záměru vedení Magistrátu města Mladé Boleslavi vypracovali jsme pro Vás vzor, který stačí včetně příloh podat nejpozději do 23.9.2019 na podatelně Magistrátu města Mladé Boleslavi.

Námitka_VZOR
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3

Na změny v územním plánu jsme byli také informování právní kanceláří, se kterou jsme v minulosti spolupracovali. Přikládám Vám text:

Dobrý den,

před nějakou dobou jsme spolu řešili problematiku hřbitova v Čejeticích. Aktuálně řešíme pro jiného klienta v jiné věci připravovanou Změnu č. 6 ÚP Mladá Boleslav a při čtení textu jsme narazili na to, že tato změna by se měla týkat i zamýšleného hřbitova v Čejeticích – změna upravuje způsob využití ploch v okolí hřbitova v Čejeticích tak, aby bylo možné realizovat jeho plošné rozšíření:

Změna využití ploch okolí hřbitova

S ohledem na to, že jste se v minulosti o tento záměr zajímali, si Vám dovolujeme tuto skutečnost pro informaci sdělit – nevím, jestli o připravované změně víte.

Dokumenty ke Změně č. 6 jsou dostupné zde:

http://www.mb-net.cz/zmena-c-6-uzemniho-planu-sidelniho-utvaru-mlada-boleslav/d-65869

Aktuálně lze podat k této změně do

23. 9. 2019

námitky a připomínky. Pokud byste potřebovali pomoci, jsme Vám k dispozici.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

trvale spolupracují advokáti z
Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33, 602 00 Brno, Czech Republic
www.fbadvokati.cz

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment