Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zprávy

Oslavy 100. výročí vzniku baráčnické obce Čejetice

Vážené tetičky, sousedé, obyvatelé Čejetic, hosté,

Je tu náš velký den. Již 27. května odpoledne se uskuteční na hřišti TJF Čechie Čejetice dlouho očekávaná akce.

Baráčníci Čejetice Vás co nejsrdečněji zvou na Oslavy 100. výročí vzniku baráčnické obce Čejetice. ❤️

Dne 13. – 14. 5. (sobota a neděle) – proběhne osobní zvaní po domácnostech v Čejeticích. Čejetice jsou rozděleny na 4 skupiny tetiček a sousedů.

Program 27.05.:

12:00 hodin – řazení průvodu na spojnici ulic Nezvalova a Příčná – do průvodu se můžete všichni zapojit!!! Součástí průvodu budou naši krojovaní sousedé na koních 🐴, prapory obcí, legionáři, děti s májkou, krojovaní, živá hudba a ostatní obyvatelé Čejetic.

12:15 hodin – odhalení a posvěcení památníku baráčníků 🎊 – průvod dojde k místnímu obchodu, na spojnici ulic Jabloňová a Vodárenská, zde bude odhalen památník baráčníků – odhalení provede rychtářka – Jaroslava Stará, syndik Luděk Čeřovský a soused Jaroslav Šebek. Posvěcení provede arciděkan Římskokatolické farnosti Ing. Mgr. Pavol POLÁČEK.

12:25 hodin – zasazení památného stromu ve Vodárenské ulici. 🌳

Dále bude průvod pokračovat ulicí Choboteckou na místní hřbitov. Zde budou položeny květiny zemřelým rychtářům a činovníkům, kteří se za 100 let podíleli na činnosti v Čejeticích. Průvod bude dále pokračovat ulicí Jabloňová. Návštěvníci se oddělí od průvodu na rohu ulice Jabloňová a U hřiště. Průvod projde ulicí U Hřiště a na sportovní stadion vstoupí zadním vchodem, kde bude slavnostní nástup.

13:00 hodin – kulturní program na hřišti:

Zahájení programu přivítaní rychtářkou Čejetic, rychtářem V. Župy, zástupcem města a legionáři.

Zavěšení vyšívané stuhy na prapor rychtářem V. Župy s. Karáskem.

Živá hudba Mladá dechovka Jablonec nad Nisou 🎺🎷🎼, folklorní soubory Šafrán, Jarošovci Mělník a Řepov, Česká beseda, taneční skupina NEXT, ZŠ Dalovice 🎼, MŠ Štěpánka Čejetice a další.

18:00 hodin dražba naší májky – dražbu řídí s. Luděk Čeřovský

19:00 hodin volná zábava v přední části hřiště s reprodukovanou hudbou – do ranních hodin.

Stánky s výrobky: perníčky, výrobky ze slámy, keramika, květiny, MiHáček (háčkované výrobky), 🪡 výrobky ze dřeva, Centrum 83 a další. ❤️

Stánky s občerstvením: 👨‍🍳👩‍🍳

Občerstvení pro vás zajistí Jarmila Klacková ve svém mobilním bistru. Těšit se můžete na její lahodné sezónní dobroty z domácích surovin, uspokojí vegetariány i masíčkáře. 🌮🥘 Sladké dobroty připraví Martina Jírová. 🍰 Zveme vás na vynikající kávu. ☕ Kavárna Pohoda – víno, 🍷nealkoholické ovocné pivo, 🍺 káva. Tři místa s pivem 🍺 a nealkoholické občerstvení obstará místní Krmelec u Štáce, který také nabídne klobásy, párky v rohlíku, nanuky, kýtu na ohni, 🍗 špekáčky, baráčníci Čejetice mají sladké dobroty a další. 🌮

Pro děti:

od 13:00 – 16:00h. Skácí hrad pro nejmenší a velký hrad pro děti větší, tetování a další…

V místní hospůdce – výstava krojů, fotek a kroniky baráčníků Čejetice – s historii Vás seznámí t. Marie Karbusová.

Akci moderuje Jan Stinka. 🎤

Hlavním pořadatelem s. Luděk Čeřovský.

Spolupořadatelé, kteří budou označeni šerpami se budou pohybovat po celém areálu. Tyto osoby Vám zodpoví případné dotazy.

Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na Vás! Vaši baráčníci z Čejetic. ❤️

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 04. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová

Omluveni:     p. Kouřil, p. Král

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:            p. Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Poslední zápis z Magistrátu je dost nejasný, zástupci na příštím jednání na Magistrátu upřesní naše požadavky.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – zjistíme na hřbitovní správě … bude provedeno v březnu – podle zjištění Magistrátu jsou cesty dostatečně průchozí, ovšem jedná se o túje u cesty kolmo k hrobům, které vadí v průchodu

b) Nesplněné požadavky

– v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 opraveny uvolněné kameny – oprava nedokonalá, uvolnilo se při čištění myčkou = požadavek na řádnou opravu

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí v délce cca 15 m (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání

– umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací

– ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.) – s jarní očistou

– vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně), občané, kteří nemají biopopelnice, tam umísťují rostlinné zbytky – navíc to hyzdí vjezd do obce – vznášíme požadavek na vyčistění a úpravu těchto polních cest

– díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova

– ostříhání (možná i odstranění?) tisu u chodníku naproti zvoničce

– před viadukt umístit dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tuny (v opačném směru umístěna je) – v jednání

– odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva – prozatím vyřešeno ořezáním spodních větví

– opravit a nově instalovat dopravní značku u vjezdu do čtvrti Nad Červenkou (při vjezdu do čtvrti je vlevo proti ceduli označení čtvrti)

– na tartanovém hřišti na betonové zdi opravit basketbalový koš, je ohnutý

c) Nové požadavky

– Koněvova ul. před č. 52 – 53 jsou díry v silnici

– opravit propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště

– křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici

– na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky – auta jezdí přes trávník, budou tam brzo propadliny – přebírá za Magistrát někdo odvedenou práci???

– natřít lavičky na hřbitově, u autobusové zastávky u hřiště a na dětském hřišti

– na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice

– spadlá zeď v uličce z ulice Vodárenské do Koněvovy – kdo odstraní?

– odstranit nálety, které prorůstají z plotu bývalého sadu svazu zahrádkářů – Magistrát by měl zavést opatření k dočasnému využívání sadu a zajistit stříhání náletů a včasné sekání trávy

– opětovně upozorňujeme na nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel z Vodárenské ulice k pomníku padlých

d) Připomínky hostů

– doplněny nové požadavky

e) Informace komise – upozornění

– čištění ulic v Čejeticích proběhne ve dnech 03. + 09. 05. 2023

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 31. 05.2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 03. 2023

Přítomni:        p. Procházka, Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Král

Omluveni:     pí. Bělská

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:            p. Slávek Jaroš

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Naše požadavky podle posledního zápisu byly předány.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • borovice na hřbitově má po posledním velkém sněhu ulomené větve, spadly na pozemek hřbitova – odstraněno
 • odstranit břečťan z pomníku padlých – při jarní očistě byl ostříhán
 • na křižovatce Příčná a Vodárenská je u lavičky zlomená větev u dubu – odstraněno
 • v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 opraveny uvolněné kameny
 • místo posprejované cedule „Nad Červenkou“ byla vyrobena a instalovaná nová cedule

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí v délce cca 15 m (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.
 • odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání
 • umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací
 • ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.) – s jarní očistou
 • vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu), občané, kteří nemají biopopelnice, tam umísťují rostlinné zbytky – navíc to hyzdí vjezd do obce – vznášíme požadavek na vyčistění a úpravu této polní cesty
 • díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova
 • ostříhání (možná i odstranění?) tisu u chodníku naproti zvoničce
 • na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – zjistíme na hřbitovní správě … bude provedeno v březnu – podle zjištění Magistrátu jsou cesty dostatečně průchozí, ovšem jedná se o túje u cesty kolmo k hrobům, které vadí v průchodu
 • před viadukt umístit dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tuny (v opačném směru umístěna je) – v jednání
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva – prozatím vyřešeno ořezáním spodních větví

c) Nové požadavky

 • opravit a nově instalovat dopravní značku u vjezdu do čtvrti Nad Červenkou (při vjezdu do čtvrti je vlevo proti ceduli označení čtvrti)
 • na tartanovém hřišti na betonové zdi opravit basketbalový koš, je ohnutý

d) Připomínky hostů

 • p. Jaroš se obrátil s požadavkem na vyřešení situace, kdy se od protilehlého domu p. L. Šimáčka (Koněvova 399, od jeho betonového plotu) odráží hluk projíždějících vozidel k jeho domu (Koněvova 62) – návrh je vysadit k tomuto plotu zeleň, která by hluk pohlcovala; zmínění obyvatelé jsou ochotni si ji vysadit a udržovat sami, jedná se pouze o svolení vzhledem k tomu, že výsadba by byla na obecním pozemku
 • dalším podnětem je zajištění bezpečnosti v tomtéž místě: silnice je přes zatáčku přehledná a nákladní automobily nedodržují předepsanou rychlost 50 km/hod., kterou mají dodržet až k poslednímu domu na hranici obce směrem na Dalovice

e) Informace komise – upozornění

 • z finančních důvodů budou velkoobjemové kontejnery až na podzim
 • biopopelnice jsou sváženy již 1x týdně
 • čištění ulic v Čejeticích proběhne ve dnech 03. + 09. 05. 2023

D a l š í   j e d n á n í   ve středu 26. 04.2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 22. 02. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová, p. Mikeš

Omluveni:     p. Král, p. Kouřil

Nepřítomni:  

Hosté:            p. Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Konalo se jednání na Magistrátu, předseda p. Džuvarovský, místopředseda p. Roman Kůtek. Naše požadavky byly předány, jsou buď zadány k řešení, nebo některé již splněny – viz níže.

15. 02. od 17 hodin se konala veřejná beseda příměstské části Čejetice na Magistrátu města MB – viz samostatný zápis.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– nové 2 koše za rozbité na odpadky: křižovatka ulic Vodárenská s Červenkou a ul. Nová v zatáčce před serpentinou

– opravené rozbité zavírání u kontejneru na elektroodpad za prodejnou COOP

– u borovice ve Vodárenské ul. u Černých je po kalamitě zlomená větev – odstraněno, uklizeno

– přísavník z plotu proti kontejnerům u vodárenské věže prorůstá nejen do chodníku ale už i do silnice – částečně odstraněno

– opravena houpačka na dětském hřišti

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání

– posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“, případně vyrobit novou

– umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací

– opravit zábradlí v lesíku nad viaduktem, které je poškozeno pádem stromů – bylo srovnáno, dále není akutní

– borovice na hřbitově má po posledním velkém sněhu ulomené větve, spadly na pozemek hřbitova – odstranit

– odstranit břečťan z pomníku padlých – při jarní očistě

– na křižovatce Příčná a Vodárenská je u lavičky zlomená větev u dubu

– ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.)

– v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 jsou uvolněné kameny

– vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu), občané, kteří nemají biopopelnice, tam umísťují rostlinné zbytky – navíc to hyzdí vjezd do obce – vznášíme požadavek na vyčistění a úpravu této polní cesty

– díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova

– ostříhání (možná i odstranění?) tisu u chodníku naproti zvoničce

– na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – zjistíme na hřbitovní správě … bude provedeno v březnu

c) Nové požadavky

– před viadukt umístit dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tuny (v opačném směru umístěna je)

– odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – ničí majetek města a jeho plody barví (dříve se používaly k barvení látek), při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva

d) Připomínky hostů

– nemáme

e) Informace komise – upozornění

– věnujte pozornost zápisu z veřejné besedy

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 29. 03.2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

Otázky na jednání obyvatel Čejetic při Veřejné besedě příměstské části Čejetice s představiteli města dne 15. 02. 2023 od 17 hod. na Magistrátu města Mladá Boleslav

Pan Bouška omluvil p. primátora Nwelatiho a vedl jednání – viz odpovědi:

 1. Stav vybudování prostoru pro setkávání obyvatel (varianta odkoupení budovy bývalého hostince – zmiňoval se pan primátor Nwelati v rámci předvolební akce v Čejeticích)?

S novým majitelem zmíněné budovy jednal p. Nwelati, p. Bouška nemá informace, zjistí.

2. Stav jednání ohledně situace paní Lady Kamínkové?

Řešení probíhá dále mezi soukromými osobami, žádný zásah ze strany Magistrátu.

3. Jak bude pokračovat výstavba nové části Nad Červenkou?

Nejsou informace, jedná se o soukromé investory.

4. Jak je zajištěna informovanost členů komise obecně o záměrech / postupech prací (členové komise jsou obyvateli tázáni a neumí odpovědět, když nemají informace)?

O investičních akcích by měly být informace v rámci Příměstské komise Magistrátu – pokud tam nejsou informace podávány, je třeba si dát požadavek.

5. Proč nejsou členové komise zváni k jednání o investičních a stavebních akcích v Čejeticích?

Jedná se o akce města, zástupci budou zváni, budou-li mít zájem.

6. Jak jsou koordinovány práce /opravy inženýrských sítí?

Ze strany Magistrátu je záměr akce koordinovat, jak jsou známy v časovém horizontu.

7. Zajištění prací firmy Compaq na čištění chodníků v zimním období?

Zajištění úklidu v požadované kvalitě není ani tolik problém peněz, ale lidí (300 km chodníků v MB celkem) à kdyby někdo z Čejetic měl zájem o tuto práci, lze ho zaplatit.

8. Bude probíhat ošetření chodníků herbicidem proti plevelům?

Na jaře se bude provádět mechanicky, v létě 3x alternativním herbicidem (než zakázaný Roundap) – lze také horkou párou, tam jsou ale problémy s technikou.

9.Jak lze zařídit ořezávání zeleně, která přerůstá z plotů a majitelé to sami nedělají (vadí to průchodnosti chodníků)?

Musí se byrokraticky: podat výzvu, oznámit městu přes komisi pro PK  … Jedná-li se o místa, kde je domluva nemožná, oznámit rovnou na Magistrát, tam pak lze zařídit ořezání.

10. Odstranění borovice za hřbitovní zdí, která větvemi zasahuje do prostor hřbitova, po poslední kalamitě ulomené větve – proč nemůže být odstraněna?

Ke kácení není důvod, bude se kontrolovat à případné vzniklé škody řešit z pojistky města.

11. Existuje program na obnovu polních cest – bylo by možné ho uplatnit na naše podmínky? (projekt „Živá půda na obnovu polních cest a obnova krajiny“)?

Jedná se o cestu do Chobot, lze vyčistit – p. Bouška zadá, zjistí.

12. Jaký je záměr s bývalým sadem zahrádkářů?

Aktuálně záměr není, počítá se jen s kapacitou na rozšíření hřbitova a v současné době, aby půda neležela ladem, lze řešit krátkodobým záměrem – p. Bouška navrhuje schůzku.

13. Potřebná oprava pomníku sv. Jana Nepomuckého (úprava v r. 2010, kdy byla na původní zachovaný podstavec pořízena nová socha sv. Jana Nepomuckého) – snaha uplatnit z participativního programu, ale máme problém s odhadem nákladů?

… oprava již byla komisí Čejetic zadána

14. Neukázněnost řidičů MHD – nedodržují trasu jízdy, nezajíždějí na určené zastávky (cestující pak musí nastupovat či vystupovat do silnice); jedná se o nepravidelné porušení předpisů, problematické doložit konkrétní dobu a konkrétního řidiče?

Problém je personální, řidičů je nedostatek – pro řešení stačí čas a číslo linky. Dne 18. 02. 2023 bude profesní školení řidičů, budou jim správné trasy připomenuty.

15. Požadujeme častější projíždění a kontrolu strážníky MP?

Z hlediska města jsou Čejetice „klidovou zónou“, proto je zde méně kontrol, v současné době jsou kontroly opět navyšovány kvůli sledování výskytu ptačí chřipky.

16. Je v plánu doplnit chodník v Koněvově ulici vedle serpentýny?

Při výstavbě chodníku na zmíněném místě je problém s financemi (chodník tam nikdy nebyl) a hlavně by tam obyvatelé i návštěvníci kosmetické provozovny přišli o parkování

Parkování je problematické v celých Čejeticích, protože silnice nejsou dle zákona dost široké na průjezd oběma směry a parkování; systém jednosměrek by také všem nevyhovoval …

17. Proč se ve městě a v naší příměstské části Čejetice nelikvidují pajasany, je to agresivní dřevina a již 14. 11. 2013 slíbil p. primátor, že je město bude likvidovat a nahrazovat jinými dřevinami. Ve Vodárenské ul. u klubu seniorů prorůstá zpod základů objektu a ve Vodárenské ul. před číslem 184 je jich několik a pořád přibývají?

Jedná se o škumpu orobincovou, ta se nikde nevysazuje – řešit na příslušném odboru; zmíněné místo ve Vodárenské ulici je v soukromém majetku, řešení je věcí majitele.

18. Proč město nepracuje lépe s organizacemi, které pomáhají zlepšovat kulturu města? Proč například nepodpoří tuto příměstskou část výstavbou malého kulturního domu? Tento dům by sloužil pro akce Baráčníků, TJF ale i dalších?

Existuje možnost participace města na akcích, lze řešit – akce schvaluje Rada města a nad rozpočtem lze jednat. Spolupráce s kulturními akcemi města je možná, dostaneme kontakt na pana Prunera

Výstavba „kulturního domu“ – nutnost místa pro spolkovou činnost je známá, rýsují se možná řešení – viz bod č. 1

19. Město již v minulosti s občany diskutovalo, že rozšíří místní hřbitov. Před volbami se o této skutečnosti nemluvilo. Jaký je aktuální stav věci rozšíření hřbitova v Čejeticích?

Pohřbívání na Novém hřbitově ukončeno, nutno dodržet tzv. tlecí dobu 10 let, teprve pak lze přesouvat, tj. do té doby žádné řešení není možné.

20. Proč kultura města nespolupracuje s organizacemi, které tvoří akce?

viz odpověď k č. 18

21. Proč dopravní podnik MB do příměstské části nevypraví autobusy menší tzv. minibusy.

Výběrové řízení na pořízení minibusů ztroskotalo (využily by se 4 pro město), pořizování dalších busů bude nutné, ve městě stoupá počet obyvatel, zvláště v okrajových čtvrtích.

22. U obchodu Coop byla nainstalována kamera, která je namířena na parkování před obchodem, kde je žlutá čára. Na tomto zákazu však většina občanů stejně stojí a celý záměr je tedy k ničemu? Jak dochází a jestli vůbec k pokutování za tyto přestupky tak, aby občané dodrželi tento záměr?

Kamera byla zřízena primárně kvůli školce a pokud někdo parkuje na žluté čáře, volat MP.

23. Jaký byl hlavní důvod nařízení přednosti zprava v příměstské části? Tuto zónu nedodržují ani občané a především ani dopravní podnik MB.

Cíl byl zklidnit dopravu a hledat řešení bez výjimek;

Námitka zavést přednost zprava až u statku má zastánce, p. Bouška nechá prověřit.

24. Jak postupovat při zjištění černé skládky?

Kdo zjistí, má volat MP, nejdříve se řeší majitel pozemku, pak může Compaq dostat zadáno vyčištění

Mladá Boleslav, dne 15. 02. 2023

Zapsala: Marie Karbusová

Dotazy od občanů ČEJETIC

Pokud máte další dotazy na vedení města MB, pošlete své otázky na email: alunka.b@seznam.cz

Otázka č.1

Čejetice jsou příměstskou částí která především co se týče neziskové organizace Baráčníků dělá mnoho akcí pro děti a i rodiče nejen z Čejetic, ale i Mladé Boleslavi. Proč město nepracuje lépe s organizacemi, které pomáhají zlepšovat kulturu města? Proč například nepodpoří tuto příměstskou část výstavbou malého kulturního domu? Tento dům by sloužil pro akce Baráčníků, TJF ale k dalších.

Otázka č.2

Město se již zavázalo, že přemístí místní hřbitov. Před volbami se o této skutečnosti nemluvilo. Jaký je nyní aktuální stav věci přemístěni hřbitova do Čejetic?

Otázka č.3

Proč kůltura města nespolupracuje s organizacemi, které tvoří akce? Mladá Boleslav jako taková nemá vůbec bohatou kulturní činnost narozdíl od jiných menších měst s daleko nižším rozpočtem, než tomu je v MB. Spolupráce Kultury města a jiných organizací by mohla zvednout kulturu v MB. Zajímá se vůbec město a kultura o dění v příměstské části? Proč město neoslaví organizace a nepomůže zastřesit jak finančně tak materiálově nebo užitečnými rady organizace?

Otázka č.4

Proč dopravní podnik MB do příměstské části nevypraví autobusy menší tzv. minibusy. Velice často se tak stává, že autobusy jsou prázdné a zbytečně se plýtvá pohonnými hmotami velkých autobusů?

Otázka č.5

U obchodu Coop byla nainstalována kamera, která je namířena na parkování před obchodem kde je žlutá čára. Na tomto zákazu však většina občanů stejně stojí a celý záměr je tedy k ničemu? Jak dochází, a jestli vůbec, k pokutování za tyto přestupky, tak aby občané dodrželi tento záměr?

Otázka č.6

Jaký byl hlavní důvod nařízení přednosti zprava v příměstské části? Tuto zónu nedodržují ani občané a především ani dopravní podnik MB. Např. autobus proletí ulicí Jabloňova bez přednosti a také s vyšší rychlostí než je povolená.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 25. 01. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová, p. Král

Omluveni:     p. Svoboda

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:            p. Kouřil, p. Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání. Také popřál všem přítomným hezký nový rok 2023. Komise minutou ticha uctila památku zemřelého p. Vrchlavského.

I. Zprávy z Magistrátu

Konalo se první jednání na Magistrátu, předseda p. Džuvarovský, místopředseda p. Roman Kůtek. Zápis ještě není k dispozici. 15. 02. od 17 hodin se koná veřejná beseda příměstské části Čejetice ve velké zasedací síni Magistrátu města MB – viz vývěsky.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • zasypaná díra (výtluk) na silnici v Koněvově ul. před domem č. 52
 • umístěné zrcadlo na křižovatce ulic Nezvalova a Vodárenská
 • umístěné zrcadlo v ul. Koněvova před domem Krejčíků
 • vyspravená lampa na křižovatce ulic Pod ořechy a Jabloňová

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.
 • odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání
 • posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“
 • umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací
 • opravit zábradlí v lesíku nad viaduktem, které je poškozeno pádem stromů
 • p. Dlab neustále připomíná nedodržování rychlosti řidičů nákladních vozidel a nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel
 • opravit houpačku na dětském hřišti

c) Nové požadavky

 • borovice na hřbitově má po posledním velkém sněhu ulomené větve, spadly na pozemek hřbitova – odstranit
 • odstranit břečťan z pomníku padlých
 • u borovice ve Vodárenské ul. u Černých je po kalamitě zlomená větev
 • na křižovatce Příčná a Vodárenská je u lavičky zlomená větev u dubu
 • ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.)
 • v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 jsou uvolněné kameny
 • rozbité 2 koše na odpadky: křižovatka ulic Vodárenská s Červenkou a ul. Nová v zatáčce před serpentinou
 • rozbité zavírání u kontejneru na elektroodpad za prodejnou COOP

d) Připomínky hostů

p. Srb:

 • díra v ul. Chobotecká u hřbitova u firmy (dříve Benet)
 • odstranění tisu u chodníku naproti zvoničce
 • chodník v zatáčce na Dalovice není čištěn – údržba končí na rohu a nejede až za zatáčku, přitom chodník už je nově upraven
 • na stezce od Zvěřinových popadané bloky z jejich plotu
 • přísavník z plotu proti kontejnerům u vodárenské věže prorůstá nejen do chodníku ale už i do silnice
 • na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší
 • vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu), občané, kteří nemají biopopelnice, tam umísťují rostlinné zbytky – navíc to hyzdí vjezd do obce

e) Informace komise – upozornění

 • počet velkoobjemových kontejnerů je omezen financemi
 • černá skládka v zatáčce do Chobot
 • přechod u křižovatky ulic Vodárenská a Nad Červenkou nemůže být, jedná se o zatáčku

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 22. 02. 2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Marie Karbusová

Otázky na jednání obyvatel Čejetic při Veřejné besedě příměstské části Čejetice s představiteli města dne 15. 02. 2023 od 17 hod. na Magistrátu města Mladá Boleslav

 • stav vybudování prostoru pro setkávání obyvatel (varianta odkoupení budovy bývalého hostince – zmiňoval se pan primátor Nwelati v rámci předvolební akce v Čejeticích)
 • stav jednání ohledně situace paní Lady Kamínkové
 • jak bude pokračovat výstavba nové části Nad Červenkou
 • jak je zajištěna informovanost členů komise obecně o záměrech / postupech prací (členové komise jsou obyvateli tázáni a neumí odpovědět, když nemají informace)
 • proč nejsou členové komise zváni k jednání o investičních a stavebních akcích v Čejeticích
 • jak jsou koordinovány práce /opravy inženýrských sítí
 • zajištění prací firmy Compaq na čištění chodníků v zimním období
 • bude probíhat ošetření chodníků herbicidem proti plevelům
 • jak lze zařídit ořezávání zeleně, která přerůstá z plotů a majitelé to sami nedělají (vadí to průchodnosti chodníků)
 • odstranění borovice za hřbitovní zdí, která větvemi zasahuje do prostor hřbitova, po poslední kalamitě ulomené větve – proč nemůže být odstraněna
 • existuje program na obnovu polních cest – bylo by možné ho uplatnit na naše podmínky? (projekt „Živá půda na obnovu polních cest a obnova krajiny“)
 • jaký je záměr s bývalým sadem zahrádkářů
 • potřebná oprava pomníku sv. Jana Nepomuckého (úprava v r. 2010, kdy byla na původní zachovaný podstavec pořízena nová socha sv. Jana Nepomuckého) – snaha uplatnit z participativního programu, ale máme problém s odhadem nákladů
 • neukázněnost řidičů MHD – nedodržují trasu jízdy, nezajíždějí na určené zastávky (cestující pak musí nastupovat či vystupovat do silnice); jedná se o nepravidelné porušení předpisů, problematické doložit konkrétní dobu a konkrétního řidiče
 • požadujeme častější projíždění a kontrolu strážníky MP
 • je v plánu doplnit chodník v Koněvově ulici vedle serpentýny

zaslat na Magistrát pí. Kracíkové

Jednání komise pro příměstskou část Čejetice dne 25. ledna 2023

Veřejná beseda příměstské části Čejetice

Pozvánka
Komise Rady města Mladé Boleslavi pro rozvoj příměstských části SEVER Vás zve na veřejnou besedu příměstské části Čejetice s představiteli města, která se uskuteční

ve středu 15.února 2023

ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61.

Svoz účastníků na besedu i zpět je zajištěn zdarma. Autobus pro účastníky bude přistaven na zastávkách MAD:

 • Čejetice Jabloňová v 16:20 hod.
 • Čejetice U hřiště 16:25hod.
 • Čejetice v 16:30hod.
 • Čejetice Koněvova v 16:30hod.

po skončení besedy na zastávce MAD Komenského náměstí.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 30.11. 2022

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, p.Král

Omluveni:     p. Svoboda p.Mikeš

Nepřítomni:   ing.Karbusová

Hosté:            p.Hušek, p.Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Termín a zvolený předseda pro komisi příměstské části Čejetice nám ještě nebyl oznámen, bude do konce tohoto roku.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– Na křižovatce ulic Vodárenská a Příčná, byly opraveny kanály v silnici. Dále na křižovatce ulic Příčná a Nezvalova a v ulici Příčná a Nová.

– Byly dokončeny chodníky ve Vodárenské ulici a v Koněvově.

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) hrozí nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– natřít lavičky po celých Čejeticích – dosud jen na dětském hřišti

– borovice nad hřbitovní zdí odstraněna nebude, je zpráva z magistrátu, máme si naše hroby dát pojistit.

– opravit zábradlí v lesíku nad viaduktem, které je poškozeno pádem stromu- zůstává.

– pan Dlab neustále připomíná na nedodržování rychlosti řidičů okolo jeho domu ve Vodárenské ulici.

c) Nové požadavky

– posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“

-na rohu ulic Pod ořechy a Jabloňová je lampa provizorně vypodložená – hrozí nebezpečí při doteku –bude opravena 6.12.22.

e) Informace komise –dotazy hostů.

– na velkoobjemové kontejnery – proč nejsou častěji?

– černá skládka v zatáčce do Chobot.

– jaká je záruční doba na nové chodníky (2 roky)?

– v Koněvově ulici se propadá silnice od č.52 až 54 a v příkopu se uvolňují kameny.

– stížnosti hostů na obyvatele, kteří netřídí odpad.

– požadavek na instalaci zrcadla do křižovatky ul. Vodárenská a Nezvalova.

-požadavek na přechod ul. Vodárenská a Nad Červenkou.

Veškeré připomínky a požadavky hostů byly předány na magistrát.

Další  jednání

ve středu 30.1.23 od 18:00 hod. v klubovně. Zapsala:Bělská Alena