Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Ing. Martin Vigláš, MBA

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 10. 2022

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová

Omluveni:     p. Svoboda, p. Král

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:           

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání. Komise se sešla po prázdninové pauze, minulý měsíc byla většina členů omluvena.

I. Zprávy z Magistrátu

Termín jednání na Magistrátu ještě po volbách nebyl stanoven.

Komise vznáší požadavek na informování zástupců komise, kteří se zúčastňují jednání na Magistrátu. Jedná se nejen o připravované akce, ale i o harmonogram plánovaných prací. Připomínáme nesplněné požadavky, aby jejich vyřešení nemylo opomenuto. Z toho důvodu se komise dohodla, že od tohoto zápisu napříště budou také přeposílány na Magistrát.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– natřené zábradlí u školky, pod schody a v Koněvově ulici u Krejčíků, desky na zábradlí u Krejčíků budou nainstalovány nové

– rozbitá houpačka na dětském hřišti je v současné době odstraněna, čeká se na vrácení po opravě

– natřeny lavičky po celých Čejeticích

– opraven chodník na křižovatce ulic Chobotecká a Májová + vybudováno stání pod kontejnery

– na rohu ulic Pod ořechy a Jabloňová opraveno vypodložení lampy

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání

– posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“

– umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací

c) Nové požadavky

– v současné době probíhají rozsáhlé úpravy a opravy komunikací, nejsou aktuální nové požadavky

d) Připomínky hostů

– hosté nebyli

e) Informace komise – upozornění

– parkování vozidel na zeleném prostranství před domem č. 60 – ničení veřejné zeleně – stav se změnil, protože na dotyčném místě byl vytvořen povrch z tzv. šotoliny – na komisi se obracejí spoluobčané s dotazem, kdo zmíněný povrch vybudoval, tj. zaplatil

– stížnosti na dávání přednosti zprava před statkem – proč nemohla přednost začít až za touto křižovatkou (ve směru jízdy do Čejetic)?; nebyla by to žádná výjimka ze zavedení přednosti zprava v celé čtvrti! – spoluobčané stále a znovu upozorňují!

– na vývěskách je informace o svozu odpadu – datum, podrobné informace

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 30. 11. 2022 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 06. 2022

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská,

Omluveni:     p. Svoboda, p. Král, Ing. Karbusová, p. Mikeš

Nepřítomni:  

Hosté:           

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

V zápise ze zasedání komisí na Magistrátě jsou uvedeny naše předané požadavky dle zápisu.

 • rozbitá palisáda okolo kontejnerového stání v Koněvově ulici u bývalé hospody bude řešena s novou výstavbou (nový majitel)

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • 29. června bylo slavnostně otevřeno nové sportovní hřiště s umělým trávníkem, celkové náklady na investici byly 5,7 mil. korun včetně DPH.
 • opraven chodník na křižovatce Májová a Chobotecká, zároveň vybudováno v ulici Chobotecká stání pod kontejnery a nový chodník v Májové ulici.
 • v Nové ulici od lesíka je opravený chodník
 • v rekonstrukci je chodník ve Vodárenské ulici a rekonstrukce chodníku bude pokračovat v Koněvově ulici na Dalovice
 • Magistrát na žádost naší komise zajistil novou vývěsní skříňku u klubu seniorů, kde je volební místnost.
 • natřená lavička u autobusové zastávky v Koněvově ulici.
 • v Července, pod hřištěm je zasypaná a upravená povrchová kanalizace

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) hrozí nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.
 • natřít zábradlí u školky a u schodiště
 • natřít lavičky po celých Čejeticích – dosud jen na dětském hřišti.
 • 03. 05. 2022 schůzka, která se konala u schodů, nebyl dosud napsán zápis – rekonstrukce schodů.
 • odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání
 • opravit zábradlí v lesíku nad viaduktem, které je poškozeno pádem stromu
 • vyměnit písek na dětském hřišti
 • pan Dlab neustále připomíná na nedodržování rychlosti řidičů okolo jeho domu ve Vodárenské ulici

c) Nové požadavky

 • posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“
 • návrh na „Využití kulturní místnosti v Čejeticích“ – jedná se o zamýšlené místo, se žádostí na Magistrát města MB se spojují všechny organizace a spolky v Čejeticích, jakož i občané – viz stránky Čejetic – bylo předáno na Magistrát
 • nedodržování předepsané rychlosti, ani přednosti zprava, zvláště v ulici Jabloňová, Vodárenská s křižovatkou Chobotecká
 • na křižovatce silnic Chobotecká a Jabloňová jsou výtluky
 • na rohu ulic Pod ořechy a Jabloňová je lampa provizorně vypodložená – hrozí nebezpečí při doteku

e) Informace komise – upozornění

 • parkování vozidel na zeleném prostranství před domem č. 60 – ničení veřejné zeleně, zeleň je zničená a před domem je asfaltový obrus a parkování na zeleň je u sousedního domu.
 • stížnosti na dávání přednosti zprava před statkem – proč nemohla přednost začít až za touto křižovatkou (ve směru jízdy do Čejetic)?; nebyla by to žádná výjimka ze zavedení přednosti zprava v celé čtvrti! – spoluobčané stále a znovu upozorňují!
 • odkryté kanalizační potrubí v Července bude zakryto až po kontrole v jarních měsících – hotovo

Komise přeje krásné prázdniny a Vám všem hezkou dovolenou.

D a l š í  j e d n á n í

ve středu 28.09.2022 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Bělská Alena