Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednáníKomise pro příměstskou část Čejeticedne 25. 10. 2023

Přítomni: p. Procházka, p. Král, p. Srb
Omluveni: pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kouřil
Nepřítomni: p. Mikeš
Hosté: p. Hušek

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu
Z Magistrátu nové zprávy nejsou.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • Koněvova ul. od č. 52 až ke křižovatce na Dalovice díry v silnici opraveny
 • natřeny lavičky na hřbitově, u autobusové zastávky u hřiště a na dětském hřišti
 • Magistrát zavedl opatření k dočasnému využívání bývalého sadu svazu zahrádkářů – v současné době sad otevřen pro sběr ovoce
 • požadavek na odstranění čmáranice na ceduli v Koněvově ulici u viaduktu – splněno, umístěna nová cedule
 • pí. Soumarová – dotaz na opravu chodníku Vodárenská č. 359 až363: jednal p. Mikeš
 • ulice Dalovická – přidán ještě jeden kontejner na plast
 • v Dalovické ulici nad Štrobachovými a vedle jejich zahrady je uřezaná větev – uklizena
 • uřezané větve a tráva v příkopu u silnice z Dalovic po pravé straně – (poznámka: 5 domů v této oblasti nemá biopopelnice) – uklizeno

b) Nesplněné požadavky

 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem
 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště
 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • umístění vývěsky do čtvrti Nad Červenkou – nutné pro informace, občané opětovně vyžadují
 • vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně) – požadavek na vyčistění a úpravu: při jednání p. Procházky jednat s pí. Šulitkovou bylo přislíbeno vyčištění v době vegetačního klidu
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – vyřešeno ořezáním spodních větví – dorostly nové!
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky – zůstává v jednání
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • výskyt bezdomovců: na stráni proti vysílači směrem k nádraží a pod skálou u cestičky nad Červenkou – p. Procházka zavolá MP
 • Koněvova ul. po pravé straně od viaduktu do zatáčky upravit břeh a křoviny – vadí parkujícím, od parkoviště do zatáčky vadí jedoucím autům:
   bude provedeno o víkendu (malý provoz aut)
 • kaštan u sv. Jana má některé větve směrem do silnice uschlé – vhodné odstranit nyní, aby třeba nespadly pod tíhou sněhu  je sledován arboristou
 • problém s auty odbočujícími ulicí Vodárenskou dolů k autobusové zastávce, nedodržují rychlost 30 km/hod. – lze doplnit opatření a donutit je k opatrnosti – označit přechod, dát retardér nebo?  zůstává
 • je možné jednat s Letištěm Mladá Boleslav, aby upravilo koridor pro přistávání letadel tak, aby nelétala přímo nad hřištěm a středem obce:
   p. Mikeš jednal s ředitelem letiště p. Handlíkem
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště – zůstává
 • rozbitá výplň stěny autobusové zastávky u pomníku – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává

c) Nové požadavky

 • nové požadavky nejsou

d) Připomínky hostů

 • rušení nočního klidu z restauračního provozu „Krmelec u Štáce“
 • parkování neukázněných návštěvníků zápasů Čechie Čejetice

e) Informace komise – upozornění

 • vyzýváme občany, kteří nemají biopopelnici, aby si ji pořídili
 • zůstávají připomínky firmy Compag pro naši příměstskou část:

D a l š í j e d n á n í

ve středu 29. 11. 2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment