Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 11. 2023

Přítomni: p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Srb
Omluveni: p. Kouřil, p. Král
Nepřítomni: p. Mikeš
Hosté: p. Hušek

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu
Z Magistrátu nové zprávy nejsou.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • Koněvova ul. po pravé straně od viaduktu do zatáčky upravit břeh a ořezat přesahující křoviny
 • jednat s Letištěm Mladá Boleslav, aby upravilo koridor pro přistávání letadel tak, aby nelétala přímo nad hřištěm a středem obce:
   p. Mikeš jednal s ředitelem letiště p. Handlíkem
 • opravena rozbitá výplň stěny autobusové zastávky u pomníku

b) Nesplněné požadavky

 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem
 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – informovat VaK
 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • umístění vývěsky do čtvrti Nad Červenkou – nutné pro informace, občané opětovně vyžadují – řešit přes majitele pozemku o svolení
 • vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně) – požadavek na vyčistění a úpravu: při jednání p. Procházky s pí. Šulitkovou bylo přislíbeno vyčištění v době vegetačního klidu
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – vyřešeno ořezáním spodních větví – dorostly nové!
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky– zůstává
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • kaštan u sv. Jana má některé větve směrem do silnice uschlé – vhodné odstranit nyní, aby třeba nespadly pod tíhou sněhu je sledován arboristou
 • problém s auty odbočujícími ulicí Vodárenskou dolů k autobusové zastávce, nedodržují rychlost 30 km/hod. – lze doplnit opatření a donutit je k opatrnosti – označit přechod, dát retardér nebo? zůstává
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává

c) Nové požadavky

 • houpačka na hřišti prasklá – předáno na Magistrát
 • lavička pod lípou – obrousit a natřít (původně speciální nátěr)
 • poškozený kontejner na elektroodpad – nahlášeno na Magistrát
 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná
 • oplocení pomníku – opravu nutno zadat Magistrátem
 • odstranit prorůstající zeleň u dřevěného mantinelu na tartanovém hřišti

d) Připomínky hostů – předány členům komise

 • úklid sněhu na chodnících neprobíhá v celých Čejeticích.
 • na podzim nebyly vyčištěny odtokové kanály v oblasti výjezdu na Dalovice – při mrazu a následném tání hrozí záplava přilehlých domů. Nejvíc listí je ze stromů u trafa (bříza a jasan). V současné době nutno kanalizaci pročistit.
 • připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně.

e) Informace komise – upozornění

 • nepravidelné vyvážení kontejnerů
 • biopopelnice budou od prosince vyváženy v liché týdny
 • poděkování p. J. Bělskému za spolupráci s komisí.

D a l š í j e d n á n í

ve středu 31. 01. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Vážení a milí spoluobčané, hosté a návštěvníci Čejetic,
přejeme krásný Advent, hezké počasí, vydařené cukroví, pěkné dárky a veselého Silvestra.
Na shledanou v novém roce 2024.

Zapsala:Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment