Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejeticedne 28. 02. 2024

Přítomni: p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Srb
Omluveni: p. Kouřil
Nepřítomni: p. Mikeš
Hosté: p. M. Suder, p. Čeřovský

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné. Pan Král poděkoval za přání ke svému životnímu jubileu.

I. Zprávy z Magistrátu
Z jednání na Magistrátu ještě není zápis. Bude inovace zápisů (forma tabulky).

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem na podzim částečně, na jaře nutná nová revize
 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – podle informace VaKu budou opravy v jarních měsících
 • na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístěny patníky
 • za poškozený kontejner na elektroodpad byl dodán nový
 • opraveno zábradlí v lesíku na cestě k viaduktu
 • uklizeny pozůstatky po bezdomovcích pod Červenkou pod skálou
 • prověřit stav jedle před Coopem – zatím přihnojena (jako další stromy)

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
  – požadavek na vyčistění a úpravu polní cesty směrem na Choboty:
  podle jednání na Magistrátu má být vyčištěno v době vegetačního klidu
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – ořezané spodních větve opět dorůstají, chodník je zúžený
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává
 • houpačka na hřišti prasklá – předáno na Magistrát – objednaná
 • lavička pod lípou – obrousit a natřít (původně speciální nátěr) – zůstává
 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná – zůstává
 • oplocení pomníku – opravu nutno zadat Magistrátem – zůstává – námět podat žádost na Participativní program rekonstrukci celého pomníku – formulář je na stránkách mb-net, zeleň posoudit pí. Šulitková
 • odstranit prorůstající zeleň u dřevěného mantinelu na tartanovém hřišti – zůstává, Magistrát informován, ošetření na jaře
 • prověřit stav ovocných stromů v Července, námět na případnou náhradu ovocných stromů např. lípami – zůstává
 • opakující se nedodržování zákazu vjezdu nákladních aut do obce podle dopravních značek (dům p. Dlaba praská při průjezdu nákladních aut)
 • vyčistit a prohloubit příkop začátek Vodárenské ulice směrem k firmě (dříve Benet) proti křížku – zůstává
 • 3 polámané jasany v příkopu od křížku směrem na Dalovice – majitel je Okr. správa silnic  řešit na dopravní komisi – zůstává
 • popadané a popraskané staré stromy ve staré aleji (úvozová cesta) – nutno řešit do konce vegetačního klidu (zatím nepatrná část ošetřena) = Magistrátem přislíbena úprava 2 cest – zůstává

c) Nové požadavky

 • hasiči dali svolení, aby cesta na Choboty byla upravena – shrabání a vypálení v době od března do dubna t.r. – cesta je města, komise požádá o svolení brigádnické úpravy této cesty – č. katastru 559/12
 • revitalizace plochy okolo bývalé hasičárny (volební místnost, Vodárenská 3, v majetku města), z důvodu konání akcí Obce baráčníků
 • pořízení ozdob na venkovní vánoční strom – cca 15 až 20 ks (velké)
 • na dětské hřiště obnovit herní prvky (některé již starší)
 • vyměnit zámek u vrátek na dětské hřiště
 • na tartanovém hřišti leží kovová konstrukce – účel není znám

d) Připomínky hostů

 • na podzim nebyly vyčištěny odtokové kanály v oblasti výjezdu na Dalovice – při mrazu a následném tání hrozí záplava přilehlých domů; nejvíc listí je ze stromů u trafa (bříza a jasan) – v současné době nutno kanalizaci pročistit
 • připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně = stále se opakující problém – situace stále opakuje!

e) Informace komise – upozornění

 • výhledově proběhne opět čištění silnic a ulic v obci

D a l š í j e d n á n í

ve středu 27. 03. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment