Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 31. 05. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Král

Omluveni:     pí. Bělská

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:            p. Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Z Magistrát nové zprávy nejsou.

Chystá se prázdninový jízdní řád, připomínky prosíme zaslat co nejdříve na Dopravní podnik MB, panu Džuvarovslému.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – podle zjištění Magistrátu jsou cesty dostatečně průchozí, ovšem jedná se o túje u cesty kolmo k hrobům, které vadí v průchodu – komise žádá znovu prověřit – lze doložit foto

– v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 opraveny uvolněné kameny

– odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) … odstraňovat se nebude, případné škody budou dle vyjádření hrazeny z pojištění Města MB

– ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.) – provedeno s jarní očistou

– tis u chodníku naproti zvoničce ostříhán, že nezasahuje do chodníku

– před viadukt umístit dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tuny (v opačném směru umístěna je) – podáno vysvětlení, že platí v celém městě, proto další cedule není třeba umisťovat

– opravit a nově instalovat dopravní značku u vjezdu do čtvrti Nad Červenkou (při vjezdu do čtvrti je vlevo proti ceduli označení čtvrti)

– na tartanovém hřišti na betonové zdi opraven ohnutý basketbalový koš

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí v délce cca 15 m (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– umístění vývěsky do čtvrti Nad Červenkou – nutné pro informace

– vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně) –požadavek na vyčistění a úpravu

– díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova

– odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva – prozatím vyřešeno ořezáním spodních větví

– Koněvova ul. před č. 52 – 53 jsou díry v silnici – rozpracováno

– propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – zůstává

– křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává

– na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky – zůstává

– natřít lavičky na hřbitově, u autobusové zastávky u hřiště a na dětském hřišti – zůstává

– na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává

– spadlá zeď v uličce z ulice Vodárenské do Koněvovy – kdo odstraní? – v jednání s majitelem nemovitosti

– odstranit nálety, které prorůstají z plotu bývalého sadu svazu zahrádkářů … Magistrát by měl zavést opatření k dočasnému využívání sadu a zajistit stříhání náletů a včasné sekání trávy – nálety odstraněny, o využívání se jedná

– požadavek na odstranění čmáranice na ceduli v Koněvově ul. u viaduktu

c) Nové požadavky

– požadavek na nová vánoční světélka na oba stromy (u COOPu a u pomníku)

– opětovně upozorňujeme na nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel z Vodárenské ulice k pomníku padlých

– ostříhat keř, který brání výhledu na ceduli zákaz vjezdu na autobusovou zastávku u pomníku

– oznámit na MP požadavek dohlédnout na prostor pod skálou u cestičky nad Červenkou – přebývají tam bezdomovci

d) Připomínky hostů

– doplněny nové požadavky

e) Informace komise – upozornění

– připomínky firmy Compag pro naši příměstskou část:

– lidé hází odpad z hrobů za hřbitovní zeď

– nedůsledné nebo vůbec žádné třídění odpadů

D a l š í   j e d n á n í ve středu 28. 06.2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment