Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 25. 09. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián,

Omluveni:     p. Král, p. Procházka, p. Svoboda

Nepřítomni:   pí. Havelková – předává informace, p. Vaník – studuje

Hosté

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– Info o svozu komunálního a bioodpadu 16.11. a 01.12. – viz vývěsky

– pracuje se na územním plánu – informace na Úřední desce nebo na internetu mb-net, naši zástupci žádné další informace nedostali!

– městská část Dubce bude zařazena do komise pro příměstské části

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– oprava děr v Nezvalově ulici

– oprava chodníků ve Vodárenské ul. od č. 265 ke křižovatce s Příčnou ulicí

– oprava chodníku na křižovatce ulic Vodárenská a Nová

– stříhání zeleně a sekání trávy proběhlo tento týden, včetně bývalého sadu

– zámek FAB u dveří na dětské hřiště – pro zavírání

– opravený chodník v Nové ul. od schodů k lesíku

– instalován nový herní prvek na hřišti tzv. „Tarzan“

– v Chobotecké ul. podél hřbitova opravené díry ve vozovce

b) Nesplněné požadavky

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu) … zjistit u pí. Najberkové – dle vyjádření nejsou k dispozici

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 bytových jednotek) – v dosavadní zástavbě jsou staré potrubní rozvody vody, které mohou při změně tlaku popraskat a způsobit havárii

– stále nebyl upraven retardér u ochodu COOP – dle příslibu

– oprava chodníku v Koněvově ulici – komise Magistrátu schválila pokračování oprav

– rekonstrukce schodiště z Nové do Koněvovy ulice – komise Magistrátu schválila zadání projektové dokumentace

– častější kontroly Městskou policií – požadavek předán na Magistrát

– vybudování kontejnerového strání v ulici Mudrochova – dtto

– vysazení keřů na travnaté ploše před domem č. 383 – dtto

– zvýšení plotu za kontejnery u prodejny v Chobotecké ulici – schváleno komisí Magistrátu

c) Nové požadavky

– Benet – u vjezdu od silnice je naproti vjezd na pole, firma tam hromadí posekanou trávu

– na rohu Vodárenské u křížku je v zatáčce silnice podkopaná, příkop je zarostlý a silnice loni nová je již poničená – nutno doplnit patníky z obou stran

– od křižovatky Vodárenská a Koněvova jsou proschlé jasany, třeba prořezat

– připomenout dokončení sekání travnatých ploch ručně

– od trafa k pomníku je vpusť u silnice, poškozená, nutno opravit, aby kameny nespadly a ucpaly kanál – proti č. 53

– pěšina v Července – horní půlka upravená po výkopech, spodní část v původním stavu, schází upravit stráně

– před č. 54 se usazuje písek v důsledku velkého provozu aut, kanálky jsou plné

d) Upozornění komise

– Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen! Stav se bohužel nemění

e) Informace, náměty hostů

1) – Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

– stav trvá: ubytovaní jsou neustále, chovají se stále nepřiměřeně, narušují sousedské vztahy, pobuřují v obchodě

… nadějí na řešení situace je vyjádření Magistrátu, který slibuje věnovat se stavu ubytoven na celém území města – viz poslední vydání Boleslavanu

2) – Parkování v Koněvově ulici (oblast vedle serpentýny): předáno na Magistrát (viz zápis z jednání komise na Magistrátu) – prověření má na starosti Bc. Vocásek

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 30. října 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment