Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zprávy

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 30. 09. 2020

Přítomni:       p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Král, p.  Svoboda

Omluveni:    

Nepřítomni:   p. Suchý

Hosté:         

Jednání po dlouhých “koronavirových prázdninách” zahájil p.  Březina, přivítal členy komise.

I. Zprávy z Magistrátu

– komisí Magistrátu nebyl vyhlášen nový termín veřejné besedy pro Čejetice

– nové informace z Magistrátu jsou z 23. 09.:

        – provedeny menší opravy ve Smuteční síni, opravy většího
          rozsahu budou následovat

        – 14. 11. (sobota) a 29. 11. (neděle) budou v Čejeticích        velkoobjemové kontejnery

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– obnoveno značení v zatáčce před domem p. Dlaba

b) Nesplněné požadavky

– opravit zídku u parkování naproti soše sv. Jana – zůstává

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje! – zůstává

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) – zůstává

– řidiči MHD nedodržují přednost zprava na silnicích u hřbitova – komise požaduje doplnit dopravní značku „Vjíždíte do zóny přednosti zprava“ podobně jako na některých místech ve městě nebo např. na kraji Pískové Lhoty – zůstává

– retardér u školky stále není upraven, jak přislíbeno, nyní se u kraje zanáší listím, takže se tam po srážkách drží voda – zůstává

c) Nové požadavky

– dokončení úprav Červenky po zemních pracích v celém rozsahu – stále jen po jedné straně, druhá se samovolně zatravňuje, v dolní části u zábradlí je povrch po deštích vymletý, nebezpečné pro chůzi

– nové schody z Koněvovy do Nové ulice mají špatný sklon, voda se drží, místo aby odtékala; cedule označení stavby jsou stále v trávě, potřeba odvézt

– u hřiště uřezat větve keře, které zasahují z jedné strany do plotu u hřiště, z druhé strany do chodníku

– pokácet suché stromy – jsou už označeny

– pařez u hlavní cesty na hřbitově – odstranit a vysadit nový strom

– požadavky na natření laviček – už bylo předáno na Magistrát

– požadavek na obnovu zeleně v prostoru pomníku padlých – už bylo předáno na Magistrát

– ostříhání živých plotů u hřiště a u lesíka (Nová ulice) – už bylo předáno na Magistrát

– čištění ulice Vodárenské před volbami

– doplnit dopravní značku „Dej přednost v jízdě“ k nové části Čejetic Nad Červenkou – obyvatelé vjíždějí do Vodárenské ulice nedisciplinovaně bez ohledu na hlavní a vedlejší silnici

d) Upozornění komise

– kontejnery, které byly z ulice Dalovické přemístěny před bývalou knihovnu/Klub seniorů Vodárenská 3, byly po podání stížnosti vráceny na původní místo do Dalovické ulice

– bývalý správce čtvrti není, nový zatím není, požadavky musíme předávat sami

– Magistrát schválil pojmenování nové výstavby jako celku “Nad Červenkou” – již realizováno, čísla navazují na stávající číslování Čejetic

– v létě byla provedena deratizace kanálů

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 25. listopadu (!) 2020 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Návrh na cyklostezku Čejetice-Dalovice-Bukovno

Na jednání komise pro příměstskou část Čejetice byl dne 26.2.2020 předložen a konzultován následující návrh na cyklostezku.

V listopadu a prosinci minulého roku (2019) probíhal webový průzkum Nadačního fondu ŠKODA AUTO, jehož cílem bylo získat od obyvatel návrhy na bezpečnější mladoboleslavské silnice. Obyvatelé měli také možnost jednotlivé návrhy hodnotit palci nahoru a dolů. Já jsem autorem návrhu “Cyklostezka Čejetice-Dalovice-Bukovno” (vizte mapu níže).

Výsledky průzkumu jsou zřejmě opravdu zohledňovány, protože co jsem si všiml, tak semafory na konci “česanského” mostu už jsou natočené tak, že na ně řidiči vidí. A zmizelo jedno nadbytečné omezení rychlosti na 50km/h mezi Debří a odbočkou na Podlázky.

Můj tip na cyklostezku získal v porovnání s ostatními návrhy velmi “palců nahoru”. Zároveň dostal i hodně “palců dolů”, ale podle mého průběžného sledování mohl být za většinou negativních hodnocení jeden troll. Plusové body totiž přibývaly po jednotkách postupně, ale záporné body vždy v jednu chvíli poskočily o 10 až 20 bodů. Troll možná mohl používat nějaký internetový anonymizér či jen okno prohlížeče v anonymním režimu (nevím – nezkoušel jsem). Ostatně nevím, komu by takto plošně mohla vadit (cyklo)stezka pro děti a sportovce!?

Můj návrh velmi uvítala paní ředitelka Konečná ze školy v Dalovicích (naše děti tam také chodily, byly tam moc spokojené). A vím, že zdaleka nejsem první, kdo něco takového v tomto místě navrhuje. Tím, že by děti z Čejetic a Bukovna mohly chodit do školy v Dalovicích pěšky či jezdit na kole, tak by se podpořila pohybová aktivita dětí a zároveň by se omezilo používání “mamataxi”.

Já po této silnici jezdím autem, na kole, na kolečkových běžkách a před mými 15ti kg jsem tu i běhal. Mám tedy velmi dobrou představu, jaký je zde provoz a jak tu řidiči jezdí. Ve všední dny je tu intenzívní provoz osobních aut, jezdí tu autobusy i nákladní vozy, testují tu škodovácká auta s registrační značkou F. I osobní auta se míjejí jen s malou rezervou. O volných dnech je provoz výrazně menší, o to více tato silnice svádí k rychlé jízdě a řezání zatáček. Silnice je přitom nezávisle na den v týdnu velmi často využívána zejména cyklisty, a to jak pro osobní dopravu mezi vesnicemi, tak i pro sportovní vyjížďky hobíků či mládežnických klubů. Objevují se tu chodci, běžci a občas i inlajnisti. 

Už před cca 20ti lety se mi stalo, že jsem jel na kole od Dalovic a v pravé zatáčce před klesáním před Bukovnem jel rychle proti mladý řidič. Chtěl zatáčku říznout a na poslední chvíli si všiml mě, cukl volantem a vyhnul se mi. Ale pak už jsem slyšel jen zahvízdání gum a rachot plechu. Skončil na střeše v poli. Naštěstí netrefil strom a nic se mu nestalo.

Pro podporu návrhu cyklostezky jsem nedávno dostal nápad filmovat dopravu při mých vyjížďkách na kole a na běžkách. Hned při mé první vyjížďce na kolečkových běžkách s kamerou na helmě jsem získal důkaz o nebezpečnosti silnice (i když uznávám, že se toto může stát kdekoliv). Stalo se v sobotu před polednem a provoz byl minimální: cyklostezka.damto.cz/zrcatko.html (vizte i popis pod videem)

Ale hlavně: ve všední dny po této silnici jezdí testy škodovácká auta s registrační značkou F (a otáčejí se vedle autobusové zastávky u Dalovic). Proto si myslím, že by se tento návrh na cyklostezku mohl líbit Nadačnímu fondu Škoda Auto. Že by cítil jistou zodpovědnost za bezpečnost právě na této silnici a mohl by realizaci cyklostezky podpořit v rámci vyhodnocení výše uvedeného webového průzkumu “Pomozte nám udělat mladoboleslavské silnice bezpečnější”.
Libor Švejda libor.svejda@cejetice.cz

odkaz na tento dokument: cyklostezka.damto.cz příp. kratší cs.damto.cz

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 26. 02. 2020

Zpráva z jednání

Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 26. 02. 2020

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka

Omluveni:     p. Král, p. Svoboda

Nepřítomni:  

Hosté:            p. Suchý, p. Švejda, p. Ing. Fryml

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise.

I. Zprávy z Magistrátu

– komisí Magistrátu byl vyhlášen termín veřejné besedy pro Čejetice:

Termín byl posunut, nový termín zatím není potvrzen

– nové informace nejsou

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– vývěska od bývalého pohostinství je nově umístěna u hřbitova

– odpadkový koš v parčíku na konci Nové ulice je přemístěn blíž k chodníku

– před č. 54 se usazuje písek v důsledku velkého provozu aut, kanálky jsou plné – předáno Silnicím na vyčištění

b) Nesplněné požadavky

– opravit zídku u parkování naproti soše sv. Jana – zůstává

– dokončení úprav Červenky po zemních pracích v celém rozsahu – stále jen po jedné straně, druhá v zoufalém stavu

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu)

– řidiči MHD nedodržují přednost zprava na silnicích u hřbitova – komise požaduje doplnit dopravní značku „Vjíždíte do zóny přednosti zprava“ podobně jako na některých místech ve městě

– obnovit značení v zatáčce před domem p. Dlaba

– retardér u školky stále není upraven, jak přislíbeno, nyní se u kraje zanáší listím, takže se tam po srážkách drží voda

c) Nové požadavky

zatím nejsou

d) Upozornění komise

– biokontejnery budou od 03. 12. 2019 vyváženy jen každých 14 dní

– věnujte pozornost informaci o svozu komunálního a bio odpadu v březnu t.r. umístěnou na vývěsce

– info z VaK:

stížnosti na snížený tlak vody apod. volejte IHNED na dispečink (funguje 24 hod. denně!), pro VaK je nutné získat aktuální informace v době problému, které si zjistí, zásahy ze strany VaK budou možné až po shromáždění připomínek občanů.

tel. č.:      326 721 507

                326 376 130

                326 376 160

                603 245 533

– novými členy komise jsou pánové Richard Mikeš a Josef Suchý – kontakty najdete na přehledu členů komise

e) Informace hostů

– P. Švejda informoval o „Návrhu na cyklostezku Čejetice-Dalovice-Bukovno. “Cyklostezka by umožnila dětem z Bukovna a Čejetic jezdit do školy bezpečně na kole nebo chodit pěšky, také cyklistům, běžkařům a běžcům by tato stezka umožnila bezpečný pohyb – další informace cyklostezka.damto.cz

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 26. března 2020 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová 

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 29. 01. 2020

Přítomni:      p. Březina, pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Svoboda

Omluveni:     pí. Bělská, p. Procházka

Nepřítomni:  

Hosté:         

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise.

I. Zprávy z Magistrátu

– komisí Magistrátu byl potvrzen termín veřejné besedy pro Čejetice:

Termín byl posunut, nový termín bude oznámen

– nevyužité finance z komisí budou použity na úpravu semaforu mezi viaduktem a mostem – ihned odsouhlasený návrh

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– zpětné umístění dopravní značky u hřiště na začátku Červenky

– oprava chodníku v Koněvově ulici – dokončeno

– vysazení keřů na travnaté ploše před domem č. 383

– opravit kontejnerové stání v ulici Vodárenská – po opravě chodníků nebylo uvedeno do původního stavu, nyní opraveno dle šířky chodníku

b) Nesplněné požadavky

– opravit zídku u parkování naproti soše sv. Jana – zůstává

– dokončení úprav Červenky po zemních pracích v celém rozsahu – stále jen po jedné straně, druhá v zoufalém stavu

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– před č. 54 se usazuje písek v důsledku velkého provozu aut, kanálky jsou plné – předáno Silnicím na vyčištění

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu)

– řidiči MHD nedodržují přednost zprava na silnicích u hřbitova – komise požaduje doplnit dopravní značku „Vjíždíte do zóny přednosti zprava“ podobně jako na některých místech ve městě

– obnovit značení v zatáčce před domem p. Dlaba

– retardér u školky stále není upraven, jak přislíbeno, nyní se u kraje zanáší listím, takže se tam po srážkách drží voda

c) Nové požadavky

zatím nejsou

d) Upozornění komise

– biokontejnery budou od 03. 12. 2019 vyváženy jen každých 14 dní

– info z VaK:

stížnosti na snížený tlak vody apod. volejte IHNED na dispečink (funguje 24 hod. denně!), pro VaK je nutné získat aktuální informace v době problému, které si zjistí, zásahy ze strany VaK budou možné až po shromáždění připomínek občanů.

tel. č.:      326 721 507

                326 376 130

                326 376 160

                603 245 533

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 26. února 2020 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová        

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 27. 11. 2019

Přítomni:      p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián, p. Procházka, p. Král, p. Svoboda

Omluveni:    

Nepřítomni:  

Hosté:          p. Steiner, p. Srb

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– komisí Magistrátu byl potvrzen termín veřejné besedy pro Čejetice:

22. 01. od 17 hod., opět je třeba předem připravit otázky; autobus jako v minulých letech předpokládáme

– nevyužité finance z komisí budou použity na úpravu semaforu mezi viaduktem a mostem – ihned odsouhlasený návrh

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– zvýšený plot u kontejnerů za prodejnou COOP

– ke stromu ve špičce u Zvěřinových byl dán vyšší kůl

b) Nesplněné požadavky

– opravit zídku u parkování naproti soše sv. Jana – zůstává

– zpětné umístění dopravní značky u hřiště na začátku Červenky – zůstává

– dokončení úprav Červenky po zemních pracích v celém rozsahu – stále jen po jedné straně, druhá v zoufalém stavu

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– stále nebyl upraven retardér u ochodu COOP – dle příslibu

– oprava chodníku v Koněvově ulici – komise Magistrátu schválila pokračování oprav

– vysazení keřů na travnaté ploše před domem č. 383 – budou vysazeny na podzim, přislíbeny 3 motýlí keře

– před č. 54 se usazuje písek v důsledku velkého provozu aut, kanálky jsou plné – předáno Silnicím na vyčištění

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu)

c) Nové požadavky

– světlo pod viaduktem oslňuje řidiče jedoucí za tmy z Čejetic dolů – nové

– obnovit bílé značení v zatáčce u p. Dlaba

– řidiči MHD nedodržují přednost zprava na silnicích u hřbitova – komise požaduje doplnit dopravní značku „Vjíždíte do zóny přednosti zprava“

– retardér u školky stále není upraven, jak přislíbeno, nyní se u kraje zanáší listím, takže se tam po srážkách drží voda

– za zatáčkou u cesty do Čejetiček (tzv. Chobotecká alej) opět vzniká černá skládka (pneu, tráva)

– opravit kontejnerové stání v ulici Vodárenská – po opravě chodníků nebylo uvedeno do původního stavu

– prověřit provedení oprav chodníků ve Vodárenské ulici: sklon chodníku vzhledem ke garážím domů, nízké obrubníky, kanály jsou výš než dlažba, zasypáno nesprávným pískem

d) Upozornění komise

– biokontejnery budou od 03. 12. 2019 vyváženy jen každých 14 dní

e) Informace komise

– pan Kyrián k dnešnímu dni končí své členství v Komisi – děkujeme mu za jeho dosavadní práci a přejeme vše dobré

e) Informace, náměty hostů

1) – Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

– stav nezměněn: ubytovaní jsou neustále, chovají se stále nepřiměřeně

2) – Parkování v Koněvově ulici: odstranění obrubníku nutno prověřit(!)

D a l š í   j e d n á n í   MIMOŘÁDNĚ:

ve středu 8. ledna 2020 od 18 00 hod. v klubovně.

Předmětem bude sepsání připomínek k veřejné besedě, všichni jste vítáni se svými náměty      PŘIJĎTE MEZI NÁS

Všem obyvatelům a návštěvníkům Čejetic

přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 30. 10. 2019

Přítomni:        pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián, p. Procházka, p. Král, p. Svoboda

Omluveni:     p. Březina

Nepřítomni:   pí. Havelková – předává informace, p. Vaník – studuje

Hosté

Jednání zahájila pí. Bělská, přivítala členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– pracuje se na územním plánu – informace na Úřední desce nebo na internetu mb-net, naši zástupci žádné další informace nedostali!

– naše požadavky byly většinou akceptovány – hlavně schody z Koněvovy ulice se budou rekonstruovat na jaře 2020, ale patníky ve Vodárenské ulici nebudou (nákladní auta by je stejně vyvrátila)

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit – splněno částečně

– vybudování kontejnerového stání v ulici Mudrochova – vybudováno

– připomenout dokončení sekání travnatých ploch ručně

b) Nesplněné požadavky

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 bytových jednotek) – v dosavadní zástavbě jsou staré potrubní rozvody vody, které mohou při změně tlaku popraskat a způsobit havárii

– stále nebyl upraven retardér u ochodu COOP – dle příslibu

– oprava chodníku v Koněvově ulici – komise Magistrátu schválila pokračování oprav

– vysazení keřů na travnaté ploše před domem č. 383 – budou vysazeny na podzim

– zvýšení plotu za kontejnery u prodejny v Chobotecké ulici – schváleno komisí Magistrátu

– od křižovatky Vodárenská a Koněvova jsou proschlé jasany, třeba prořezat

– pěšina v Července – horní půlka upravená po výkopech, spodní část v původním stavu, schází upravit stráně, celkově uvést do co možná původního stavu, dopravní značka „stezka pro chodce“ se válí na zemi – zjistit na Magistrátu, jak probíhá přebírání práce od firem, které akce provádějí, stejně tak nejsou cedule s informací, jaké práce kde probíhají a kdo je provádí

– před č. 54 se usazuje písek v důsledku velkého provozu aut, kanálky jsou plné – předáno Silnicím na vyčištění

c) Nové požadavky

– dotaz na měření rychlosti v Koněvově ulici – mezi obyvateli se říká, že systém je nefunkční a auta opět jezdí nadměrnou rychlostí

– na ulici od nádraží na Dalovice jezdí auta nadměrnou rychlostí (tj. nad 50 km/hod.) – stížnost obyvatel u silnice na otřesy domů

– v zatáčce u Chobotecké aleje opět vzniká nepovolená skládka

– v ulici Vodárenská u domu p. Dlaba obnovit vodorovné bílé pruhy na vozovce

– stání pod kontejnery ve Vodárenské ulici před č. 256 (? – řadové RD) bylo při opravě chodníků poškozeno (odvezeny některé dlaždice), požadavek na uvedení stání do původního stavu

– při opravě chodníku ve Vodárenské ulici byla poškozena zeleň před domy v řadové zástavbě – dotaz, kdo zeleň nahradí

– naproti pomníku sv. Jana Nepomuckého je poškozená zídka u parkovacího místa – požadavek na opravu

– komise nesouhlasí s požadavkem několika občanů na pokácení ořešáku mezi řadovými domy mezi Vodárenskou a Nezvalovou ulicí

– ke stromu nad Zvěřinovými ve Vodárenské ulici dát vyšší kůly, aby mohl být lépe uvázán

– vyčistit veškeré kanály v obci – jsou zaneseny nejen listím, ale i nepořádkem z probíhajících staveb

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu, nyní je rovná a v zimě hrozí námraza a uklouznutí, případně pád chodce)

d) Upozornění komise

– Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen! Stav se bohužel nemění

– ve dnech 16. 11. a 1. 12. v době od 8 do 12 hodin budou 2 velkoobjemové kontejnery zvlášť na komunální odpad a zvlášť na bioodpad na obvyklých místech (prodejna COOP a spojnice ulic Nezvalova, Gorkého a Polní)

e) Informace, náměty hostů

1) – Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

– stav trvá: ubytovaní jsou neustále, chovají se stále nepřiměřeně, narušují sousedské vztahy, pobuřují v obchodě

2) – Parkování v Koněvově ulici (oblast vedle serpentýny): předáno na Magistrát (viz zápis z jednání komise na Magistrátu) – situace je ve stadiu prověřování(!)

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 27. listopadu 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 25. 09. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián,

Omluveni:     p. Král, p. Procházka, p. Svoboda

Nepřítomni:   pí. Havelková – předává informace, p. Vaník – studuje

Hosté

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– Info o svozu komunálního a bioodpadu 16.11. a 01.12. – viz vývěsky

– pracuje se na územním plánu – informace na Úřední desce nebo na internetu mb-net, naši zástupci žádné další informace nedostali!

– městská část Dubce bude zařazena do komise pro příměstské části

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– oprava děr v Nezvalově ulici

– oprava chodníků ve Vodárenské ul. od č. 265 ke křižovatce s Příčnou ulicí

– oprava chodníku na křižovatce ulic Vodárenská a Nová

– stříhání zeleně a sekání trávy proběhlo tento týden, včetně bývalého sadu

– zámek FAB u dveří na dětské hřiště – pro zavírání

– opravený chodník v Nové ul. od schodů k lesíku

– instalován nový herní prvek na hřišti tzv. „Tarzan“

– v Chobotecké ul. podél hřbitova opravené díry ve vozovce

b) Nesplněné požadavky

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu) … zjistit u pí. Najberkové – dle vyjádření nejsou k dispozici

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 bytových jednotek) – v dosavadní zástavbě jsou staré potrubní rozvody vody, které mohou při změně tlaku popraskat a způsobit havárii

– stále nebyl upraven retardér u ochodu COOP – dle příslibu

– oprava chodníku v Koněvově ulici – komise Magistrátu schválila pokračování oprav

– rekonstrukce schodiště z Nové do Koněvovy ulice – komise Magistrátu schválila zadání projektové dokumentace

– častější kontroly Městskou policií – požadavek předán na Magistrát

– vybudování kontejnerového strání v ulici Mudrochova – dtto

– vysazení keřů na travnaté ploše před domem č. 383 – dtto

– zvýšení plotu za kontejnery u prodejny v Chobotecké ulici – schváleno komisí Magistrátu

c) Nové požadavky

– Benet – u vjezdu od silnice je naproti vjezd na pole, firma tam hromadí posekanou trávu

– na rohu Vodárenské u křížku je v zatáčce silnice podkopaná, příkop je zarostlý a silnice loni nová je již poničená – nutno doplnit patníky z obou stran

– od křižovatky Vodárenská a Koněvova jsou proschlé jasany, třeba prořezat

– připomenout dokončení sekání travnatých ploch ručně

– od trafa k pomníku je vpusť u silnice, poškozená, nutno opravit, aby kameny nespadly a ucpaly kanál – proti č. 53

– pěšina v Července – horní půlka upravená po výkopech, spodní část v původním stavu, schází upravit stráně

– před č. 54 se usazuje písek v důsledku velkého provozu aut, kanálky jsou plné

d) Upozornění komise

– Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen! Stav se bohužel nemění

e) Informace, náměty hostů

1) – Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

– stav trvá: ubytovaní jsou neustále, chovají se stále nepřiměřeně, narušují sousedské vztahy, pobuřují v obchodě

… nadějí na řešení situace je vyjádření Magistrátu, který slibuje věnovat se stavu ubytoven na celém území města – viz poslední vydání Boleslavanu

2) – Parkování v Koněvově ulici (oblast vedle serpentýny): předáno na Magistrát (viz zápis z jednání komise na Magistrátu) – prověření má na starosti Bc. Vocásek

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 30. října 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

NÁMITKA PROTI NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 6

Vážení spoluobčané,

V pondělí dne 16.9.2019 byl na Magistrátu Mladé Boleslavi představen záměr změny územního plánu. Předmětem této změny bylo také rozšíření ploch hřbitova v naší obci Čejetice. Detailní informace jsou dostupné pod tímto odkazem.

Námitky k tomuto “veřejnému” jednání je možné podat do 7 dní o projednání. Pokud máte zájem se připojit s námitkou proti záměru vedení Magistrátu města Mladé Boleslavi vypracovali jsme pro Vás vzor, který stačí včetně příloh podat nejpozději do 23.9.2019 na podatelně Magistrátu města Mladé Boleslavi.

Námitka_VZOR
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3

Na změny v územním plánu jsme byli také informování právní kanceláří, se kterou jsme v minulosti spolupracovali. Přikládám Vám text:

Dobrý den,

před nějakou dobou jsme spolu řešili problematiku hřbitova v Čejeticích. Aktuálně řešíme pro jiného klienta v jiné věci připravovanou Změnu č. 6 ÚP Mladá Boleslav a při čtení textu jsme narazili na to, že tato změna by se měla týkat i zamýšleného hřbitova v Čejeticích – změna upravuje způsob využití ploch v okolí hřbitova v Čejeticích tak, aby bylo možné realizovat jeho plošné rozšíření:

Změna využití ploch okolí hřbitova

S ohledem na to, že jste se v minulosti o tento záměr zajímali, si Vám dovolujeme tuto skutečnost pro informaci sdělit – nevím, jestli o připravované změně víte.

Dokumenty ke Změně č. 6 jsou dostupné zde:

http://www.mb-net.cz/zmena-c-6-uzemniho-planu-sidelniho-utvaru-mlada-boleslav/d-65869

Aktuálně lze podat k této změně do

23. 9. 2019

námitky a připomínky. Pokud byste potřebovali pomoci, jsme Vám k dispozici.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

trvale spolupracují advokáti z
Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 33, 602 00 Brno, Czech Republic
www.fbadvokati.cz

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 26. 06. 2019

Přítomni: p. Březina, pí. Bělská, p. Procházka, p. Svoboda, p. Král, p. Vaník
Omluveni: pí. Ing. Karbusová, pí. Havelková
Nepřítomni: p. Kyrián
Hosté:            

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise.

I. Zprávy z Magistrátu

Předseda komise pan Sezemský zahájil svou činnost, sl. Kracíková píše zápisy přehledně podle příměstských částí

Investice na rok 2019 dle rozhodnutí Magistrátu (podle našich požadavků)

 1. protipovodňová zábrana v horní části Koněvovy ulice
 2. dvouhoupačka Tarzan
 3. rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou a Novou ulicí – zůstáváh

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – částečně
 • posekat pozemek u hřbitova dříve pronajatý Svazu zahrádkářů – nyní patří městu a posekaný s ostatními plochami v Čejeticích nebyl – důvod byl nedostatečná komunikace

b) Nesplněné požadavky

 • nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan) – schválená objednávka je u pí. Součkové
 • oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!
 • na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody, stav stále trvá, na území Červenky se stále pracuje, proto nelze prověřit
 • do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad – zjistit u pí. Najberkové nelze realizovat, v Dalovicích mají svůj vlastní
 • suchý prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce
 • oprava výtluků po celých Čejeticích – byla zadána
 • dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 nových rodin)
 • stále nebyl upraven retardér u obchodu COOP – přislíbeno vyplnění plochy mezi oběma zvýšenými kraji
 • opětně upozornit na odstranění nesmyslných dopravních značek naproti domu pí. Stinkové (30 km + konec zóny 30 km)

c) Nové požadavky

V současné době nové požadavky nejsou

d) Upozornění komise

Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen!

Jjak dozrává ovoce, padá někde na chodník – komise prosí majitele o úklid, aby se předešlo případným úrazům jako uklouznutí apod.

e) Informace, náměty hostů

Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

 • stav nezměněn
 • komise i nadále vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. rušení klidu po 22. hodině i jiné) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky

Parkování v Koněvově ulici (oblast u serpentýny): není kde parkovat pro obyvatele při příjezdu (např. s nákupem) nebo návštěva – problematiku předat opětně na Magistrát – je třeba hledat systémové řešení pro pozemek mezi serpentinou a domem p. Ulmana (návrh = odstranit obrubník, krajnici vysypat např. separátem, aby se neparkovalo na trávě), možnost stání je nutná, protože při zastavení, byť krátkodobém, je snížena průjezdnost vozovky, která je hlavním tahem z města (MHD, velký provoz) – opatření je nutné, situace je kritická!

Komise přeje všem občanům a návštěvníkům Čejetic hezké léto a
těší se na další náměty či připomínky po prázdninách.a

Další jednání: středa 25. září 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 29. 05. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Svoboda, p. Kyrián,
pí. Havelková, p. Král

Omluveni:    

Nepřítomni:   p. Vaník

Hosté:             p. Suchý, manželé Steinerovi

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– předseda komise p. Sezemský zahájil svou činnost, sl. Kracíková zatím zápisy nepíše

Investice na rok 2019 dle rozhodnutí Magistrátu (podle našich požadavků):

 1. protipovodňová zábrana v horní části Koněvovy ulice
 2. dvouhoupačka Tarzan
 3. rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou a Novou ulicí

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– 23. 04. začala oprava chodníků v Nové ulici, stále pokračuje

– vyčištěné kanály

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan) – schválená objednávka je u pí. Součkové

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody, stav stále trvá, na území Červenky se stále pracuje

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu) – zjistit u pí. Najberkové

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit

– oprava výtluků po celých Čejeticích – byla zadána

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 nových rodin)

– stále nebyl upraven retardér u ochodu COOP – přislíbeno vyplnění plochy mezi oběma zvýšenými kraji

c) Nové požadavky

– opětně upozornit na odstranění nesmyslných dopravních značek naproti domu pí. Stinkové (30 km + konec zóny 30 km)

– posekat pozemek u hřbitova dříve pronajatý Svazu zahrádkářů – nyní patří městu a posekaný s ostatními plochami v Čejeticích nebyl

d) Upozornění komise

– Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen!

e) Informace, náměty hostů

1) – Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

– byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– po vydání této výzvy se situace nezměnila, stále se za 3 až 4 týdny vymění osazenstvo, navíc se dopouštějí krádeží v obchodě

– Stavební úřad vydal dne 01. 04. 2019 rozhodnutí, kterým užívání stavby zakázal; do tohoto rozhodnutí podal vlastník stavby odvolání, o kterém bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje – plné znění je vyvěšeno na nástěnkách a na webových stránkách Čejetic

à komise i nadále vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. rušení klidu po 22. hodině i jiné) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky – stav trvá

2) – Parkování v Koněvově ulici (oblast u serpentýny): není kde parkovat pro obyvatele při příjezdu (např. s nákupem) nebo návštěva – problematiku předat opětně na Magistrát – je třeba hledat systémové řešení pro pozemek mezi serpentinou a domem p. Ulmana (návrh = odstranit obrubník, krajnici vysypat např. separátem, aby se neparkovalo na trávě), možnost stání je nutná, protože při zastavení, byť krátkodobém, je snížena průjezdnost vozovky, která je hlavním tahem z města (MHD, velký provoz)

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 26. června 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová