Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 22. 02. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová, p. Mikeš

Omluveni:     p. Král, p. Kouřil

Nepřítomni:  

Hosté:            p. Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Konalo se jednání na Magistrátu, předseda p. Džuvarovský, místopředseda p. Roman Kůtek. Naše požadavky byly předány, jsou buď zadány k řešení, nebo některé již splněny – viz níže.

15. 02. od 17 hodin se konala veřejná beseda příměstské části Čejetice na Magistrátu města MB – viz samostatný zápis.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– nové 2 koše za rozbité na odpadky: křižovatka ulic Vodárenská s Červenkou a ul. Nová v zatáčce před serpentinou

– opravené rozbité zavírání u kontejneru na elektroodpad za prodejnou COOP

– u borovice ve Vodárenské ul. u Černých je po kalamitě zlomená větev – odstraněno, uklizeno

– přísavník z plotu proti kontejnerům u vodárenské věže prorůstá nejen do chodníku ale už i do silnice – částečně odstraněno

– opravena houpačka na dětském hřišti

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání

– posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“, případně vyrobit novou

– umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací

– opravit zábradlí v lesíku nad viaduktem, které je poškozeno pádem stromů – bylo srovnáno, dále není akutní

– borovice na hřbitově má po posledním velkém sněhu ulomené větve, spadly na pozemek hřbitova – odstranit

– odstranit břečťan z pomníku padlých – při jarní očistě

– na křižovatce Příčná a Vodárenská je u lavičky zlomená větev u dubu

– ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.)

– v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 jsou uvolněné kameny

– vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu), občané, kteří nemají biopopelnice, tam umísťují rostlinné zbytky – navíc to hyzdí vjezd do obce – vznášíme požadavek na vyčistění a úpravu této polní cesty

– díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova

– ostříhání (možná i odstranění?) tisu u chodníku naproti zvoničce

– na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – zjistíme na hřbitovní správě … bude provedeno v březnu

c) Nové požadavky

– před viadukt umístit dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tuny (v opačném směru umístěna je)

– odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – ničí majetek města a jeho plody barví (dříve se používaly k barvení látek), při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva

d) Připomínky hostů

– nemáme

e) Informace komise – upozornění

– věnujte pozornost zápisu z veřejné besedy

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 29. 03.2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment