Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Ing. Martin Vigláš, MBA

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 06. 2024

Přítomni: p. Procházka, pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Srb
Omluveni: pí. Bělská, p. Kouřil, p. Mikeš
Nepřítomni:
Hosté: 2 představitelé firmy AUREL (nástupce fy BENET), 7 obyvatel z okolí firmy

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné.

I. Zprávy z Magistrátu
Z jednání na Magistrátu dle zápisu vplývá, že naše požadavky jsou v jednání.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná – byl pouze proveden ještě další nátěr k ošetření rzi, schází ještě v dolní části
 • popadané a popraskané staré stromy ve staré aleji (úvozová cesta) – nutno řešit do konce vegetačního klidu (zatím nepatrná část ošetřena) = Magistrátem přislíbena úprava 2 cest – občané připomínají
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – opraveno
 • oplocení pomníku – podána žádost na Participativní program na rekonstrukci celého pomníku – poté posoudit zeleň – pí. Šulitková

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – čeká se na cenovou nabídku
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – podle vyjádření pí. Šulitkové bude v době veget. klidu
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává
 • opakující se nedodržování zákazu vjezdu nákladních aut do obce podle dopravních značek (dům p. Dlaba praská při průjezdu nákladních aut)
 • vyčistit a prohloubit příkop začátek Vodárenské ulice směrem k firmě Aurel proti křížku (pozn. kříž již krásně opraven!) – zůstává, řeší SÚS (Středočeská údržba silnic)
 • pořízení ozdob na venkovní vánoční strom – cca 15 až 20 ks (velké) – zatím neřešeno
 • na tartanovém hřišti leží kovové konstrukce – zatím neumístěny, připraveny na další použití – zůstává, umístění později
 • u autobusové zastávky u pomníku opravit prasklou střechu – zůstává
 • na silnici v Koněvově ulici naproti staveništi (u Malých č. 544/1) přerušovanou čárou vyznačit odpovídající šířku vozovky – z přilehlé odstavné plochy vyčnívají zaparkované vozy do prostoru vozovky – bude řešeno po skončení výstavby na druhé straně
 • doplnit přísavníky, které se neujaly u zdi u vjezdu do oblasti Nad Červenkou
 • razantní úprava thújí na hřbitově – silný řez podpoří obrůstání

c) Nové požadavky

 • info pí. Krejbichová – přívaly vody minulý týden: zavezená cesta k panenské aleji způsobila, že voda nemohla téct příkopy, ale přetekla na silnici – do příkopů byly při úpravě umístěny trubky o menším průměru, než původně byly, voda nemůže odtékat + v ulici Koněvova 56 je v krajnici vpusť pro vodovod, která se stále propadá, auta ohodí buď chodce nebo přilehlé domy – minimální opatření je pročistit příkopy

d) Připomínky hostů

 • připomínka zůstává: připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně = stále se opakující problém!
 • na jednání se dostavili 2 představitelé fy AUREL, aby informovali o provozu své firmy (žádná výroba, příprava aut na jízdní zkoušky, jednosměnný provoz) – nabídka na prohlídku firmy – závěr diskuze:
  • obavy obyvatel z lakování dílů, někteří stále odmítají lakování
  • sladit povolení pro předchozí firmu s provozem současné firmy
  • uvést „věcné břemeno“ v tom smyslu, že v případě prodeje firmy by současná povolení na lakování na novou firmu nepřecházela a firma by nemohla pronajímat část své firmy jiným výrob. provozům
  • námět na sepsání smlouvy, za jakých podmínek lze lakovat (jenom 1 box, úprava boxu, monitorovaný atd.)
  • schůzka do měsíce

e) Informace komise – upozornění

 • komise upozorňuje občany, aby zeleň na vlastním pozemku udržovali tak, aby nestínila veřejné osvětlení – prosíme, prověřte své pozemky

Komise přeje všem obyvatelům a návštěvníkům krásné léto

D a l š í j e d n á n í

ve středu 25. 09. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 05. 2024

Přítomni: p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Král, p. Mikeš, p. Srb
Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté: p. M. Suder

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné.

I. Zprávy z Magistrátu
Z jednání na Magistrátu dle zápisu vplývá, že naše požadavky jsou v jednání. P. J. Bouška převzal dne 29. 04. 2024 funkci primátora. Informace, že bude prováděno forenzní značení jízdních kol – přesný termín bude oznámen.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • lavička pod lípou – natřeno, jsou vyměněna prkna, ještě bude opraven nátěr – má být jiná barva, protože lavička je „značková“
 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná – byl pouze proveden ještě další nátěr k ošetření rzi, schází ještě v dolní části
 • popadané a popraskané staré stromy ve staré aleji (úvozová cesta) – nutno řešit do konce vegetačního klidu (zatím nepatrná část ošetřena) = Magistrátem přislíbena úprava 2 cest – zůstává na později
 • požadavek na vyčistění a úpravu polní cesty směrem na Choboty:
  odstraněny vyhrabané zbytky po odvozu klestí, Lesy ČR odvezen zbytek dřeva a odstraněna černá skládka – zveme k procházce!

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – ořezané spodní větve opět dorůstají, chodník je zúžený
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává
 • oplocení pomníku – opravu nutno zadat Magistrátem – zůstává – podána žádost na Participativní program na rekonstrukci celého pomníku – poté posoudit zeleň – pí. Šulitková
 • opakující se nedodržování zákazu vjezdu nákladních aut do obce podle dopravních značek (dům p. Dlaba praská při průjezdu nákladních aut)
 • vyčistit a prohloubit příkop začátek Vodárenské ulice směrem k firmě (dříve Benet) proti křížku (pozn. kříž již krásně opraven!) – zůstává, řeší SÚS (Středočeská údržba silnic)
 • revitalizace plochy okolo bývalé hasičárny (volební místnost, Vodárenská 3, v majetku města), z důvodu konání akcí Obce baráčníků, dosud pouze ošetřování firmou Compaq – zůstává v řešení
 • pořízení ozdob na venkovní vánoční strom – cca 15 až 20 ks (velké) – zatím neřešeno
 • na tartanovém hřišti leží kovové konstrukce – zatím neumístěny, připraveny na další použití – zůstává, umístění později
 • u autobusové zastávky u pomníku opravit prasklou střechu – zůstává

c) Nové požadavky

 • na silnici v Koněvově ulici naproti staveništi (u Malých č. 544/1) přerušovanou čárou vyznačit odpovídající šířku vozovky – z přilehlé odstavné plochy vyčnívají zaparkované vozy do prostoru vozovky – bude řešeno po skončení výstavby na druhé straně
 • doplnit přísavníky, které se neujaly u zdi u vjezdu do oblasti Nad Červenkou
 • razantní úprava thújí na hřbitově – silný řez podpoří obrůstání

d) Připomínky hostů

 • připomínka zůstává: připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně = stále se opakující problém!

e) Informace komise – upozornění

 • p. Srb informoval, že úprava cesty do Chobot je již hotova – viz II.a)
 • z participačního programu byla doplněna svatozář na sochu sv. Jana
 • p. Mikeš informoval o připravované nové výstavbě rodinných domů v oblasti Dalovické ulice, opravě plotu u pomníku a zabezpečení budovy Vodárenské 3 (klub seniorů, jednací místnost baráčníků a komise)
 • rozsah oprav silnice Koněvovy ulice je v řešení
 • komise upozorňuje občany, aby zeleň na vlastním pozemku udržovali tak, aby nestínila veřejné osvětlení

D a l š í j e d n á n í

ve středu 26. 06. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová POSÍLAME PANU VIGLAŠOVI – VIZ STRÁNKY ČEJETIC

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 24. 04. 2024

Přítomni: p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Srb
Omluveni: p. Kouřil, p. Král
Nepřítomni: p. Mikeš
Hosté:

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné.

I. Zprávy z Magistrátu
Z jednání na Magistrátu není k dispozici zápis z posledního jednání komise. Dne 29. 04. 2024 má převzít funkci primátora p. J. Bouška.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště – opraveno
 • lavička pod lípou – natřeno, jsou vyměněna prkna, ještě bude opraven nátěr – má být jiná barva, protože lavička „značková“
 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná – byl pouze proveden ještě další nátěr k ošetření rzi
 • prověřit stav ovocných stromů v Července, námět na případnou náhradu ovocných stromů např. lípami – zatím změna nebude
 • 3 polámané jasany v příkopu od křížku směrem na Dalovice – majitel je Okr. správa silnic  řešit na dopravní komisi – na místě zlikvidováno
 • popadané a popraskané staré stromy ve staré aleji (úvozová cesta) – nutno řešit do konce vegetačního klidu (zatím nepatrná část ošetřena) = Magistrátem přislíbena úprava 2 cest – zůstává na později
 • prověřit leteckou dopravu nad středem obce mimo přistávací koridor – připomínky předány dispečeru leteckého provozu

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • požadavek na vyčistění a úpravu polní cesty směrem na Choboty:
  práce z většiny provedeny – zbývá odstranit vyhrabané zbytky po odvozu klestí, Lesy ČR odvézt zbytek dřeva a odstranit černou skládku
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – ořezané spodní větve opět dorůstají, chodník je zúžený
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává
 • oplocení pomníku – opravu nutno zadat Magistrátem – zůstává – námět podat žádost na Participativní program rekonstrukci celého pomníku – poté posoudit zeleň – pí. Šulitková – stav zatím nezměněn
 • odstranit prorůstající zeleň u dřevěného mantinelu na tartanovém hřišti zůstává, Magistrát informován – péče je v kompetenci TJF
 • opakující se nedodržování zákazu vjezdu nákladních aut do obce podle dopravních značek (dům p. Dlaba praská při průjezdu nákladních aut)
 • vyčistit a prohloubit příkop začátek Vodárenské ulice směrem k firmě (dříve Benet) proti křížku – zůstává
 • revitalizace plochy okolo bývalé hasičárny (volební místnost, Vodárenská 3, v majetku města), z důvodu konání akcí Obce baráčníků, dosud pouze ošetřování firmou Compaq – zůstává v řešení
 • pořízení ozdob na venkovní vánoční strom – cca 15 až 20 ks (velké) – zatím neřešeno
 • na tartanovém hřišti leží kovové konstrukce – zatím neumístěny, připraveny na další použití – zůstává, umístění později
 • u autobusové zastávky u pomníku opravit prasklou střechu – zůstává

c) Nové požadavky

 • na silnici v Koněvově ulici naproti staveništi (u Malých č. 544/1) přerušovanou čárou vyznačit odpovídající šířku vozovky – z přilehlé odstavné plochy vyčnívají zaparkované vozy do prostoru vozovky
 • doplnit přísavníky, které se neujaly u zdi u vjezdu do oblasti Nad Červenkou

d) Připomínky hostů

 • hosté nebyli, ovšem připomínka zůstává: připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně = stále se opakující problém!

e) Informace komise – upozornění

 • v květnu proběhne čištění silnic a ulic v obci
 • žádost z participačního programu na doplnění svatozáře na sochu sv. Jana byla schválena
 • odpovědi na dotazy, které za občany Čejetic předala komise na Magistrát pro Veřejnou besedu, budou umístěny na stránkách Čejetic
 • dne 07. 05. v 17 hod. se uskuteční pietní akt u pomníku padlých – program domluví p. Procházka s rychtářem baráčníků, kytice zajištěna

D a l š í j e d n á n í

ve středu 29. 05. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejeticedne 27. 03. 2024

Přítomni: p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Král, p. Srb
Omluveni:
Nepřítomni: p. Mikeš
Hosté:

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné.

I. Zprávy z Magistrátu
Z jednání na Magistrátu je k dispozici zápis ve formě tabulky z února 2024, z březnového jednání ještě není.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem na podzim částečně, na jaře nutná nová revize
 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – podle informace VaKu budou opravy v jarních měsících
 • opraveno zábradlí v lesíku na cestě k viaduktu a doplněny nové lampy
 • houpačka na hřišti prasklá – předáno na Magistrát – hotovo
 • hasiči dali svolení, aby cesta na Choboty byla upravena – shrabání a vypálení v době od března do dubna t. r. – cesta je města, komise požádá o svolení brigádnické úpravy této cesty – č. katastru 559/12 – splněno
 • vyměnit zámek u vrátek na dětské hřiště – hotovo

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • požadavek na vyčistění a úpravu polní cesty směrem na Choboty:
  na místě se dne 28. 03. sešla pracovní skupina ze zástupců města, životního prostředí, městské části Čejetice a člen z řad brigádníků; na místě se domluvil současný i výhledový rozsah a postup prací a následná spolupráce s městem i Compagem – budeme informovat
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – ořezané spodních větve opět dorůstají, chodník je zúžený
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává
 • lavička pod lípou – natřeno, je třeba vyměnit prkna
 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná – zůstává
 • oplocení pomníku – opravu nutno zadat Magistrátem – zůstává – námět podat žádost na Participativní program rekonstrukci celého pomníku – poté posoudit zeleň – pí. Šulitková
 • odstranit prorůstající zeleň u dřevěného mantinelu na tartanovém hřišti – zůstává, Magistrát informován, ošetření na jaře
 • prověřit stav ovocných stromů v Července, námět na případnou náhradu ovocných stromů např. lípami – zůstává
 • opakující se nedodržování zákazu vjezdu nákladních aut do obce podle dopravních značek (dům p. Dlaba praská při průjezdu nákladních aut)
 • vyčistit a prohloubit příkop začátek Vodárenské ulice směrem k firmě (dříve Benet) proti křížku – zůstává
 • 3 polámané jasany v příkopu od křížku směrem na Dalovice – majitel je Okr. správa silnic  řešit na dopravní komisi – zůstává
 • popadané a popraskané staré stromy ve staré aleji (úvozová cesta) – nutno řešit do konce vegetačního klidu (zatím nepatrná část ošetřena) = Magistrátem přislíbena úprava 2 cest – zůstává
 • revitalizace plochy okolo bývalé hasičárny (volební místnost, Vodárenská 3, v majetku města), z důvodu konání akcí Obce baráčníků
 • pořízení ozdob na venkovní vánoční strom – cca 15 až 20 ks (velké)
 • na tartanovém hřišti leží kovová konstrukce – zatím neumístěny, připraveny na další použití

c) Nové požadavky

 • u autobusové zastávky u pomníku opravit prasklou střechu
 • prověřit leteckou dopravu nad středem obce mimo přistávací koridor

d) Připomínky hostů

 • připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně = stále se opakující problém – situace stále opakuje!

e) Informace komise – upozornění

 • v květnu proběhne opět čištění silnic a ulic v obci
 • Magistrátem slíbený autobus na veřejnou besedu dne 20. 03. nepřijel, větší množství lidí se proto besedy nezúčastnilo
 • obracíme se na obyvatele Čejetic, kteří by chtěli pomoci s obnovou vycházkové cesty do Chobot (hrabání, sběr větví, výsadba nové zeleně, lavičky …..) bližší informace od člena komise na tel. č.: 606 255 153

Další jednán í ve středu 24. 04. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejeticedne 28. 02. 2024

Přítomni: p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Srb
Omluveni: p. Kouřil
Nepřítomni: p. Mikeš
Hosté: p. M. Suder, p. Čeřovský

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné. Pan Král poděkoval za přání ke svému životnímu jubileu.

I. Zprávy z Magistrátu
Z jednání na Magistrátu ještě není zápis. Bude inovace zápisů (forma tabulky).

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem na podzim částečně, na jaře nutná nová revize
 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – podle informace VaKu budou opravy v jarních měsících
 • na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístěny patníky
 • za poškozený kontejner na elektroodpad byl dodán nový
 • opraveno zábradlí v lesíku na cestě k viaduktu
 • uklizeny pozůstatky po bezdomovcích pod Červenkou pod skálou
 • prověřit stav jedle před Coopem – zatím přihnojena (jako další stromy)

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
  – požadavek na vyčistění a úpravu polní cesty směrem na Choboty:
  podle jednání na Magistrátu má být vyčištěno v době vegetačního klidu
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – ořezané spodních větve opět dorůstají, chodník je zúžený
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává
 • houpačka na hřišti prasklá – předáno na Magistrát – objednaná
 • lavička pod lípou – obrousit a natřít (původně speciální nátěr) – zůstává
 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná – zůstává
 • oplocení pomníku – opravu nutno zadat Magistrátem – zůstává – námět podat žádost na Participativní program rekonstrukci celého pomníku – formulář je na stránkách mb-net, zeleň posoudit pí. Šulitková
 • odstranit prorůstající zeleň u dřevěného mantinelu na tartanovém hřišti – zůstává, Magistrát informován, ošetření na jaře
 • prověřit stav ovocných stromů v Července, námět na případnou náhradu ovocných stromů např. lípami – zůstává
 • opakující se nedodržování zákazu vjezdu nákladních aut do obce podle dopravních značek (dům p. Dlaba praská při průjezdu nákladních aut)
 • vyčistit a prohloubit příkop začátek Vodárenské ulice směrem k firmě (dříve Benet) proti křížku – zůstává
 • 3 polámané jasany v příkopu od křížku směrem na Dalovice – majitel je Okr. správa silnic  řešit na dopravní komisi – zůstává
 • popadané a popraskané staré stromy ve staré aleji (úvozová cesta) – nutno řešit do konce vegetačního klidu (zatím nepatrná část ošetřena) = Magistrátem přislíbena úprava 2 cest – zůstává

c) Nové požadavky

 • hasiči dali svolení, aby cesta na Choboty byla upravena – shrabání a vypálení v době od března do dubna t.r. – cesta je města, komise požádá o svolení brigádnické úpravy této cesty – č. katastru 559/12
 • revitalizace plochy okolo bývalé hasičárny (volební místnost, Vodárenská 3, v majetku města), z důvodu konání akcí Obce baráčníků
 • pořízení ozdob na venkovní vánoční strom – cca 15 až 20 ks (velké)
 • na dětské hřiště obnovit herní prvky (některé již starší)
 • vyměnit zámek u vrátek na dětské hřiště
 • na tartanovém hřišti leží kovová konstrukce – účel není znám

d) Připomínky hostů

 • na podzim nebyly vyčištěny odtokové kanály v oblasti výjezdu na Dalovice – při mrazu a následném tání hrozí záplava přilehlých domů; nejvíc listí je ze stromů u trafa (bříza a jasan) – v současné době nutno kanalizaci pročistit
 • připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně = stále se opakující problém – situace stále opakuje!

e) Informace komise – upozornění

 • výhledově proběhne opět čištění silnic a ulic v obci

D a l š í j e d n á n í

ve středu 27. 03. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 31. 01. 2024

Přítomni: p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Mikeš, p. Srb
Omluveni: p. Král
Nepřítomni:
Hosté: p. Dlab, p. Suder

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné, popřál hezký a úspěšný nový rok a zahájil jednání. Pan Král oslavil v minulých dnech významné životní jubileum. Komise mu gratuluje a předseda mu předá drobný dárek.

I. Zprávy z Magistrátu
Předseda komise přečetl zápis, jsou tam uvedeny naše požadavky předané na Magistrát.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem na podzim částečně, na jaře nutná nová revize

b) Nesplněné požadavky

 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – informovat VaK
 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
  – požadavek na vyčistění a úpravu: při jednání p. Procházky s pí. Šulitkovou bylo přislíbeno vyčištění v době vegetačního klidu
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – opět vyřešeno ořezáním spodních větví – problém zúženého chodníku zůstává
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky– objednané
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává- houpačka na hřišti prasklá – předáno na Magistrát – zůstává
 • lavička pod lípou – obrousit a natřít (původně speciální nátěr) – zůstává
 • poškozený kontejner na elektroodpad – nahlášeno na Magistrát . zůstává
 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná – zůstává
 • oplocení pomníku – opravu nutno zadat Magistrátem – zůstává
 • odstranit prorůstající zeleň u dřevěného mantinelu na tartanovém hřišti – zůstává

c) Nové požadavky

 • uklidit pozůstatky po bezdomovcích pod Červenkou pod skálou
 • prověřit stav kanadské jedle před Coopem
 • prověřit stav ovocných stromů v Července, námět na případnou náhradu ovocných stromů např. lípami

d) Připomínky hostů

 • na podzim nebyly vyčištěny odtokové kanály v oblasti výjezdu na Dalovice – při mrazu a následném tání hrozí záplava přilehlých domů; nejvíc listí je ze stromů u trafa (bříza a jasan) – v současné době nutno kanalizaci pročistit.
 • připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně = stále se opakující problém (autobusy nejezdí okolo pomníku, ale od autobusové zastávky nahoru), může být způsobeno i tím, že silnice okolo pomníku není řádně udržovaná
 • opakující se nedodržování zákazu vjezdu nákladních aut do obce podle dopravních značek (dům p. Dlaba praská při průjezdu nákladních aut)
 • vyčistit a prohloubit příkop začátek Vodárenské ulice směrem k firmě (dříve Benet) proti křížku
 • 3 polámané jasany v příkopu od křížku směrem na Dalovice – majitel je Okr. správa silnic  řešit na dopravní komisi
 • popadané a popraskané staré stromy ve staré aleji (úvozová cesta) – nutno řešit do konce vegetačního klidu (zatím nepatrná část ošetřena) = Magistrátem přislíbena úprava 2 cest

e) Informace komise – upozornění

 • biopopelnice budou od prosince vyváženy v liché týdny

D a l š í j e d n á n í

ve středu 28. 02. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Vážení a milí spoluobčané, hosté a návštěvníci Čejetic, přejeme hezký, pohodový a úspěšný nový rok 2024

Zapsala:Marie Karbusová

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 11. 2023

Přítomni: p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Srb
Omluveni: p. Kouřil, p. Král
Nepřítomni: p. Mikeš
Hosté: p. Hušek

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu
Z Magistrátu nové zprávy nejsou.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • Koněvova ul. po pravé straně od viaduktu do zatáčky upravit břeh a ořezat přesahující křoviny
 • jednat s Letištěm Mladá Boleslav, aby upravilo koridor pro přistávání letadel tak, aby nelétala přímo nad hřištěm a středem obce:
   p. Mikeš jednal s ředitelem letiště p. Handlíkem
 • opravena rozbitá výplň stěny autobusové zastávky u pomníku

b) Nesplněné požadavky

 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem
 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – informovat VaK
 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • umístění vývěsky do čtvrti Nad Červenkou – nutné pro informace, občané opětovně vyžadují – řešit přes majitele pozemku o svolení
 • vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně) – požadavek na vyčistění a úpravu: při jednání p. Procházky s pí. Šulitkovou bylo přislíbeno vyčištění v době vegetačního klidu
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – vyřešeno ořezáním spodních větví – dorostly nové!
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky– zůstává
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • kaštan u sv. Jana má některé větve směrem do silnice uschlé – vhodné odstranit nyní, aby třeba nespadly pod tíhou sněhu je sledován arboristou
 • problém s auty odbočujícími ulicí Vodárenskou dolů k autobusové zastávce, nedodržují rychlost 30 km/hod. – lze doplnit opatření a donutit je k opatrnosti – označit přechod, dát retardér nebo? zůstává
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává

c) Nové požadavky

 • houpačka na hřišti prasklá – předáno na Magistrát
 • lavička pod lípou – obrousit a natřít (původně speciální nátěr)
 • poškozený kontejner na elektroodpad – nahlášeno na Magistrát
 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná
 • oplocení pomníku – opravu nutno zadat Magistrátem
 • odstranit prorůstající zeleň u dřevěného mantinelu na tartanovém hřišti

d) Připomínky hostů – předány členům komise

 • úklid sněhu na chodnících neprobíhá v celých Čejeticích.
 • na podzim nebyly vyčištěny odtokové kanály v oblasti výjezdu na Dalovice – při mrazu a následném tání hrozí záplava přilehlých domů. Nejvíc listí je ze stromů u trafa (bříza a jasan). V současné době nutno kanalizaci pročistit.
 • připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně.

e) Informace komise – upozornění

 • nepravidelné vyvážení kontejnerů
 • biopopelnice budou od prosince vyváženy v liché týdny
 • poděkování p. J. Bělskému za spolupráci s komisí.

D a l š í j e d n á n í

ve středu 31. 01. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Vážení a milí spoluobčané, hosté a návštěvníci Čejetic,
přejeme krásný Advent, hezké počasí, vydařené cukroví, pěkné dárky a veselého Silvestra.
Na shledanou v novém roce 2024.

Zapsala:Marie Karbusová

Zpráva z jednáníKomise pro příměstskou část Čejeticedne 25. 10. 2023

Přítomni: p. Procházka, p. Král, p. Srb
Omluveni: pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kouřil
Nepřítomni: p. Mikeš
Hosté: p. Hušek

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu
Z Magistrátu nové zprávy nejsou.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • Koněvova ul. od č. 52 až ke křižovatce na Dalovice díry v silnici opraveny
 • natřeny lavičky na hřbitově, u autobusové zastávky u hřiště a na dětském hřišti
 • Magistrát zavedl opatření k dočasnému využívání bývalého sadu svazu zahrádkářů – v současné době sad otevřen pro sběr ovoce
 • požadavek na odstranění čmáranice na ceduli v Koněvově ulici u viaduktu – splněno, umístěna nová cedule
 • pí. Soumarová – dotaz na opravu chodníku Vodárenská č. 359 až363: jednal p. Mikeš
 • ulice Dalovická – přidán ještě jeden kontejner na plast
 • v Dalovické ulici nad Štrobachovými a vedle jejich zahrady je uřezaná větev – uklizena
 • uřezané větve a tráva v příkopu u silnice z Dalovic po pravé straně – (poznámka: 5 domů v této oblasti nemá biopopelnice) – uklizeno

b) Nesplněné požadavky

 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem
 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště
 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • umístění vývěsky do čtvrti Nad Červenkou – nutné pro informace, občané opětovně vyžadují
 • vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně) – požadavek na vyčistění a úpravu: při jednání p. Procházky jednat s pí. Šulitkovou bylo přislíbeno vyčištění v době vegetačního klidu
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – vyřešeno ořezáním spodních větví – dorostly nové!
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky – zůstává v jednání
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • výskyt bezdomovců: na stráni proti vysílači směrem k nádraží a pod skálou u cestičky nad Červenkou – p. Procházka zavolá MP
 • Koněvova ul. po pravé straně od viaduktu do zatáčky upravit břeh a křoviny – vadí parkujícím, od parkoviště do zatáčky vadí jedoucím autům:
   bude provedeno o víkendu (malý provoz aut)
 • kaštan u sv. Jana má některé větve směrem do silnice uschlé – vhodné odstranit nyní, aby třeba nespadly pod tíhou sněhu  je sledován arboristou
 • problém s auty odbočujícími ulicí Vodárenskou dolů k autobusové zastávce, nedodržují rychlost 30 km/hod. – lze doplnit opatření a donutit je k opatrnosti – označit přechod, dát retardér nebo?  zůstává
 • je možné jednat s Letištěm Mladá Boleslav, aby upravilo koridor pro přistávání letadel tak, aby nelétala přímo nad hřištěm a středem obce:
   p. Mikeš jednal s ředitelem letiště p. Handlíkem
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště – zůstává
 • rozbitá výplň stěny autobusové zastávky u pomníku – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává

c) Nové požadavky

 • nové požadavky nejsou

d) Připomínky hostů

 • rušení nočního klidu z restauračního provozu „Krmelec u Štáce“
 • parkování neukázněných návštěvníků zápasů Čechie Čejetice

e) Informace komise – upozornění

 • vyzýváme občany, kteří nemají biopopelnici, aby si ji pořídili
 • zůstávají připomínky firmy Compag pro naši příměstskou část:

D a l š í j e d n á n í

ve středu 29. 11. 2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Marie Karbusová

Zpráva z jednáníKomise pro příměstskou část Čejeticedne 27. 09. 2023

Přítomni: p. Procházka, pí. Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Král, p. Srb
Omluveni: pí. Bělská
Nepřítomni: p. Mikeš
Hosté: pí. Soumarová

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání po prázdninové pauze.

I. Zprávy z Magistrátu
Z Magistrátu nové zprávy nejsou.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – komise žádá znovu prověřit
 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště
 • ostříhat keř, který brání výhledu na ceduli zákaz vjezdu na autobusovou zastávku u pomníku – zůstává
 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • umístění vývěsky do čtvrti Nad Červenkou – nutné pro informace, občané vyžadují
 • vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně) – požadavek na vyčistění a úpravu  urgujeme vyjádření Magistrátu dle slibu na Veřejné schůzi na jaře t. r., protože se nic neděje, bude p. Procházka jednat s pí. Šulitkovou
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – vyřešeno ořezáním spodních větví – nedostatečné!
 • Koněvova ul. od č. 52 až ke křižovatce na Dalovice jsou díry v silnici – rozpracováno – zůstává
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky – zůstává
 • natřít lavičky na hřbitově, u autobusové zastávky u hřiště a na dětském hřišti – zůstává
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • spadlá zeď v uličce z ulice Vodárenské do Koněvovy – kdo odstraní? – v jednání s majitelem nemovitosti
 • Magistrát by měl zavést opatření k dočasnému využívání bývalého sadu svazu zahrádkářů a zajistit stříhání náletů a včasné sekání trávy – o využívání se jedná, zájemci v současné době odřekli
 • požadavek na odstranění čmáranice na ceduli v Koněvově ulici u viaduktu – zůstává

c) Nové požadavky

 • výskyt bezdomovců: na stráni proti vysílači směrem k nádraží a pod skálou u cestičky nad Červenkou – p. Procházka zavolá MP
 • Koněvova ul. po pravé straně od viaduktu do zatáčky upravit břeh a křoviny – vadí parkujícím, od parkoviště do zatáčky vadí jedoucím autům
 • kaštan u sv. Jana má některé větve směrem do silnice uschlé – vhodné odstranit nyní, aby třeba nespadly pod tíhou sněhu
 • problém s auty odbočujícími ulicí Vodárenskou dolů k autobusové zastávce, nedodržují rychlost 30 km/hod. – lze doplnit opatření a donutit je k opatrnosti – označit přechod, dát retardér nebo?
 • je možné jednat s Letištěm Mladá Boleslav, aby upravilo koridor pro přistávání letadel tak, aby nelétala přímo nad hřištěm a středem obce?
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště
 • ulice Dalovická – přidat ještě jeden kontejner na plast
 • v Dalovické ulici nad Štrobachovými a vedle jejich zahrady je uřezaná větev, třeba uklidit
 • uřezané větve a tráva v příkopu u silnice z Dalovic po pravé straně – poznámka: 5 domů v této oblasti nemá biopopelnice
 • rozbitá výplň stěny autobusové zastávky u pomníku
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava

d) Připomínky hostů

 • pí. Soumarová – dotaz na opravu chodníku před jejich domem:
  ulice Vodárenská od č. 359 k č. 363 zůstal starý chodník z velkých
  desek a je značně nerovný – kdy se bude opravovat? nový chodník byl
  udělán vedle silnice, oba chodníky jsou používány

e) Informace komise – upozornění

 • vyzýváme občany, kteří nemají biopopelnici, aby si ji pořídili
 • zůstávají připomínky firmy Compag pro naši příměstskou část:

D a l š í j e d n á n í ve středu 25. 10. 2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 06. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Srb

Omluveni:     p. Kouřil

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:           

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

Pan Vladimír Srb se stal novým členem naší komise.

I. Zprávy z Magistrátu

Z Magistrátu nové zprávy nejsou. Další schůze se koná až 20. 09. 2023.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – podle zjištění Magistrátu jsou cesty dostatečně průchozí, ovšem jedná se o túje u cesty kolmo k hrobům, které vadí v průchodu – komise žádá znovu prověřit – lze doložit foto

– odstranit nálety, které prorůstají z plotu bývalého sadu svazu zahrádkářů

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí v délce cca 15 m (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod. – nebude se instalovat

– umístění vývěsky do čtvrti Nad Červenkou – nutné pro informace, občané vyžadují

– vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně) – požadavek na vyčistění a úpravu ….. urgujeme vyjádření Magistrátu dle slibu na Veřejné schůzi na jaře t. r.

– díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova

– odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva – prozatím vyřešeno ořezáním spodních větví

– Koněvova ul. od č. 52 až ke křižovatce na Dalovice jsou díry v silnici – rozpracováno – zůstává

– propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – zůstává

– křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává

– na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky – zůstává

– natřít lavičky na hřbitově, u autobusové zastávky u hřiště a na dětském hřišti – zůstává

– na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává

– spadlá zeď v uličce z ulice Vodárenské do Koněvovy – kdo odstraní? – v jednání s majitelem nemovitosti

– Magistrát by měl zavést opatření k dočasnému využívání bývalého sadu svazu zahrádkářů a zajistit stříhání náletů a včasné sekání trávy – o využívání se jedná, zájemci v současné době odřekli

– požadavek na odstranění čmáranice na ceduli v Koněvově ulici u viaduktu – zůstává

– ostříhat keř, který brání výhledu na ceduli zákaz vjezdu na autobusovou zastávku u pomníku – zůstává

c) Nové požadavky

– požadavek na nová vánoční světélka na dva vánoční stromy (u COOPu a u pomníku) – předáno na Magistrát

– opětovně upozorňujeme na nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel z Vodárenské ulice k pomníku padlých

– oznámit na MP požadavek dohlédnout na prostor pod skálou u cestičky nad Červenkou – přebývají tam bezdomovci – kontrola byla provedena, informace ovšem nemáme

d) Připomínky hostů

e) Informace komise – upozornění

– připomínky firmy Compag pro naši příměstskou část:

– lidé hází odpad z hrobů za hřbitovní zeď – neustále!

– nedůsledné nebo vůbec žádné třídění odpadů

Koomise přeje všem obyvatelům a návštěvníkům Čejetic pohodové prázdniny a hezké léto.

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 27. 09. 2023 od 18:00 hod. v klubovně.