Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednáníKomise pro příměstskou část Čejeticedne 27. 09. 2023

Přítomni: p. Procházka, pí. Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Král, p. Srb
Omluveni: pí. Bělská
Nepřítomni: p. Mikeš
Hosté: pí. Soumarová

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání po prázdninové pauze.

I. Zprávy z Magistrátu
Z Magistrátu nové zprávy nejsou.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – komise žádá znovu prověřit
 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště
 • ostříhat keř, který brání výhledu na ceduli zákaz vjezdu na autobusovou zastávku u pomníku – zůstává
 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • umístění vývěsky do čtvrti Nad Červenkou – nutné pro informace, občané vyžadují
 • vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně) – požadavek na vyčistění a úpravu  urgujeme vyjádření Magistrátu dle slibu na Veřejné schůzi na jaře t. r., protože se nic neděje, bude p. Procházka jednat s pí. Šulitkovou
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – vyřešeno ořezáním spodních větví – nedostatečné!
 • Koněvova ul. od č. 52 až ke křižovatce na Dalovice jsou díry v silnici – rozpracováno – zůstává
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky – zůstává
 • natřít lavičky na hřbitově, u autobusové zastávky u hřiště a na dětském hřišti – zůstává
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • spadlá zeď v uličce z ulice Vodárenské do Koněvovy – kdo odstraní? – v jednání s majitelem nemovitosti
 • Magistrát by měl zavést opatření k dočasnému využívání bývalého sadu svazu zahrádkářů a zajistit stříhání náletů a včasné sekání trávy – o využívání se jedná, zájemci v současné době odřekli
 • požadavek na odstranění čmáranice na ceduli v Koněvově ulici u viaduktu – zůstává

c) Nové požadavky

 • výskyt bezdomovců: na stráni proti vysílači směrem k nádraží a pod skálou u cestičky nad Červenkou – p. Procházka zavolá MP
 • Koněvova ul. po pravé straně od viaduktu do zatáčky upravit břeh a křoviny – vadí parkujícím, od parkoviště do zatáčky vadí jedoucím autům
 • kaštan u sv. Jana má některé větve směrem do silnice uschlé – vhodné odstranit nyní, aby třeba nespadly pod tíhou sněhu
 • problém s auty odbočujícími ulicí Vodárenskou dolů k autobusové zastávce, nedodržují rychlost 30 km/hod. – lze doplnit opatření a donutit je k opatrnosti – označit přechod, dát retardér nebo?
 • je možné jednat s Letištěm Mladá Boleslav, aby upravilo koridor pro přistávání letadel tak, aby nelétala přímo nad hřištěm a středem obce?
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště
 • ulice Dalovická – přidat ještě jeden kontejner na plast
 • v Dalovické ulici nad Štrobachovými a vedle jejich zahrady je uřezaná větev, třeba uklidit
 • uřezané větve a tráva v příkopu u silnice z Dalovic po pravé straně – poznámka: 5 domů v této oblasti nemá biopopelnice
 • rozbitá výplň stěny autobusové zastávky u pomníku
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava

d) Připomínky hostů

 • pí. Soumarová – dotaz na opravu chodníku před jejich domem:
  ulice Vodárenská od č. 359 k č. 363 zůstal starý chodník z velkých
  desek a je značně nerovný – kdy se bude opravovat? nový chodník byl
  udělán vedle silnice, oba chodníky jsou používány

e) Informace komise – upozornění

 • vyzýváme občany, kteří nemají biopopelnici, aby si ji pořídili
 • zůstávají připomínky firmy Compag pro naši příměstskou část:

D a l š í j e d n á n í ve středu 25. 10. 2023 od 18:00 hod. v klubovně.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment