Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 06. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Srb

Omluveni:     p. Kouřil

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:           

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

Pan Vladimír Srb se stal novým členem naší komise.

I. Zprávy z Magistrátu

Z Magistrátu nové zprávy nejsou. Další schůze se koná až 20. 09. 2023.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – podle zjištění Magistrátu jsou cesty dostatečně průchozí, ovšem jedná se o túje u cesty kolmo k hrobům, které vadí v průchodu – komise žádá znovu prověřit – lze doložit foto

– odstranit nálety, které prorůstají z plotu bývalého sadu svazu zahrádkářů

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí v délce cca 15 m (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod. – nebude se instalovat

– umístění vývěsky do čtvrti Nad Červenkou – nutné pro informace, občané vyžadují

– vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně) – požadavek na vyčistění a úpravu ….. urgujeme vyjádření Magistrátu dle slibu na Veřejné schůzi na jaře t. r.

– díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova

– odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva – prozatím vyřešeno ořezáním spodních větví

– Koněvova ul. od č. 52 až ke křižovatce na Dalovice jsou díry v silnici – rozpracováno – zůstává

– propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – zůstává

– křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává

– na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky – zůstává

– natřít lavičky na hřbitově, u autobusové zastávky u hřiště a na dětském hřišti – zůstává

– na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává

– spadlá zeď v uličce z ulice Vodárenské do Koněvovy – kdo odstraní? – v jednání s majitelem nemovitosti

– Magistrát by měl zavést opatření k dočasnému využívání bývalého sadu svazu zahrádkářů a zajistit stříhání náletů a včasné sekání trávy – o využívání se jedná, zájemci v současné době odřekli

– požadavek na odstranění čmáranice na ceduli v Koněvově ulici u viaduktu – zůstává

– ostříhat keř, který brání výhledu na ceduli zákaz vjezdu na autobusovou zastávku u pomníku – zůstává

c) Nové požadavky

– požadavek na nová vánoční světélka na dva vánoční stromy (u COOPu a u pomníku) – předáno na Magistrát

– opětovně upozorňujeme na nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel z Vodárenské ulice k pomníku padlých

– oznámit na MP požadavek dohlédnout na prostor pod skálou u cestičky nad Červenkou – přebývají tam bezdomovci – kontrola byla provedena, informace ovšem nemáme

d) Připomínky hostů

e) Informace komise – upozornění

– připomínky firmy Compag pro naši příměstskou část:

– lidé hází odpad z hrobů za hřbitovní zeď – neustále!

– nedůsledné nebo vůbec žádné třídění odpadů

Koomise přeje všem obyvatelům a návštěvníkům Čejetic pohodové prázdniny a hezké léto.

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 27. 09. 2023 od 18:00 hod. v klubovně.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment