Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 31. 01. 2024

Přítomni: p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Mikeš, p. Srb
Omluveni: p. Král
Nepřítomni:
Hosté: p. Dlab, p. Suder

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné, popřál hezký a úspěšný nový rok a zahájil jednání. Pan Král oslavil v minulých dnech významné životní jubileum. Komise mu gratuluje a předseda mu předá drobný dárek.

I. Zprávy z Magistrátu
Předseda komise přečetl zápis, jsou tam uvedeny naše požadavky předané na Magistrát.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • opravy silnice mezi COOPem a hřbitovem na podzim částečně, na jaře nutná nová revize

b) Nesplněné požadavky

 • propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště – informovat VaK
 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
  – požadavek na vyčistění a úpravu: při jednání p. Procházky s pí. Šulitkovou bylo přislíbeno vyčištění v době vegetačního klidu
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – opět vyřešeno ořezáním spodních větví – problém zúženého chodníku zůstává
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky– objednané
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává- houpačka na hřišti prasklá – předáno na Magistrát – zůstává
 • lavička pod lípou – obrousit a natřít (původně speciální nátěr) – zůstává
 • poškozený kontejner na elektroodpad – nahlášeno na Magistrát . zůstává
 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná – zůstává
 • oplocení pomníku – opravu nutno zadat Magistrátem – zůstává
 • odstranit prorůstající zeleň u dřevěného mantinelu na tartanovém hřišti – zůstává

c) Nové požadavky

 • uklidit pozůstatky po bezdomovcích pod Červenkou pod skálou
 • prověřit stav kanadské jedle před Coopem
 • prověřit stav ovocných stromů v Července, námět na případnou náhradu ovocných stromů např. lípami

d) Připomínky hostů

 • na podzim nebyly vyčištěny odtokové kanály v oblasti výjezdu na Dalovice – při mrazu a následném tání hrozí záplava přilehlých domů; nejvíc listí je ze stromů u trafa (bříza a jasan) – v současné době nutno kanalizaci pročistit.
 • připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně = stále se opakující problém (autobusy nejezdí okolo pomníku, ale od autobusové zastávky nahoru), může být způsobeno i tím, že silnice okolo pomníku není řádně udržovaná
 • opakující se nedodržování zákazu vjezdu nákladních aut do obce podle dopravních značek (dům p. Dlaba praská při průjezdu nákladních aut)
 • vyčistit a prohloubit příkop začátek Vodárenské ulice směrem k firmě (dříve Benet) proti křížku
 • 3 polámané jasany v příkopu od křížku směrem na Dalovice – majitel je Okr. správa silnic  řešit na dopravní komisi
 • popadané a popraskané staré stromy ve staré aleji (úvozová cesta) – nutno řešit do konce vegetačního klidu (zatím nepatrná část ošetřena) = Magistrátem přislíbena úprava 2 cest

e) Informace komise – upozornění

 • biopopelnice budou od prosince vyváženy v liché týdny

D a l š í j e d n á n í

ve středu 28. 02. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Vážení a milí spoluobčané, hosté a návštěvníci Čejetic, přejeme hezký, pohodový a úspěšný nový rok 2024

Zapsala:Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment