Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dotazy od občanů ČEJETIC

Pokud máte další dotazy na vedení města MB, pošlete své otázky na email: alunka.b@seznam.cz

Otázka č.1

Čejetice jsou příměstskou částí která především co se týče neziskové organizace Baráčníků dělá mnoho akcí pro děti a i rodiče nejen z Čejetic, ale i Mladé Boleslavi. Proč město nepracuje lépe s organizacemi, které pomáhají zlepšovat kulturu města? Proč například nepodpoří tuto příměstskou část výstavbou malého kulturního domu? Tento dům by sloužil pro akce Baráčníků, TJF ale k dalších.

Otázka č.2

Město se již zavázalo, že přemístí místní hřbitov. Před volbami se o této skutečnosti nemluvilo. Jaký je nyní aktuální stav věci přemístěni hřbitova do Čejetic?

Otázka č.3

Proč kůltura města nespolupracuje s organizacemi, které tvoří akce? Mladá Boleslav jako taková nemá vůbec bohatou kulturní činnost narozdíl od jiných menších měst s daleko nižším rozpočtem, než tomu je v MB. Spolupráce Kultury města a jiných organizací by mohla zvednout kulturu v MB. Zajímá se vůbec město a kultura o dění v příměstské části? Proč město neoslaví organizace a nepomůže zastřesit jak finančně tak materiálově nebo užitečnými rady organizace?

Otázka č.4

Proč dopravní podnik MB do příměstské části nevypraví autobusy menší tzv. minibusy. Velice často se tak stává, že autobusy jsou prázdné a zbytečně se plýtvá pohonnými hmotami velkých autobusů?

Otázka č.5

U obchodu Coop byla nainstalována kamera, která je namířena na parkování před obchodem kde je žlutá čára. Na tomto zákazu však většina občanů stejně stojí a celý záměr je tedy k ničemu? Jak dochází, a jestli vůbec, k pokutování za tyto přestupky, tak aby občané dodrželi tento záměr?

Otázka č.6

Jaký byl hlavní důvod nařízení přednosti zprava v příměstské části? Tuto zónu nedodržují ani občané a především ani dopravní podnik MB. Např. autobus proletí ulicí Jabloňova bez přednosti a také s vyšší rychlostí než je povolená.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment