Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 03. 2023

Přítomni:        p. Procházka, Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Král

Omluveni:     pí. Bělská

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:            p. Slávek Jaroš

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Naše požadavky podle posledního zápisu byly předány.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • borovice na hřbitově má po posledním velkém sněhu ulomené větve, spadly na pozemek hřbitova – odstraněno
 • odstranit břečťan z pomníku padlých – při jarní očistě byl ostříhán
 • na křižovatce Příčná a Vodárenská je u lavičky zlomená větev u dubu – odstraněno
 • v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 opraveny uvolněné kameny
 • místo posprejované cedule „Nad Červenkou“ byla vyrobena a instalovaná nová cedule

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí v délce cca 15 m (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.
 • odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání
 • umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací
 • ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.) – s jarní očistou
 • vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu), občané, kteří nemají biopopelnice, tam umísťují rostlinné zbytky – navíc to hyzdí vjezd do obce – vznášíme požadavek na vyčistění a úpravu této polní cesty
 • díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova
 • ostříhání (možná i odstranění?) tisu u chodníku naproti zvoničce
 • na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – zjistíme na hřbitovní správě … bude provedeno v březnu – podle zjištění Magistrátu jsou cesty dostatečně průchozí, ovšem jedná se o túje u cesty kolmo k hrobům, které vadí v průchodu
 • před viadukt umístit dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tuny (v opačném směru umístěna je) – v jednání
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva – prozatím vyřešeno ořezáním spodních větví

c) Nové požadavky

 • opravit a nově instalovat dopravní značku u vjezdu do čtvrti Nad Červenkou (při vjezdu do čtvrti je vlevo proti ceduli označení čtvrti)
 • na tartanovém hřišti na betonové zdi opravit basketbalový koš, je ohnutý

d) Připomínky hostů

 • p. Jaroš se obrátil s požadavkem na vyřešení situace, kdy se od protilehlého domu p. L. Šimáčka (Koněvova 399, od jeho betonového plotu) odráží hluk projíždějících vozidel k jeho domu (Koněvova 62) – návrh je vysadit k tomuto plotu zeleň, která by hluk pohlcovala; zmínění obyvatelé jsou ochotni si ji vysadit a udržovat sami, jedná se pouze o svolení vzhledem k tomu, že výsadba by byla na obecním pozemku
 • dalším podnětem je zajištění bezpečnosti v tomtéž místě: silnice je přes zatáčku přehledná a nákladní automobily nedodržují předepsanou rychlost 50 km/hod., kterou mají dodržet až k poslednímu domu na hranici obce směrem na Dalovice

e) Informace komise – upozornění

 • z finančních důvodů budou velkoobjemové kontejnery až na podzim
 • biopopelnice jsou sváženy již 1x týdně
 • čištění ulic v Čejeticích proběhne ve dnech 03. + 09. 05. 2023

D a l š í   j e d n á n í   ve středu 26. 04.2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment