Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 04. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová

Omluveni:     p. Kouřil, p. Král

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:            p. Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Poslední zápis z Magistrátu je dost nejasný, zástupci na příštím jednání na Magistrátu upřesní naše požadavky.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší – zjistíme na hřbitovní správě … bude provedeno v březnu – podle zjištění Magistrátu jsou cesty dostatečně průchozí, ovšem jedná se o túje u cesty kolmo k hrobům, které vadí v průchodu

b) Nesplněné požadavky

– v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 opraveny uvolněné kameny – oprava nedokonalá, uvolnilo se při čištění myčkou = požadavek na řádnou opravu

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí v délce cca 15 m (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání

– umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací

– ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.) – s jarní očistou

– vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu, polní cesta směrem k nové lávce k Česaně), občané, kteří nemají biopopelnice, tam umísťují rostlinné zbytky – navíc to hyzdí vjezd do obce – vznášíme požadavek na vyčistění a úpravu těchto polních cest

– díra na křižovatce ulic Chobotecká a Jabloňová u hřbitova

– ostříhání (možná i odstranění?) tisu u chodníku naproti zvoničce

– před viadukt umístit dopravní značku Zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tuny (v opačném směru umístěna je) – v jednání

– odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – při opravě chodníku byl strom ponechán, místo aby byl odstraněn, když byla odstraněna vrchní vrstva – prozatím vyřešeno ořezáním spodních větví

– opravit a nově instalovat dopravní značku u vjezdu do čtvrti Nad Červenkou (při vjezdu do čtvrti je vlevo proti ceduli označení čtvrti)

– na tartanovém hřišti na betonové zdi opravit basketbalový koš, je ohnutý

c) Nové požadavky

– Koněvova ul. před č. 52 – 53 jsou díry v silnici

– opravit propadající se hydrant v ul. Jabloňová v místě u hřiště

– křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici

– na křižovatce u hřbitova u nového parkoviště umístit patníky – auta jezdí přes trávník, budou tam brzo propadliny – přebírá za Magistrát někdo odvedenou práci???

– natřít lavičky na hřbitově, u autobusové zastávky u hřiště a na dětském hřišti

– na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice

– spadlá zeď v uličce z ulice Vodárenské do Koněvovy – kdo odstraní?

– odstranit nálety, které prorůstají z plotu bývalého sadu svazu zahrádkářů – Magistrát by měl zavést opatření k dočasnému využívání sadu a zajistit stříhání náletů a včasné sekání trávy

– opětovně upozorňujeme na nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel z Vodárenské ulice k pomníku padlých

d) Připomínky hostů

– doplněny nové požadavky

e) Informace komise – upozornění

– čištění ulic v Čejeticích proběhne ve dnech 03. + 09. 05. 2023

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 31. 05.2023 od 18:00 hod. v klubovně.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment