Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 30. 01. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:    

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté:             manželé Steinerovi

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty a popřál všem hodně úspěchů v novém roce.

I. Zprávy z Magistrátu

Nový předseda komise pro Příměstské části je p. Přemysl Sezemský. Komise je rozdělena na 2 části – severní a jižní. P. Josef Suchý a p. Richard Mikeš byli do naší komise nominováni z Magistrátu. Rozpočet zatím nebyl schválen, pro obě části se počítá se stejnou částkou na provoz.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– Vodárenská ul. – před č. 257 vysadit novou zeleň – 2 nové smrčky a další před Machačovými

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– firma Aufer Design – zeleň prorůstá jejich plotem, chodník je tím zúžen – pí. Bělská předala firmě požadavek na ořezání zeleně, zatím bez reakce ze strany firmy

c) Nové požadavky

– vyřešit stékání vody se zeminou z pole po deštích na silnici k Dalovicím (nová výstavba)

– chodník v Koněvově ulici od autobusové zastávky nahoru

– na Magistrát byla předána žádost o zajištění větší místnosti pro možnost setkání většího počtu (za „obsazený“ sál v hostinci U Kepkeho)

– ostříhat keře před domem č. 359 ve Vodárenské ulici – keře s trny, proto případně na jaře vysadit jiné keře

– v Koněvově ulici na garážemi opět vytéká voda (řešeno již dříve – cca
5 – 6 let, zdroj nebyl zjištěn) – zatím řeší p. Krištofiak

– požadavek na prořezání borovice v Koněvově ulici u přechodu na začátku serpentýny z Koněvovy ulice (ohnutý nad silnici) a zjištění stavu borovice v zatáčce serpentýny

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– opětovný požadavek na odstranění nadbytečných a tím matoucích dopravních značek na křižovatce ulic Polní a Vodárenská (30 km a konec zóny 30 km) – silnice vedoucí k nové výstavbě

d) Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

Další připomínka se opětně týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen.

e) Informace, náměty hostů

– seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– další odpovědi ke stížnosti nemáme

dal

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 27. února 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment