Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 27. 02. 2019

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 02. 2019

Přítomni:        pí. Bělská; pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:     p. Březina

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté:             manželé Steinerovi

Jednání zahájila pí. Bělská, přivítala členy komise a hosty.

Zprávy z Magistrátu

– budou kontejnery na bioodpad a v jiném termínu na nebezpečný odpad – občané budou včas informováni

– naše požadavky dle dřívějších zápisů byly akceptovány

připomínka ze strany naší komise: potřebujeme informace z Magistrátu o zamýšlených a probíhajících činnostech v naší příměstské části, abychom mohli odpovídat na dotazy obyvatel – aktuálně práce v Července

Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– ostříhaná zeleň a smrky Vodárenská ul. – před č. 261 a 262

– odstraněná suchá borovice – Vodárenská 152

– zaměstnanci firmy Compaq vyhrabali a odvezli trávu u pomníku padlých

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– firma Aufer Design – zeleň prorůstá jejich plotem, chodník je tím zúžen – pí. Bělská předala firmě požadavek na ořezání zeleně, zatím bez reakce ze strany firmy

– požadavek na prořezání borovice v Koněvově ulici u přechodu na začátku serpentýny z Koněvovy ulice (ohnutý nad silnici) a zjištění stavu borovice v zatáčce serpentýny

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– opětovný požadavek na odstranění nadbytečných a tím matoucích dopravních značek na křižovatce ulic Polní a Vodárenská (30 km a konec zóny 30 km) – silnice vedoucí k nové výstavbě … předáno p. Vocáskovi

c) Nové požadavky

– odstranění 5 suchých tújí v Koněvově ulici proti trafostanici

– v ulici Koněvova od č. 108 až do zatáčky na Dalovice vyčistit kanálky na dešťovou vodu pod chodníkem

– v ulici Koněvova před č. 57 je téměř ucpaný kanál listím

– lze přidat kontejner na papír na křižovatku naproti pomníku – začátek Mudrochovy ulice

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody

– Nová ulice za brankou Zvěřinových vzniká skládka – potřeba uklidit

d) Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

Další připomínka se stále týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen.

e) Informace, náměty hostů

– seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– dál se k záležitosti vyjádřil HZS s tím, že sami neshledali závady a konečné rozhodnutí bude na stavebním odboru Magistrátu města

……. po vydání této výzvy se situace nezměnila, pouze je jiné osazenstvo a dokonce musela být zavolána Městská policie k vyřešení potyčky mezi ubytovanými, obyvatelé okolních domů jsou obtěžováni nevhodným chováním (vulgární pokřiky apod.)

 D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 27. března 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment