Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 28. 11. 2018

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 28. 11. 2018.

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté: manželé Steinerovi

Jednání zahájila pí. Bělská a přečetla dopis p. Trávníčka, který poukazoval na bezpečnostní situaci v Čejeticích (vykrádání domů, obtěžování dětí). Pí. Bělská dopis přeposlala na Magistrát a Policii – jejich vyjádření zatím nemáme.

Březina přivítal členy komise a hosty.

Zprávy z Magistrátu

Zatím nové zprávy nejsou, komise pro příměstské části po volbách ještě nebyla ustanovena.

Zprávy z příměstské části

a). Splněné požadavky

– nové zábradlí od viaduktu k lesíku, natřené

– koš na odpadky u viaduktu v zemi jen částečně

– retardér u školky se bude upravovat (výplň jako u retardérů ve městě) – domluveno s p. Vocáskem

– suchá borovice a lípa ve Vodárenské ulici, stříbrný smrk u Červenky částečně ostříhán (p. Smazal a pí. Bělská)

b). Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí (plná čára pro zamezení možnosti předjíždění a tím zvýšené rychlosti jedoucích vozidel)

– Vodárenská ul. – před č. 257 vysadit novou zeleň

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci

c). Nové požadavky

– firma Aufer Design – zeleň prorůstá jejich plotem, chodník je tím zúžen – pí. Bělská předala firmě požadavek na ořezání zeleně

d). Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

e). Informace, náměty hostů

– stížnost na ubytované z Hospody u Kepkeho: obtěžování lidí, nepořádek na stráni uklizené Compagem i na ulici okolo „ubytovny“, lidé se často mění.

Pan Březina jednal se zástupcem MP, p. Procházka má být členem bezpečnostní komise na Magistrátu, ta ovšem od voleb ještě nejednala.

P ř í š t í   j e d n á n í – h o d n o t í c í:

ve středu 19. prosince 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

Členové komise přejí všem obyvatelům a návštěvníkům Čejetic pohodový Advent, veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2019.

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 30. ledna 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment