Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 27. 04. 2022

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová, p. Mikeš

Omluveni:     p. Svoboda, p. Král

Nepřítomni:  

Hosté:            p. Čeřovský

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

V zápise ze zasedání komisí na Magistrátě jsou uvedeny naše předané požadavky dle zápisu.

– 03. 05. v 8:00 se bude konat u schodů do Koněvovy ulice schůzka s p. Ing. Rudišem a stavitelem ohledně opravy schodů

– probíhá sledování kapacity kontejnerového stání v místě „Nad Červenkou“ kvůli případnému navýšení kapacity + doplnění bočnic k aretačnímu systému Asacont

– pí. Kracíková zjistí, kdo má klíč od vývěsní skříňky u volební místnosti

– rozbitá palisáda okolo kontejnerového stání v Koněvově ulici u bývalé hospody bude řešena s novou výstavbou (nový majitel)

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– vyčištění odtoků okolo schodů v Koněvově ulici

– oprava díry v silnici v Příčné ulici před domem č. 172

– doplněn chybějící koš v Koněvově ulici

– k pomníku padlých dát novou nástěnku – dosavadní z tvrdého dřeva, přidán pevný polystyren – ovšem nevyhovující, zprávy nedrží

– nakloněný strom na konci Nové ulice nad nástěnkou a pouličním osvětlením – pořezán

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– natřít zábradlí u školky a u schodiště – až na jaře

– natřít lavičky po celých Čejeticích – dosud jen na dětském hřišti, nezapomenout na lavičku u zastávky v Koněvově ulici

– odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání

– opravit chodník na křižovatce ulic Chobotecká a Májová – zůstává

c) Nové požadavky

– posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“

d) Připomínky hostů

p. L. Čeřovský:

– předal návrh na „Využití kulturní místnosti v Čejeticích“ – jedná se o zamýšlené místo, se žádostí na Magistrát města MB se spojují všechny organizace a spolky v Čejeticích, jakož i občané – viz stránky Čejetic

– nedodržování předepsané rychlosti, ani přednosti zprava, zvláště v ulici Jabloňová

– na křižovatce silnic Chobotecká a Jabloňová jsou výtluky

– připojil se k žádosti členů komise o umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací

– 05. 06. se budou konat Cyklistické závody – přes M. policii budou částečně uzavřeny ulice U hřiště, Pod ořechy, Jabloňová

– námět na pořízení „knihobudek“ – město je nakoupilo, ale vandalové je ničí

– na rohu ulic Pod ořechy a Jabloňová je lampa provizorně vypodložená – hrozí nebezpečí při doteku

e) Informace komise – upozornění

– parkování vozidel na zeleném prostranství před domem č. 60 – ničení veřejné zeleně – zůstává, řešení = pokuta, dále násobná

– stížnosti na dávání přednosti zprava před statkem – proč nemohla přednost začít až za touto křižovatkou (ve směru jízdy do Čejetic)?; nebyla by to žádná výjimka ze zavedení přednosti zprava v celé čtvrti! – spoluobčané stále a znovu upozorňují!

– odkryté kanalizační potrubí v Července bude zakryto až po kontrole v jarních měsících

– čištění v Čejeticích proběhne 04. 05., dosud odstraněny plevele na chodnících u plotů

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 25.05.2022 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment