Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 01. 2022

Přítomni:       p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová, p. Král, p. Mikeš

Omluveni:     p. Svoboda

Nepřítomni:  

Hosté:         

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné, popřál vše dobré v novém roce a zahájil jednání komise.

I. Zprávy z Magistrátu

V zápise ze zasedání komisí na Magistrátě jsou uvedeny naše předané požadavky dle zápisu:

– ke stížnosti na špatně provedenou rekonstrukci schodiště z Koněvovy ulice se uvádí, že závady byly zhotovitelem odstraněny, vše je v záruce a v případě dalších závad bude reklamace pokračovat – v jarních měsících proběhne další setkání na místě a kontrola aktuálního stavu

– péče o zeleň

– přidání kontejneru na papír na kontejnerové stání v Dalovické ulici

– kontejnery v nové čtvrti Nad Červenkou – doplněny aretačním systémem – bude sledována kapacita + doplněny bočnice

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– propadlý kanál v Nové ulici – jednáno s p. Vocáskem
(řeší SK a VaK) – vyčištěno

– stížnost na jízdy nákladních vozidel okolo domu p. Dlaba až na chodník – vyřešeno nainstalováním kuželů

– parkování vozidel na zeleném prostranství před domem č. 60 – ničení veřejné zeleně – zůstává, řešení = pokuta

– v ulici Nová umístěna nová cedule nad schody na domu Ťoupalíkových

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– pokácet suché stromy – jsou už označeny, dosud nebyly pokáceny všechny

– natřít zábradlí u školky a u schodiště – až na jaře

– natřít lavičky po celých Čejeticích – dosud jen na dětském hřišti

c) Nové požadavky

– rozbitý oranžový odpadkový koš na křižovatce ulic Vodárenská a Nad Červenkou – informovat Compag

– na žluté kontejnery doplnit informaci, že tam nově patří plasty a tetrapaky – informovat Compag

– k pomníku padlých dát novou nástěnku – dosavadní z tvrdého dřeva, nelze tam zprávy připevňovat

d) Připomínky hostů

– hosté nebyli

e) Informace komise

– námět: připojit se k Baráčníkům se žádostí na Magistrát o zajištění společenské místnosti pro možnost setkávání obyvatel a konání společenských akcí

– bioodpad bude od měsíce prosince vyvážen 1x za 14 dní:

07.+21.12., v r. 2022: 04.+18.01., 01.+15.02., 01.+15.+29.03.

– stížnosti na dávání přednosti zprava před statkem – proč nemohla přednost začít až za touto křižovatkou (ve směru jízdy do Čejetic)?; nebyla by to žádná výjimka ze zavedení přednosti zprava v celé čtvrti!

– Informace pro občany: nové třídění odpadů:

        – nové kontejnery na kovový odpad (umístěny u obchodu a
        ve Vodárenské ulici);

        – tetrapaky házet do kontejneru na plastový odpad spolu
        s lahvemi PET atd.

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 23.02.2022 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment