Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Návrh společnosti BENET

Vážení obyvatelé Čejetic,

rád bych Vás informoval o návrhu společnosti BENET Automotive a.s. na změnu užívání objektu,

na sériovou výrobu, lakování a broušení uhlíkových dílů pro automobilový průmysl ve třísměnném provozu v ul. Chobotecká.

Na základě podání podnětu na stavební úřad bylo zjištěno, že stavba je zkolaudovaná na skladování a drobnou montáž autodoplňků. Stavební úřad vyzval firmu BENET s.r.o., aby dodala projekt na rekolaudaci objektu. Od dodání podnětu a zjištění nesrovnalostí uběhlo již více jak půl roku, během kterého provoz na černo dále pokračuje. Nyní sousedící občané  jsou přizvání na stavební řízení, které se bude konat 5.4.2016 kde bude poslední možnost podat výhrady k rekolaudaci objektu a jeho užívání.

Uvádím informace z regulativu ÚP Ml. Boleslav co smí být provozováno a co je nepřípustné

Drobná a řemeslná výroba VD (Platnost znění  regulativu od   12. října 1999 usnesením ZM č. 576 )

  • Dominantní činnost : Malovýroba a řemeslná výroba a zařízení pro výrobní i  nevýrobní služby, výrobní činnost u níž nelze vyloučit mírnou zátěž okolí, servisní provozy, sklady; parkoviště  pro potřebu zóny. Převládá výrobní, skladovací a obslužná  složka. Nové objekty musí formou zástavby respektovat kontext okolí. Areály je nutno (!) doplnit izolační zelení.
  • Přijatelné činnosti : Správně administrativní, maloobchodní, velkoobchodní a  skladovací, obslužná a ubytovací činnost, nákupní centra, stravovací a odbytová zařízení, zábavní a relaxační centra, sportoviště, střední a vyšší školství, bydlení – zvláště správců nebo vlastníků nemovitostí.
  • Nepřípustné činnosti : Zdravotnictví a sociální služby (nemocnice a lůžková zdravotnická zařízení, domovy důchodců), výrobní činnost, která by měřítkem zástavby, ale i hlukem, prachem a exhalacemi narušovala obytné objekty nebo objekty sloužící  veřejnosti.

Funkční využití těchto ploch lze měnit pouze změnou územního plánu! (Funkční využití stanovené územním plánem  je VD – Drobná a řemeslná výroba) – viz výkres hranice_regulativu.jpg.

Prosím o Vaši zpětnou vazbu zdali máte zájem podepsat petici případně se podílet finančním příspěvkem na odměnu právním zástupcům, kterým bude celá kauze předána. Pokud bychom neuspěli na první instanci (stavení úřad MB) podáme podnět k přezkoumání postupu v dané věci u Krajského úřadu Středočeského kraje.

V případě jakýchkoli dotazů více informací poskytne

Patrik Suder
GSM: 721 763 558
e-mail: patrik.suder@cejetice.cz

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment