Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 30.11. 2022

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, p.Král

Omluveni:     p. Svoboda p.Mikeš

Nepřítomni:   ing.Karbusová

Hosté:            p.Hušek, p.Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání.

I. Zprávy z Magistrátu

Termín a zvolený předseda pro komisi příměstské části Čejetice nám ještě nebyl oznámen, bude do konce tohoto roku.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– Na křižovatce ulic Vodárenská a Příčná, byly opraveny kanály v silnici. Dále na křižovatce ulic Příčná a Nezvalova a v ulici Příčná a Nová.

– Byly dokončeny chodníky ve Vodárenské ulici a v Koněvově.

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) hrozí nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– natřít lavičky po celých Čejeticích – dosud jen na dětském hřišti

– borovice nad hřbitovní zdí odstraněna nebude, je zpráva z magistrátu, máme si naše hroby dát pojistit.

– opravit zábradlí v lesíku nad viaduktem, které je poškozeno pádem stromu- zůstává.

– pan Dlab neustále připomíná na nedodržování rychlosti řidičů okolo jeho domu ve Vodárenské ulici.

c) Nové požadavky

– posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“

-na rohu ulic Pod ořechy a Jabloňová je lampa provizorně vypodložená – hrozí nebezpečí při doteku –bude opravena 6.12.22.

e) Informace komise –dotazy hostů.

– na velkoobjemové kontejnery – proč nejsou častěji?

– černá skládka v zatáčce do Chobot.

– jaká je záruční doba na nové chodníky (2 roky)?

– v Koněvově ulici se propadá silnice od č.52 až 54 a v příkopu se uvolňují kameny.

– stížnosti hostů na obyvatele, kteří netřídí odpad.

– požadavek na instalaci zrcadla do křižovatky ul. Vodárenská a Nezvalova.

-požadavek na přechod ul. Vodárenská a Nad Červenkou.

Veškeré připomínky a požadavky hostů byly předány na magistrát.

Další  jednání

ve středu 30.1.23 od 18:00 hod. v klubovně. Zapsala:Bělská Alena   

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment