Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 10. 2022

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová

Omluveni:     p. Svoboda, p. Král

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:           

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání. Komise se sešla po prázdninové pauze, minulý měsíc byla většina členů omluvena.

I. Zprávy z Magistrátu

Termín jednání na Magistrátu ještě po volbách nebyl stanoven.

Komise vznáší požadavek na informování zástupců komise, kteří se zúčastňují jednání na Magistrátu. Jedná se nejen o připravované akce, ale i o harmonogram plánovaných prací. Připomínáme nesplněné požadavky, aby jejich vyřešení nemylo opomenuto. Z toho důvodu se komise dohodla, že od tohoto zápisu napříště budou také přeposílány na Magistrát.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– natřené zábradlí u školky, pod schody a v Koněvově ulici u Krejčíků, desky na zábradlí u Krejčíků budou nainstalovány nové

– rozbitá houpačka na dětském hřišti je v současné době odstraněna, čeká se na vrácení po opravě

– natřeny lavičky po celých Čejeticích

– opraven chodník na křižovatce ulic Chobotecká a Májová + vybudováno stání pod kontejnery

– na rohu ulic Pod ořechy a Jabloňová opraveno vypodložení lampy

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání

– posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“

– umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací

c) Nové požadavky

– v současné době probíhají rozsáhlé úpravy a opravy komunikací, nejsou aktuální nové požadavky

d) Připomínky hostů

– hosté nebyli

e) Informace komise – upozornění

– parkování vozidel na zeleném prostranství před domem č. 60 – ničení veřejné zeleně – stav se změnil, protože na dotyčném místě byl vytvořen povrch z tzv. šotoliny – na komisi se obracejí spoluobčané s dotazem, kdo zmíněný povrch vybudoval, tj. zaplatil

– stížnosti na dávání přednosti zprava před statkem – proč nemohla přednost začít až za touto křižovatkou (ve směru jízdy do Čejetic)?; nebyla by to žádná výjimka ze zavedení přednosti zprava v celé čtvrti! – spoluobčané stále a znovu upozorňují!

– na vývěskách je informace o svozu odpadu – datum, podrobné informace

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 30. 11. 2022 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment