Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 30. 10. 2019

Přítomni:        pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián, p. Procházka, p. Král, p. Svoboda

Omluveni:     p. Březina

Nepřítomni:   pí. Havelková – předává informace, p. Vaník – studuje

Hosté

Jednání zahájila pí. Bělská, přivítala členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– pracuje se na územním plánu – informace na Úřední desce nebo na internetu mb-net, naši zástupci žádné další informace nedostali!

– naše požadavky byly většinou akceptovány – hlavně schody z Koněvovy ulice se budou rekonstruovat na jaře 2020, ale patníky ve Vodárenské ulici nebudou (nákladní auta by je stejně vyvrátila)

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit – splněno částečně

– vybudování kontejnerového stání v ulici Mudrochova – vybudováno

– připomenout dokončení sekání travnatých ploch ručně

b) Nesplněné požadavky

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 bytových jednotek) – v dosavadní zástavbě jsou staré potrubní rozvody vody, které mohou při změně tlaku popraskat a způsobit havárii

– stále nebyl upraven retardér u ochodu COOP – dle příslibu

– oprava chodníku v Koněvově ulici – komise Magistrátu schválila pokračování oprav

– vysazení keřů na travnaté ploše před domem č. 383 – budou vysazeny na podzim

– zvýšení plotu za kontejnery u prodejny v Chobotecké ulici – schváleno komisí Magistrátu

– od křižovatky Vodárenská a Koněvova jsou proschlé jasany, třeba prořezat

– pěšina v Července – horní půlka upravená po výkopech, spodní část v původním stavu, schází upravit stráně, celkově uvést do co možná původního stavu, dopravní značka „stezka pro chodce“ se válí na zemi – zjistit na Magistrátu, jak probíhá přebírání práce od firem, které akce provádějí, stejně tak nejsou cedule s informací, jaké práce kde probíhají a kdo je provádí

– před č. 54 se usazuje písek v důsledku velkého provozu aut, kanálky jsou plné – předáno Silnicím na vyčištění

c) Nové požadavky

– dotaz na měření rychlosti v Koněvově ulici – mezi obyvateli se říká, že systém je nefunkční a auta opět jezdí nadměrnou rychlostí

– na ulici od nádraží na Dalovice jezdí auta nadměrnou rychlostí (tj. nad 50 km/hod.) – stížnost obyvatel u silnice na otřesy domů

– v zatáčce u Chobotecké aleje opět vzniká nepovolená skládka

– v ulici Vodárenská u domu p. Dlaba obnovit vodorovné bílé pruhy na vozovce

– stání pod kontejnery ve Vodárenské ulici před č. 256 (? – řadové RD) bylo při opravě chodníků poškozeno (odvezeny některé dlaždice), požadavek na uvedení stání do původního stavu

– při opravě chodníku ve Vodárenské ulici byla poškozena zeleň před domy v řadové zástavbě – dotaz, kdo zeleň nahradí

– naproti pomníku sv. Jana Nepomuckého je poškozená zídka u parkovacího místa – požadavek na opravu

– komise nesouhlasí s požadavkem několika občanů na pokácení ořešáku mezi řadovými domy mezi Vodárenskou a Nezvalovou ulicí

– ke stromu nad Zvěřinovými ve Vodárenské ulici dát vyšší kůly, aby mohl být lépe uvázán

– vyčistit veškeré kanály v obci – jsou zaneseny nejen listím, ale i nepořádkem z probíhajících staveb

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu, nyní je rovná a v zimě hrozí námraza a uklouznutí, případně pád chodce)

d) Upozornění komise

– Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen! Stav se bohužel nemění

– ve dnech 16. 11. a 1. 12. v době od 8 do 12 hodin budou 2 velkoobjemové kontejnery zvlášť na komunální odpad a zvlášť na bioodpad na obvyklých místech (prodejna COOP a spojnice ulic Nezvalova, Gorkého a Polní)

e) Informace, náměty hostů

1) – Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

– stav trvá: ubytovaní jsou neustále, chovají se stále nepřiměřeně, narušují sousedské vztahy, pobuřují v obchodě

2) – Parkování v Koněvově ulici (oblast vedle serpentýny): předáno na Magistrát (viz zápis z jednání komise na Magistrátu) – situace je ve stadiu prověřování(!)

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 27. listopadu 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment