Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 28. 03. 2018

Přítomni:        p. Březina, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Kyrián, pí. Havelková,
p. Vaník, p. Svoboda

Nepřítomni:   pí. Bělská, p. Král

Hosté:

Jednání zahájil p. Březina.

zprávy z Magistrátu

– rozpočet města není stále schválen, podněty k investiční oblasti budou řešeny na příští schůzi komise 11. 04. t. r.

– z požadavků Čejetic zatím nebylo splněno nic

akce v Čejeticích

 a) nové požadavky

– budou nadále přehledně uváděny v tabulce na konci zprávy

– splněné požadavky jsou evidovány mimo zápis, na požádání
k nahlédnutí

 b) upozornění komise

– komise probírala krádeže v obci (vedle pí. Stínkové, Kloučkovi, Machačovi, Rathouských, Roudnický, pohostinství U Kepkeho, fotbalový klub, za hřištěm) – řešeno obchůzkami Policie České republiky – pachatelé již vytipováni

– u rohového domu naproti vodárenské věži přesahují větve do chodníku – prosíme ořezat

– návrh ze strany komise řešit dodržování rychlosti v obci instalací semaforu nebo podobného zařízení – opětovně předat na Magistrát

c informace hostů

– hosté nebyli

 P ř í š t í   j e d n á n í:

ve středu 25. dubna 2018 od 18 00 hod. v klubovně

 Zapsala: Karbusová 

datumpožadaveksplněnopoznámka
2017   
 – u obchodu COOP proříznout ještě více retardér + přemístit „vnitřní“ kus na druhý kraj křižovatky oprava až se poškodí
 – na veřejné besedě slíbil p. primátor pomoc při jednání s Lesy ČR o odstranění náletů v Července v řešení
 – nový koš do Koněvovy ulice k autobusové zastávce u retardéru směr Dalovice  
 – opravit chodník v Nové ulici před domem p. Vilíma  
2018  
31.01.měření rychlosti – znovu požadavek na ředitele Městské policiepředánoBřezina
 nefunkční retardér v Koněvově ulici na jaře
 pravidelné čištění kanálů v Koněvově ulicipředáno 
 Vodárenská ulice – úprava buksusů  
 nový prvek na dětském hřišti místo pískoviště (už odvezeno)  
 lavička u hřiště: schází opěradlo, betonový blok uvolněný? 
 Panenka – podnět na Magistrátu (cesta) předáno,
v řízení
 na poli (navazuje na Polní ulici) jsou 2 cedule 30 km/hod. příkaz + zrušení = nelogické – důvod umístěnípředánozjistí p. Březina na Magistrátu
 místo Výzkumného ústavu bude 12 RD + 17 RD na poli proti pí. Stinkové – nízký tlak vody stále není řešenzatímnebyl požadavekdotaz na Magistrát
28.02.nové požadavky zatím nejsou  
28.03.nové požadavky zatím nejsou  

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment