Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 25. 04. 2018

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; pí. Havelková; p. Král, p.Kyrián, p. Procházka

Omluveni:     p. Vaník Vojtěch

Nepřítomni:   pí.ing.Karbusová; p. Svoboda;

Hosté:             pí. Krejbichová, obyvatelé Dalovické ulice.

Jednání zahájil p. Březina a přivítal členy komise, které informoval o schůzi komise pro RM pro rozvoj příměstských části ze dne 11. 4. 2018.

Zprávy z Magistrátu

Jednání zahájil a vedl ing. Palek, předseda komise a informoval:

O umístění mobilních kontejnerů na použitý textil v příměstských částech města Mladá Boleslav na rok 2018.

Informace o hromadném očkování psů – příloha tabulka

Seznámení s plánem investičních akcí, které by měli být zrealizovány.

Požadavek na zástupce příměstských částí o návrhy investic na rok 2018.

Splněné požadavky

Držák na vlajku ke klubu seniorů.

Pokácené smrky ve Vodárenské ulici / byly napadeny kůrovcem /

Opravená lavička u autobusové zastávky u hřiště.

Ořezané větve borovic ve Vodárenské ul. naproti p. Doležalovi, ořezané keře po celých Čejeticích.

Pan Machač vysázel nové borovice naproti pí. Stinkové- Vodárenská ul.

Opravená vrátka na hřbitově.

Uklizeny příkopy z hlavního nádraží do Čejetic.

Nesplněné požadavky

Na jaře připomenout výživu ke kaštanům u sochy sv. Jana Nepomuckého.

Prořezat cestu v Července, vyřezat nálety a udržovat tuto cestu – pozemek je v majetku města, společnost Lesy Ml. Boleslav pan Tůma.

Nový herní prvek na dětské hřiště za odvezené pískoviště.

Vysadit novou zeleň ve Vodárenské ul. před domem č. 257.

Opravit chodník v Nové ul. před domem pana Vilíma.

Úklid naplaveniny v ulici Koněvova pod schody (teče z Příčné ulice) uklízet průběžně.

Nové požadavky

Obnovit žluté označení na silnici u školky.

V ulici Pod ořechy před č.352 díra v silnici

Vyčistit příkopy od bahna v Koněvově ul. a příkopy na Dalovice,jsou zanešené po bouřce.

Řidiči autobusu se nevhodně chovají k cestujícím.

Akce v Čejeticích.

V areálu  fotbalového  hřiště je vybudováno sportovní zařízení, které bude sloužit obyvatelům Čejetic ke sportovním aktivitám.

Dne 7.5.2018  bude komise spolu s baráčníky pokládat  kytici

k pomníku padlých v 17.00 hodin. Zveme občany Čejetic, aby se této akce zúčastnili.

Upozornění komise

– Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy

– Komise žádá obyvatele, majitele psů, aby uklízeli exkrementy po svých miláčcích – je to obzvlášť opovážlivé na nových chodnících.

P ř í š t í   j e d n á n í :

ve středu 30. května 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

 Zapsala: Bělská Alena.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment