Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 25. 01. 2023

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová, p. Král

Omluveni:     p. Svoboda

Nepřítomni:   p. Mikeš

Hosté:            p. Kouřil, p. Srb

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání. Také popřál všem přítomným hezký nový rok 2023. Komise minutou ticha uctila památku zemřelého p. Vrchlavského.

I. Zprávy z Magistrátu

Konalo se první jednání na Magistrátu, předseda p. Džuvarovský, místopředseda p. Roman Kůtek. Zápis ještě není k dispozici. 15. 02. od 17 hodin se koná veřejná beseda příměstské části Čejetice ve velké zasedací síni Magistrátu města MB – viz vývěsky.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • zasypaná díra (výtluk) na silnici v Koněvově ul. před domem č. 52
 • umístěné zrcadlo na křižovatce ulic Nezvalova a Vodárenská
 • umístěné zrcadlo v ul. Koněvova před domem Krejčíků
 • vyspravená lampa na křižovatce ulic Pod ořechy a Jabloňová

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.
 • odstranit borovici na městském pozemku za hřbitovní zdí – ohrožen majetek při padnutí (min. 10 hrobů a zeď) – ještě v jednání
 • posprejovaná cedule „Nad Červenkou“ – odstranit „postřik“
 • umístění vývěsky do nové čtvrti Nad Červenkou – nutné pro předávání informací
 • opravit zábradlí v lesíku nad viaduktem, které je poškozeno pádem stromů
 • p. Dlab neustále připomíná nedodržování rychlosti řidičů nákladních vozidel a nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel
 • opravit houpačku na dětském hřišti

c) Nové požadavky

 • borovice na hřbitově má po posledním velkém sněhu ulomené větve, spadly na pozemek hřbitova – odstranit
 • odstranit břečťan z pomníku padlých
 • u borovice ve Vodárenské ul. u Černých je po kalamitě zlomená větev
 • na křižovatce Příčná a Vodárenská je u lavičky zlomená větev u dubu
 • ostříhat svídu u hřiště (Jabloňová ul.)
 • v Koněvově ulici v příkopu u č. 52 až 54 jsou uvolněné kameny
 • rozbité 2 koše na odpadky: křižovatka ulic Vodárenská s Červenkou a ul. Nová v zatáčce před serpentinou
 • rozbité zavírání u kontejneru na elektroodpad za prodejnou COOP

d) Připomínky hostů

p. Srb:

 • díra v ul. Chobotecká u hřbitova u firmy (dříve Benet)
 • odstranění tisu u chodníku naproti zvoničce
 • chodník v zatáčce na Dalovice není čištěn – údržba končí na rohu a nejede až za zatáčku, přitom chodník už je nově upraven
 • na stezce od Zvěřinových popadané bloky z jejich plotu
 • přísavník z plotu proti kontejnerům u vodárenské věže prorůstá nejen do chodníku ale už i do silnice
 • na hřbitově na přístupové cestičce u hrobů ořezat túje, aby byla cestička širší
 • vznik černých skládek na různých místech (polní cesta k Bukovnu), občané, kteří nemají biopopelnice, tam umísťují rostlinné zbytky – navíc to hyzdí vjezd do obce

e) Informace komise – upozornění

 • počet velkoobjemových kontejnerů je omezen financemi
 • černá skládka v zatáčce do Chobot
 • přechod u křižovatky ulic Vodárenská a Nad Červenkou nemůže být, jedná se o zatáčku

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 22. 02. 2023 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment