Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 24. 11. 2021

Přítomni:       p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová, p. Král

Omluveni:     p. Mikeš, p. Svoboda

Nepřítomni:  

Hosté:          p. Dlab

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání komise.

I. Zprávy z Magistrátu

V zápise ze zasedání komisí na Magistrátě jsou uvedeny naše předané požadavky dle zápisu.

– ke stížnosti na špatně provedenou rekonstrukci schodiště z Koněvovy ulice se uvádí, že závady byly zhotovitelem odstraněny, vše je v záruce a v případě dalších závad bude reklamace pokračovat – v jarních měsících proběhne další setkání na místě a kontrola aktuálního stavu.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– dlažba chodníku před garážemi v Koněvově ulici byla opravena

– nakloněný strom po poslední bouři nad 5. a 6. garáží v Koněvově ulici byl pokácen a dříví upraveno na odvoz

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu) = nebezpečí úrazu, sklouznutí apod.

– pokácet suché stromy – jsou už označeny, dosud nebyly pokáceny všechny

– natřít zábradlí u školky a u schodiště – až na jaře

– natřít lavičky po celých Čejeticích – dosud jen na dětském hřišti

c) Nové požadavky

– propadlý kanál v Nové ulici – už v jednání s p. Vocáskem
(řeší SK a VaK)

d) Připomínky hostů

p. Dlab:

– opětně stížnost na jízdy nákladních vozidel okolo jeho domu až na chodník, silnice nemá příkop a při deštích voda vtéká na dvůr domu

– parkování vozidel na zeleném prostranství před domem č. 60 – ničení veřejné zeleně

e) Informace komise

– námět: připojit se k Baráčníkům se žádostí na Magistrát o zajištění společenské místnosti pro možnost setkávání obyvatel a konání společenských akcí – aktuální pro dosavadní obyvatele a i pro kontakty s novými obyvateli

– bioodpad bude od měsíce prosince vyvážen 1x za 14 dní:

07.+21.12., v r. 2022: 04.+18.01., 01.+15.02., 01.+15.+29.03.

Členové komise přejí všem občanům a návštěvníkům Čejetic pohodový Advent krásné Vánoce veselého Silvestra a šťastný nový rok 2022

D a l š í   j e d n á n í ve středu 26.01.2022 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment