Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Spolek za ochranu přírody a kvalitního bydlení v Čejeticích z.s.

Účelem spolku je ochrana přírody, krajiny a všech živočišných druhů v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi (okres Mladá Boleslav, číslo k.ú. 696641), dále jen Čejetice, zejména s důrazem na ochranu stávající přírody a kvalitu podzemních vod. Tento bod je hlavním posláním spolku.

Zprávy o činnosti spolku

Vážení spoluobčané, Spolek pro ochranu přírody a kvalitního bydlení Čejetice si Vás po delší odmlce opět dovoluje oslovit ve věci výstavby čejetického hřbitova. Zdánlivě se za tuto dobu nic nestalo. My občané Čejetic stále čekáme (již od dubna 2017) na setkání s představiteli magistrátu města Mladá Boleslav, magistrát zpoždění vysvětluje nedokončením projektu. Změna ale nastává v rétorice […]

Výsledky geofyzikálního rozboru

Na základě zákona o přístupu k informacím si spolek vyžádal výsledky odborných geofyzikálních prací při průzkumu zájmového území městského hřbitova ČEJETICE v MLADÉ BOLESLAVI 2017. V závěrečné pasáži zprávy z průzkumu (str. 35) je napsáno: “Vybraná lokalita je tedy vhodná pro provoz pohřebních služeb ve smyslu současné platné legislativy, tj. zákona o pohřebnictví.”

V příloze ZDE je ke stažení celá zpráva.