Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mateřská Škola

Charakteristika naší mateřské školy

Mateřská škola Štěpánka, Mladá Boleslav, Na Celně 1117, odloučené pracoviště MŠ Čejetice, Vodárenská 67 MŠ Čejetice má dlouholetou historii. Budova byla postavena v roce 1921 a sloužila jako „Obecní dům“. Mateřská škola začíná existovat v prosinci 1949.Od počátků jako jednotřídní mateřská škola. Počet dětí se měnil, v 70. a 80. letech kolem 30 dětí. Současná kapacita je 25 dětí, třída smíšená, děti od 3. do 7. let. Charakter budovy, vnitřní uspořádání, kapacita školy i působení všech pracovnic na děti vytváří prostředí podobné rodinnému. Od 1. 1. 2003 je mateřská škola součástí MŠ Štěpánka, Na Celně 1117, Mladá Boleslav. Náš školní vzdělávací program „Hrajeme si a poznáváme svět“ vychází z RVP PV, směřuje k individualizaci výchovného programu, jeho prioritou je seznamování s přírodou a její ochranou. Ve vzdělávání stavíme na prožitku, jde nám o to, aby se dítě dobře cítilo, mělo chuť poznávat, přemýšlet, tvořit. Respektujeme prvořadost výchovného působení rodiny.

Více informací na internetových stránkách mateřské školy.