Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Odpověď z magistrátu na dotaz na kontejner na kovový odpad

Paní Bělská,

na plechovky ještě kontejnery nemáme, ale je možné je odevzdávat na sběrných dvorec nebo v rámci rozšířeného systému třídění odpadu na sběrných místech.

Rozšířený systém třídění odpadů funguje v Mladé Boleslavi od dubna 2007 a zapojit se do něj mohou občané, kteří hradí poplatek „za odpad“. Zapojit se do rozšířeného systému třídění odpadu je možné na základě uzavření smlouvy v kanceláři ekonomického odboru č. 304, v budově magistrátu města na Komenského náměstí, číslo telefonu 326 715 385. Po podpisu smlouvy občan obdrží kartu s čárovým kódem, kterou se bude prokazovat při odevzdávání vytříděného odpadu na sběrném místě, a první sadu barevně rozlišených sběrných pytlů pro ukládání jednotlivých druhů odpadu. Naplněné pytle se odevzdávají na některém ze šesti sběrných míst, a to v ulicích Mackova, Sirotkova, Vančurova – areál společnosti Compag, v areálu skládky TKO Michalovice a sběrných dvorech – Sever a Poplužní dvůr.  

Obsluha sběrného místa převezme pytle naplněné tříděným odpadem (není podmínkou odevzdat vždy pytle se všemi komoditami tříděného odpadu), zkontroluje obsah, zváží a zaznamená údaje o množství odevzdaného tříděného odpadu. Tyto údaje jsou předány 2x ročně ekonomickému odboru Magistrátu města Mladá Boleslav a použity k výpočtu výše úlevy od poplatku, která je zohledněna v poplatku „za odpad“ po uplynutí sledovaného období, tedy v dubnu a říjnu. Výše úlevy je odstupňovaná podle počtu nasbíraných bodů a dosahuje výše od 20 do 180 Kč/osobu/rok.

Kovový odpad a olej je v současné době možné odkládat ve sběrných dvorech.  Uvažujeme o tom, že kontejnery na obě komodity budou přistaveny u sběrných míst.

Ing. Alena Najberková

Magistrát města Mladá Boleslav

Odbor stavební a rozvoje města

oddělení služeb

Tel.: 326716116, 739348394                

e-mail: najberkova@mb-net.cz