Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Od března do srpna se uzavře Koněvova ulice v místě křížení se železnicí

Dlouhotrvající dopravní uzavírka bude letos v Koněvově ulici v místě železničního podjezdu. Vzhledem k opravě a rozšíření železničního podjezdu, které místní obyvatelé již dlouhá léta požadují, dojde k uzavírce od 22. března do 12. srpna 2018. Po dobu stavby bude vždy umožněn bezpečný průchod pro pěší a cyklisty pod rekonstruovaným mostem. Automobily i autobusy budou muset jezdit po určených objízdných trasách ulicemi Ptácká, Nádražní a dále přes most v Čejetičkách a po silnici III/2591 do Čejetic.

Cílem chystané rekonstrukce, kterou již dlouho projednávalo s českými drahami a Správou dopravní železniční cesty také město Mladá Boleslav, je rozšíření dosud příliš úzkého a nebezpečného podjezdu. Vznikne zde vyvýšený samostatný chodník pro pěší a cyklisty. Stavba přinese na několik měsíců řidičům problémy, ale po jejím zakončení by ji měli ocenit nejen motoristé, ale i pěší a cyklisté. Modernizace se dočkají také signalizační zařízení na okolních kříženích silnic s železniční tratí,.

Podrobnosti k uzavírce najdete v přiložených zprávách.

uzavírka ul. Koněvova – MOSTYsan s.r.o.

oop-uzavírka ul. Koněvova – MOSTYsan s.r.o.

situace