Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informátor ÚS ČZS Mladá Boleslav

V roce 2017 si připomínáme 60. výročí založení našeho svazu. Zmiňte toto výročí i na vašich VČS.

Na 26.4. t.r. (středa) svoláváme jarní aktiv územní rady a funkcionářů ZO ČZS začátek bude opět ve 15:00 hod. Konat se bude v salonku restaurace „Felicia“ Kulturního domu v Mladé Boleslavi. Uslyšíte i stručné informace z jarního jednání Republikové rady ČZS. Připravte si věcné příspěvky do diskuze.

Na aktivu můžete předvést ukázky svých výpěstků – květiny, ovoce, zajímavosti, popř. materiál v výměně a pod. (Žádáme o dochvilnost.)

Český zahrádkářský svaz v Praze vyjednal pro všechny ÚS, ZO a všechny členy ČZS výhodné ceny elektrické energie a plynu. Tyto ceny byly sjednány s firmou ARMEX ENERGY, a. s. a jsou garantovány minimálně na dva roky do 31. 12 2018. Po zaslání podkladů vám bude příslušným pracovníkem firmy ARMEX ENERGY vyhotoven individuální kalkulační list, ze kterého bude zřejmé, jaká je námi vyjednaná cena elektřiny a plynu a jakou výši roční úspory můžete docílit. Tuto výhodnou cenu mohou využít i osady, pálenice, moštárny atd. pod správou ZO, dále všichni členové ČZS po předložení platného členského průkazu se zaplacenou členskou známkou roku 2017. Pracovníkem firmy ARMEX ENERGY, který byl pověřen jednáním s ČZS je Ing. Pavel Kováčik tel. 601354384. Tento zaměstnanec ARMEX ENERGY je vybaven potřebnými podklady k sepsání těchto výhodných cen a je pověřen tyto smlouvy uzavírat. Proto se obracejte na jeho osobu. Ústředí ČZS v Praze smlouvu s ARMEX ENERGY na elektrickou energii a plyn již uzavřelo a proto firmu ARMEX ENERGY doporučujeme.

Ústředí ČZS pořádá 28. – 30. 7. t.r. v Lednici seminář o pěstování jádrovin pro OI a zájemce, účastnický poplatek je 800,- Kč. Zájemcům zašleme program a přihlášku e-mailem, závazný zájem projevte do 30. 6. t.r.

Stále nám dochází dotazy na možnosti získání volné zahrádky  (nájem nebo koupě) od zájemců i mimo náš okres. Prosím výbory osad i jiných ZO i jednotlivé členy o oznámení vhodných pozemků a kontaktů pro další jednání.

Stanovy ČZS umožňují udělování řady svazových ocenění pro členy, organizace ČZS i jiné osoby a instituce. Vybízíme ZO našeho ÚS, aby tyto možnosti využívaly a včas nám zasílaly potřebné podklady.

  • s obsahem Informátoru seznamte laskavě vhodnou formou – např. na vývěsce – členy Vaší ZO –

Územní sdružení ČZS Mladá Boleslav /duben 2017