Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 27. 10. 2021

Přítomni:        p. Procházka, pí. Bělská, Ing. Karbusová, p. Král

Omluveni:     p. Mikeš, p. Svoboda

Nepřítomni:  

Hosté:            p. Březina, konšelstvo Obce baráčníků v Čejeticích

Zasedání komise se konalo v předvečer státního svátku 28. října, přítomní členové spolu s konšelstvem baráčníků položili kytici k pomníku padlých. Poté následovalo jednání komise.

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné a zahájil jednání komise.

I. Zprávy z Magistrátu

V zápise ze zasedání komisí na Magistrátě jsou uvedeny naše předané požadavky:

– ke stížnosti na špatně provedenou rekonstrukci schodiště z Koněvovy ulice se uvádí, že závady byly zhotovitelem odstraněny, vše je v záruce a v případě dalších závad bude reklamace pokračovat.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– chodník u pí. Jarošové včetně obrubníku byl opraven

– v Července probíhají úpravy povrchu

– v ul. Chobotecká byly zaplněny díry v silnici na křižovatce u hřbitova

– na dětském hřišti byly natřeny lavičky, herní prvky, opraven zámek

– opraven zámek u branky na hřbitově

– opraven plot u dětského hřiště

b) Nesplněné požadavky

– serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!

– na konci Nové ulice u spojky do lesíku nad viaduktem nainstalovat zábradlí (původně byly na cestičce stupně pro zmírnění sklonu)

– pokácet suché stromy – jsou už označeny, dosud nepokáceny

– natřít zábradlí u školky a u schodiště

– natřít lavičky po celých Čejeticích – dosud jen na dětském hřišti.

– dlažba chodníku před garážemi v Koněvově ulici se propadá

– u domu u Převrátilových (Koněvova ulice) je třeba doplnit kanálek na odtok vody ze střechy

c) Nové požadavky

– odstranit/upravit nakloněný strom po poslední bouři nad 5. a 6. garáží v Koněvově ulici

d) Informace komise

– opravený kontejner na elektroodpad je zpět u obchodu COOP

– 13. a 27. listopadu budou v Čejeticích přistaveny velkoobjemové kontejnery – viz bližší info na nástěnce

– bioodpad bude od měsíce prosince vyvážen 1x za 14 dní

D a l š í   j e d n á n í

ve středu 24. 11. 2021 od 18:00 hod. v klubovně. Zapsala: Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment