Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 24. 04. 2024

Přítomni: p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Srb
Omluveni: p. Kouřil, p. Král
Nepřítomni: p. Mikeš
Hosté:

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné.

I. Zprávy z Magistrátu
Z jednání na Magistrátu není k dispozici zápis z posledního jednání komise. Dne 29. 04. 2024 má převzít funkci primátora p. J. Bouška.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • propadlina vedle kanálu u zastávky u hřiště – opraveno
 • lavička pod lípou – natřeno, jsou vyměněna prkna, ještě bude opraven nátěr – má být jiná barva, protože lavička „značková“
 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná – byl pouze proveden ještě další nátěr k ošetření rzi
 • prověřit stav ovocných stromů v Července, námět na případnou náhradu ovocných stromů např. lípami – zatím změna nebude
 • 3 polámané jasany v příkopu od křížku směrem na Dalovice – majitel je Okr. správa silnic  řešit na dopravní komisi – na místě zlikvidováno
 • popadané a popraskané staré stromy ve staré aleji (úvozová cesta) – nutno řešit do konce vegetačního klidu (zatím nepatrná část ošetřena) = Magistrátem přislíbena úprava 2 cest – zůstává na později
 • prověřit leteckou dopravu nad středem obce mimo přistávací koridor – připomínky předány dispečeru leteckého provozu

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • požadavek na vyčistění a úpravu polní cesty směrem na Choboty:
  práce z většiny provedeny – zbývá odstranit vyhrabané zbytky po odvozu klestí, Lesy ČR odvézt zbytek dřeva a odstranit černou skládku
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – ořezané spodní větve opět dorůstají, chodník je zúžený
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává
 • oplocení pomníku – opravu nutno zadat Magistrátem – zůstává – námět podat žádost na Participativní program rekonstrukci celého pomníku – poté posoudit zeleň – pí. Šulitková – stav zatím nezměněn
 • odstranit prorůstající zeleň u dřevěného mantinelu na tartanovém hřišti zůstává, Magistrát informován – péče je v kompetenci TJF
 • opakující se nedodržování zákazu vjezdu nákladních aut do obce podle dopravních značek (dům p. Dlaba praská při průjezdu nákladních aut)
 • vyčistit a prohloubit příkop začátek Vodárenské ulice směrem k firmě (dříve Benet) proti křížku – zůstává
 • revitalizace plochy okolo bývalé hasičárny (volební místnost, Vodárenská 3, v majetku města), z důvodu konání akcí Obce baráčníků, dosud pouze ošetřování firmou Compaq – zůstává v řešení
 • pořízení ozdob na venkovní vánoční strom – cca 15 až 20 ks (velké) – zatím neřešeno
 • na tartanovém hřišti leží kovové konstrukce – zatím neumístěny, připraveny na další použití – zůstává, umístění později
 • u autobusové zastávky u pomníku opravit prasklou střechu – zůstává

c) Nové požadavky

 • na silnici v Koněvově ulici naproti staveništi (u Malých č. 544/1) přerušovanou čárou vyznačit odpovídající šířku vozovky – z přilehlé odstavné plochy vyčnívají zaparkované vozy do prostoru vozovky
 • doplnit přísavníky, které se neujaly u zdi u vjezdu do oblasti Nad Červenkou

d) Připomínky hostů

 • hosté nebyli, ovšem připomínka zůstává: připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně = stále se opakující problém!

e) Informace komise – upozornění

 • v květnu proběhne čištění silnic a ulic v obci
 • žádost z participačního programu na doplnění svatozáře na sochu sv. Jana byla schválena
 • odpovědi na dotazy, které za občany Čejetic předala komise na Magistrát pro Veřejnou besedu, budou umístěny na stránkách Čejetic
 • dne 07. 05. v 17 hod. se uskuteční pietní akt u pomníku padlých – program domluví p. Procházka s rychtářem baráčníků, kytice zajištěna

D a l š í j e d n á n í

ve středu 29. 05. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment