Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 28. 02. 2018

Přítomni:        p. Březina, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Kyrián, pí. Havelková,
p. Vaník

Omluveni:     pí. Bělská, p. Svoboda, p. Král

Neomluveni:

Hosté:

Jednání zahájil p. Březina.

zprávy z Magistrátu

– pro všechny příměstské oblasti přiděleno zatím 2 mil. Kč

akce v Čejeticích

a) nové požadavky

– budou nadále přehledně uváděny v tabulce na konci zprávy

– splněné požadavky jsou evidovány mimo zápis, na požádání
k nahlédnutí

b) upozornění komise

– do 13. 02. předat pí. Bělské připomínky k jízdnímu řádu autobusů městské dopravy – byly předány

– komise probírala krádeže v obci (vedle pí. Stínkové, Kloučkovi, Machačovi, Rathouských, Roudnický, pohostinství U Kepkeho, fotbalový klub, za hřištěm) – řešeno obchůzkami Policie České republiky

– návrh ze strany komise řešit dodržování rychlosti v obci instalací semaforu, který dělá snímky při překročení rychlosti nebo varianta, kdy při překročení rychlosti naskočí červená – předat na Magistrát

c informace hostů

– hosté nebyli

—————————————————————————————————————————–

P ř í š t í   j e d n á n í:

ve středu 28. března 2018 od 18 00 hod. v klubovně

Zapsala: Karbusová                     POSÍLAME PANU VIGLAŠOVI – VIZ STRÁNKY ČEJETIC

datumpožadaveksplněnopoznámka
2017   
    
 – na veřejné besedě slíbil p. primátor pomoc při jednání s Lesy ČR o odstranění náletů v Července v řešení
 – nový koš do Koněvovy ulice k autobusové zastávce u retardéru směr Dalovice  
 – opravit chodník v Nové ulici před domem p. Vilíma  
2018  
31.01.měření rychlosti – znovu požadavek na ředitele Městské policie Březina
 nefunkční retardér v Koněvově ulici na jaře
 pravidelné čištění kanálů v Koněvově ulici  
 Vodárenská ulice – úprava buksusů  
 nový prvek na dětském hřišti místo pískoviště (už odvezeno)  
 lavička u hřiště: schází opěradlo, betonový blok uvolněný  
   
 na poli (navazuje na Polní ulici) jsou 2 cedule 30 km/hod. příkaz + zrušení = nelogické – důvod umístění zjistí p. Březina na Magistrátu
 místo Výzkumného ústavu bude asi 22 RD + 17 RD na poli proti pí. Stinkové – nízký tlak vody stále není řešen dotaz na Magistrát
28.02.nové požadavky zatím nejsou

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment