Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 26. 06. 2024

Přítomni: p. Procházka, pí. Ing. Karbusová, p. Král, p. Srb
Omluveni: pí. Bělská, p. Kouřil, p. Mikeš
Nepřítomni:
Hosté: 2 představitelé firmy AUREL (nástupce fy BENET), 7 obyvatel z okolí firmy

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné.

I. Zprávy z Magistrátu
Z jednání na Magistrátu dle zápisu vplývá, že naše požadavky jsou v jednání.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná – byl pouze proveden ještě další nátěr k ošetření rzi, schází ještě v dolní části
 • popadané a popraskané staré stromy ve staré aleji (úvozová cesta) – nutno řešit do konce vegetačního klidu (zatím nepatrná část ošetřena) = Magistrátem přislíbena úprava 2 cest – občané připomínají
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – opraveno
 • oplocení pomníku – podána žádost na Participativní program na rekonstrukci celého pomníku – poté posoudit zeleň – pí. Šulitková

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – čeká se na cenovou nabídku
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – podle vyjádření pí. Šulitkové bude v době veget. klidu
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává
 • opakující se nedodržování zákazu vjezdu nákladních aut do obce podle dopravních značek (dům p. Dlaba praská při průjezdu nákladních aut)
 • vyčistit a prohloubit příkop začátek Vodárenské ulice směrem k firmě Aurel proti křížku (pozn. kříž již krásně opraven!) – zůstává, řeší SÚS (Středočeská údržba silnic)
 • pořízení ozdob na venkovní vánoční strom – cca 15 až 20 ks (velké) – zatím neřešeno
 • na tartanovém hřišti leží kovové konstrukce – zatím neumístěny, připraveny na další použití – zůstává, umístění později
 • u autobusové zastávky u pomníku opravit prasklou střechu – zůstává
 • na silnici v Koněvově ulici naproti staveništi (u Malých č. 544/1) přerušovanou čárou vyznačit odpovídající šířku vozovky – z přilehlé odstavné plochy vyčnívají zaparkované vozy do prostoru vozovky – bude řešeno po skončení výstavby na druhé straně
 • doplnit přísavníky, které se neujaly u zdi u vjezdu do oblasti Nad Červenkou
 • razantní úprava thújí na hřbitově – silný řez podpoří obrůstání

c) Nové požadavky

 • info pí. Krejbichová – přívaly vody minulý týden: zavezená cesta k panenské aleji způsobila, že voda nemohla téct příkopy, ale přetekla na silnici – do příkopů byly při úpravě umístěny trubky o menším průměru, než původně byly, voda nemůže odtékat + v ulici Koněvova 56 je v krajnici vpusť pro vodovod, která se stále propadá, auta ohodí buď chodce nebo přilehlé domy – minimální opatření je pročistit příkopy

d) Připomínky hostů

 • připomínka zůstává: připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně = stále se opakující problém!
 • na jednání se dostavili 2 představitelé fy AUREL, aby informovali o provozu své firmy (žádná výroba, příprava aut na jízdní zkoušky, jednosměnný provoz) – nabídka na prohlídku firmy – závěr diskuze:
  • obavy obyvatel z lakování dílů, někteří stále odmítají lakování
  • sladit povolení pro předchozí firmu s provozem současné firmy
  • uvést „věcné břemeno“ v tom smyslu, že v případě prodeje firmy by současná povolení na lakování na novou firmu nepřecházela a firma by nemohla pronajímat část své firmy jiným výrob. provozům
  • námět na sepsání smlouvy, za jakých podmínek lze lakovat (jenom 1 box, úprava boxu, monitorovaný atd.)
  • schůzka do měsíce

e) Informace komise – upozornění

 • komise upozorňuje občany, aby zeleň na vlastním pozemku udržovali tak, aby nestínila veřejné osvětlení – prosíme, prověřte své pozemky

Komise přeje všem obyvatelům a návštěvníkům krásné léto

D a l š í j e d n á n í

ve středu 25. 09. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala: Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment