Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

TJF Čechie Čejetice

Odkaz na internetové stránky klubu

Už po desetiletí fotbal a Čejetice tvoří nedílnou součást. Na čejetickém fotbalovém hřišti vyrostla již řada generací a fotbalové hřiště spolu s přilehlou hospodou “Na kabinách” je jakýmsi centrem života naší příměstské oblasti. Bohužel se v minulých letech nenašel nikdo, kdo by se ujal nové nastávající generace malých kluků a předal jim něco ze svých zkušeností. Ale to už se změnilo. Po několika měsících náboru se podařilo v červnu 2015 sestavit a zaregistroval opět oddíl minižáků. Važme si tedy toho, že čejetický fotbal bude mít zase své pokračovatele a podpořme tuto aktivitu kdykoliv a jakkoliv to bude možné. Děkujeme TJF Čechie Čejetice má své vlastní internetové stránky kde jsou vždy aktuální informace.

Více z historie o oddílu kopané TJ Sokol Čechie Čejetice

Fotbal se v čejeticích začal hrát v roce 1930, kdy hráči neměli ani vlastní hřiště a hráli jen přátelské zápasy v okolí. Později z toho vznikl nejprve Jizeran a nakonec Čechie, které hrály v Pelikánově župě až do roku 1935, kdy klub zanikl. Po zániku kopané sportovalo se tu však dál, ale jen v Sokole v odboru her.

Přestože se zde ještě kopaná nehrála, bylo v roce 1952 započato s výstavbou hřiště. Zprvu se na něm hrálo jen rekreačně, konala se tu spartakiádní cvičení a dětské dny. V těchto poválečných letech byly také v dobré víře vysázeny kolem hřiště topoly. Časem se ale ukázalo, že je to nevhodný druh, na který si stěžovali jak alergici, tak později i sami fotbalisté. Až teprve v roce 2006 byly konečně tyto topoly vykáceny a nahrazeny vhodnější výsadbou 30 javorů, kromě 13 topolů v Jabloňové ulici u zastávky MHD.

Teprve 18. dubna 1969 sešli se čejetičtí nadšenci – Kůtkové, Ulmanové, Starý, Horna, Němec, Lhoták, Jiskra, Jiroš, Jetmar a Mareš a založili oddíl kopané TJ Sokol Čechie Čejetice.

První oficiální utkání sehráli čejetičtí žáci 31. srpna 1969 s Katusicemi. Opomenout nelze ani některé další obětavé hráče a funkcionáře počátečního období činnosti – například Manetu, Broulíka st. Janečka, Ehrenbergra, Šimka či Probsta. V následujícím roce 1970 po založení Čechie byly položeny základy pro tribunu s klubovnou a šatnami. Kromě toho bylo tu ještě svépomocně vybudováno víceúčelové asfaltové hřiště, které bohatě využívá zdejší mládež všech kategorií pro pozemní hokej, nohejbal, tenis čí odbíjenou. Dnešní TJF Čechie Čejetice jejíž oddílové barvy jsou modrá a bílá je též známá jako pořadatel dvou turnajů. Od roku 1970 je to žákovský turnaj „O pohár Čechie“ a od roku 1978 to byl Memoriál Zdeňka Lhotáka.

Dnes je již jejich areál celý oplocený a stal se chloubou Čejetic, i když v polistopadovém období museli se nejdříve soudně dožadovat navrácení majetku, který si sami vybudovali, ale přivlastňovala si ho organizace Sportu pro všechny.