Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Oznámení o konání hromadného očkování psů proti vzteklině

e středu 2. května začíná hromadné očkování psů proti vzteklině, které vychází vstříc všem majitelům psů, kteří si očkování nezařídí individuálně. Psi ve věku od 3 do 6 měsíců musí povinně absolvovat první očkování a následně být pravidelně přeočkování tak, jak to stanoví zákon. S sebou je nutné mít očkovací průkaz zvířete, vakcinace stojí 100 korun a hradí ji majitel psa. Podrobný rozpis času a míst očkování naleznete v příloze této zprávy, prvním místem je bývalá rychta na Štěpánce, kde bude veterinář očkovat psy v době od 15 do 15.30 hodin. 

Dle § 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů je povinností chovatele psa mimo jiné (dle bodu f, odst. 1) zajistit, aby byli psi (a některá další zvířata držená v zajetí) ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.

Pokud si chovatel nezajistí očkování individuálně, může využít hromadného očkování, které se uskuteční v uvedených termínech na dále uvedených místech:

STŘEDA 9.5.2018

     Příměstské části          

Čejetice, u zastávky MAD              15:00 – 15:30 h

Podlázky, u zastávky MAD           15:30 – 16:00 h

Debř, u mostu                                   16:00 – 16:30 h

na Radouči u prodejny                 16:30 – 17:00 h

Vakcinace je hrazena majitelem psa, a to částkou 100,– Kč.

Očkovací průkaz psa je třeba vzít s sebou.