Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Okresní hejtman JUDr. František Vicena

JUDr. František Vicena

Narodil dne 12. března 1891 v Ústí nad Orlicí. Vystudoval práva v Praze a po studiích nastoupil práci na různých stupních veřejné správy v různých místech severovýchodních Čech.

Za 2. světové války od května roku 1941 – se stal okresním hejtmanem v Mladé Boleslavi. Ihned po svém příchodu do Mladé Boleslavi si získal všeobecnou oblibu a sympatie svých spolupracovník. V záležitostech, kde vycítil, že české zájmy jsou ohroženy, neznal únavy a snažil se o taková opatření, která by nejméně uškodila českým zájmům.

JUDr. František Vicena se zapojil hned na jaře roku 1939 do protinacistického odboje. Byl členem ilegální organizace “Národní odboj” na Jilemnicku, která byla součástí “Obrany národa”.

V roce 1941 se na Mladoboleslavsku objevovaly hanlivé, protiněmecké nápisy a letáky. To se nelíbilo okupantům a hrozili následky. JUDr. Vicena se snažil dovedně zahlazovat stopy a odvrátit důsledky, které hrozily dolehnout na obyvatele okresu. Gestapáci však byli neoblomní, nepřipouštěli si odpor, a proto vyvíjeli tlak na okresního hejtmana, aby odhalil iniciátory a předal je gestapu k potrestání.

JUDr. František Vicena nezradil a varoval odboj. Dne 29. listopadu 1941 byl však sám varován, že jej hodlá zatknout gestapo. Z obavy, že by nevydržel mučení a prozradil by informace o odboji, raději téhož dne skočil pod vlak na trati mezi Čejeticemi a Podlázkami. Na místě byl zbudován pomník, který je přístupný podchodem v železničním valu.

Bez zajímavosti jistě není, že hejtmanův syn, rovněž František Vicena, byl hercem mladoboleslavského divadla a ve známém filmu “Zítra vstavu a opařím se čajem” ztvárnil roli Adolfa Hitlera.