Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice dne 29. 05. 2024

Přítomni: p. Procházka, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Kouřil, p. Král, p. Mikeš, p. Srb
Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté: p. M. Suder

Předseda komise p. Procházka přivítal přítomné.

I. Zprávy z Magistrátu
Z jednání na Magistrátu dle zápisu vplývá, že naše požadavky jsou v jednání. P. J. Bouška převzal dne 29. 04. 2024 funkci primátora. Informace, že bude prováděno forenzní značení jízdních kol – přesný termín bude oznámen.

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • lavička pod lípou – natřeno, jsou vyměněna prkna, ještě bude opraven nátěr – má být jiná barva, protože lavička je „značková“
 • rezavé schody do Koněvovy ulice – špatně provedená oprava, reklamace uznána, ovšem další oprava již není možná – byl pouze proveden ještě další nátěr k ošetření rzi, schází ještě v dolní části
 • popadané a popraskané staré stromy ve staré aleji (úvozová cesta) – nutno řešit do konce vegetačního klidu (zatím nepatrná část ošetřena) = Magistrátem přislíbena úprava 2 cest – zůstává na později
 • požadavek na vyčistění a úpravu polní cesty směrem na Choboty:
  odstraněny vyhrabané zbytky po odvozu klestí, Lesy ČR odvezen zbytek dřeva a odstraněna černá skládka – zveme k procházce!

b) Nesplněné požadavky

 • serpentýna – popraskaný povrch – stav se stále zhoršuje!
 • odstranit strom vyrůstající v novém chodníku ve Vodárenské ulici před domem č. 91 – ořezané spodní větve opět dorůstají, chodník je zúžený
 • křižovatka Chobotecká a Jabloňová – díry v silnici – zůstává
 • na konci Vodárenské ulice (křižovatka s ulicí směr na Dalovice) je propadlá a uježděná krajnice – zůstává
 • několik „propadlých“ kanálů např. ul. Pod ořechy – větší oprava – zůstává
 • oplocení pomníku – opravu nutno zadat Magistrátem – zůstává – podána žádost na Participativní program na rekonstrukci celého pomníku – poté posoudit zeleň – pí. Šulitková
 • opakující se nedodržování zákazu vjezdu nákladních aut do obce podle dopravních značek (dům p. Dlaba praská při průjezdu nákladních aut)
 • vyčistit a prohloubit příkop začátek Vodárenské ulice směrem k firmě (dříve Benet) proti křížku (pozn. kříž již krásně opraven!) – zůstává, řeší SÚS (Středočeská údržba silnic)
 • revitalizace plochy okolo bývalé hasičárny (volební místnost, Vodárenská 3, v majetku města), z důvodu konání akcí Obce baráčníků, dosud pouze ošetřování firmou Compaq – zůstává v řešení
 • pořízení ozdob na venkovní vánoční strom – cca 15 až 20 ks (velké) – zatím neřešeno
 • na tartanovém hřišti leží kovové konstrukce – zatím neumístěny, připraveny na další použití – zůstává, umístění později
 • u autobusové zastávky u pomníku opravit prasklou střechu – zůstává

c) Nové požadavky

 • na silnici v Koněvově ulici naproti staveništi (u Malých č. 544/1) přerušovanou čárou vyznačit odpovídající šířku vozovky – z přilehlé odstavné plochy vyčnívají zaparkované vozy do prostoru vozovky – bude řešeno po skončení výstavby na druhé straně
 • doplnit přísavníky, které se neujaly u zdi u vjezdu do oblasti Nad Červenkou
 • razantní úprava thújí na hřbitově – silný řez podpoří obrůstání

d) Připomínky hostů

 • připomínka zůstává: připomenout řidičům správné trasy, některé autobusy jezdí nesprávně = stále se opakující problém!

e) Informace komise – upozornění

 • p. Srb informoval, že úprava cesty do Chobot je již hotova – viz II.a)
 • z participačního programu byla doplněna svatozář na sochu sv. Jana
 • p. Mikeš informoval o připravované nové výstavbě rodinných domů v oblasti Dalovické ulice, opravě plotu u pomníku a zabezpečení budovy Vodárenské 3 (klub seniorů, jednací místnost baráčníků a komise)
 • rozsah oprav silnice Koněvovy ulice je v řešení
 • komise upozorňuje občany, aby zeleň na vlastním pozemku udržovali tak, aby nestínila veřejné osvětlení

D a l š í j e d n á n í

ve středu 26. 06. 2024 od 18:00 hod. v klubovně.

Zapsala:Marie Karbusová POSÍLAME PANU VIGLAŠOVI – VIZ STRÁNKY ČEJETIC

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment