Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Most do Čejetic

Odedávna jsou Čejetice spojeny s Mladou Boleslaví mostem přes Jizeru. Tento tzv. „most do Čejetic“ je dnes důležitou dopravní tepnou též pro vývojové oddělení firmy ŠKODA auto a.s. v Česaně. Provoz včetně MHD na něm řídí světelná signalizace, neboť je průjezdný jen v jednom směru.

Jen ve 20. století dočkal se tří proměn. Nejprve byl starý dřevěný most zničen při leteckém bombardování Mladé Boleslavi ve středu 9 . května 1945. Tehdy jej nahradil provizorní poněkud bytelnější most dřevěný a to až do první poloviny 80. Let, kdy se probořil pod zahraničním nákladním vozem se zeleninou. Tehdy byl za vydatného přispění ředitele Česany Ing. Patočky nahrazen železnou mostní konstrukcí z rezervních skladů naší armády. Zbytky probořeného mostu pomohla odstranit zdejší (okupační) sovětská posádka, a to i za pomocí napalmu, což se neobešlo bez přísných bezpečnostních opatření, včetně zákazu fotografování.

V roce 1992 byla sice nákladem 2 mil. Korun provedena jeho rekonstrukce do dnešní podoby, avšak současnému náporu dopravy již nestačí. Je na něj vypracován projekt „rekonstrukce ulic Ptácké a Koněvova v Mladé Boleslavi“, ale realizace je závislá na finanční situaci města, státu i továrny. Jeho součástí je též vytvoření kapacitní a bezpečné křižovatky za přemostěním Jizery a odstranění úzkého místa pod železniční tratí, kde bude vybudován železniční nadjezd. Součástí projektu je též vytvoření dostatečného množství parkovacích míst a terénní a sadovnická úprava v okolí stavby.

Historickou podobu mostu a jeho okolí mimo jiné věrně zachytili ve svých obrazech Božena Vohánková, Bedřich Mudroch, Jaroslav Mašek nebo Zdeněk Halíř.