Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 31. 01. 2018

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Kyrián, pí. Havelková, p. Král, p. Svoboda

Omluveni:     p. Vaník

Neomluveni:

Hosté:             p. Fryml

Jednání zahájil p. Březina.

Přivítal všechny členy v novém roce a popřál úspěšná jednání.

  • zprávy z Magistrátu

– u investičních záměrů se nejdříve bude dělat projekt s realizací v následujícím roce – na 2018 bude známo koncem února

– na veřejné besedy všech příměstských částí budou zváni ředitel Lesů MB (p. Tůma) a ředitel Městské policie (p. Tomáš Kypta)

– pí. Kaušková – požadavky na prořezání Červenky bude pod správou Magistrátu dělat Compaq

  • akce v Čejeticích

a) nové požadavky

– budou nadále přehledně uváděny v tabulce na konci zprávy

 b) upozornění komise

– Komise řešila stížnost pí. Kamínkové na neustálé nedodržování předepsané rychlosti max. 30 km/hod. v obci – v poslední době pohřbila již několik přejetých koček!

– Do 13. 02. předat pí. Bělské připomínky k jízdnímu řádu autobusů městské dopravy

– místnost pro schůze komise pro Příměstskou část Čejetice je vybavena novými židlemi – komise děkuje paní Hlušičkové, která zajistila jejich převzetí

 c informace hostů

– p. Fryml se zajímal o novinky v Čejeticích

—————————————————————————————————————————–

P ř í š t í   j e d n á n í:

ve středu 28. února 2018 od 18 00 hod. v klubovně

  Zapsala: Karbusová

datumpožadaveksplněnopoznámka
2017   
29.11.– nový stožár na vlajku ke klubu seniorů  
 – úklid naplaveniny v ulici Koněvova pod schody (teče z ulice Příčné přes schody)  
 – u obchodu COOP proříznout ještě více retardér + přemístit „vnitřní“ kus na druhý kraj křižovatky  
 – opravy dopravních značek poškozených vichřicí  
 – úklid spadaného listí na hřbitově a před ním  
 – spadlé větve u pomníku u autobusové zastávky a u pomníku sv. Jana Nepomuckého  
 – odstranit zlámané větve v lesíku a vyhrabat cestičky  
 – na veřejné besedě slíbil p. primátor pomoc při jednání s Lesy ČR o odstranění náletů v Července  
 – dotaz na plánovanou výměnu oken ve školceÖnebude
 – zjistit odbornou expertízu kaštanů u pomníku sv. Jana Nepomuckého (byly poškozené kořeny při stavbě chodníku a nyní jsou na stromech suché větve)  
 – nový koš do Koněvovy ulice k autobusové zastávce u retardéru směr Dalovice  
 – opravit chodník v Nové ulici před domem p. Vilíma  
 – požadavek na asistenta bezpečnosti dopravy na křižovatku Jaselská – Palackého ulice týká se města
2018  
31.01.měření rychlosti – znovu požadavek na ředitele Městské policie  
 nefunkční retardér v Koněvově ulici na jaře
 pravidelné čištění kanálů v Koněvově ulici  
 Vodárenská ulice – úprava buksusů  
 držák na vlajku na klubovnu  
 řezání a úklid v parčíku u sochy sv. J. Nepomuckého (naposled před volbami)  
 nový prvek na dětském hřišti místo pískoviště (už odvezeno)  
 lavička u hřiště: schází opěradlo, betonový blok uvolněný  
 Panenka – podnět na Magistrátu (cesta)  
 na poli (navazuje na Polní ulici) jsou 2 cedule 30 km/hod. příkaz + zrušení = nelogické – důvod umístění zjistí p. Březina na Magistrátu
 Vodárenská ul. – kdy bude dokončeno kácení stromů  
 místo Výzkumného ústavu bude 12 RD + 17 RD na poli proti pí. Stinkové – nízký tlak vody stále není řešen dotaz na Magistrát
 požadavek na prořezání větví v lesíku (prasklé větve po vichřici) p. Král zjistí stav

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment