Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 29. 05. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská, pí. Ing. Karbusová, p. Procházka, p. Svoboda, p. Kyrián,
pí. Havelková, p. Král

Omluveni:    

Nepřítomni:   p. Vaník

Hosté:             p. Suchý, manželé Steinerovi

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– předseda komise p. Sezemský zahájil svou činnost, sl. Kracíková zatím zápisy nepíše

Investice na rok 2019 dle rozhodnutí Magistrátu (podle našich požadavků):

  1. protipovodňová zábrana v horní části Koněvovy ulice
  2. dvouhoupačka Tarzan
  3. rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou a Novou ulicí

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– 23. 04. začala oprava chodníků v Nové ulici, stále pokračuje

– vyčištěné kanály

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan) – schválená objednávka je u pí. Součkové

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody, stav stále trvá, na území Červenky se stále pracuje

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu) – zjistit u pí. Najberkové

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – přislíbeno podle kapacit

– oprava výtluků po celých Čejeticích – byla zadána

– dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 nových rodin)

– stále nebyl upraven retardér u ochodu COOP – přislíbeno vyplnění plochy mezi oběma zvýšenými kraji

c) Nové požadavky

– opětně upozornit na odstranění nesmyslných dopravních značek naproti domu pí. Stinkové (30 km + konec zóny 30 km)

– posekat pozemek u hřbitova dříve pronajatý Svazu zahrádkářů – nyní patří městu a posekaný s ostatními plochami v Čejeticích nebyl

d) Upozornění komise

– Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen!

e) Informace, náměty hostů

1) – Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

– byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– po vydání této výzvy se situace nezměnila, stále se za 3 až 4 týdny vymění osazenstvo, navíc se dopouštějí krádeží v obchodě

– Stavební úřad vydal dne 01. 04. 2019 rozhodnutí, kterým užívání stavby zakázal; do tohoto rozhodnutí podal vlastník stavby odvolání, o kterém bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje – plné znění je vyvěšeno na nástěnkách a na webových stránkách Čejetic

à komise i nadále vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. rušení klidu po 22. hodině i jiné) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky – stav trvá

2) – Parkování v Koněvově ulici (oblast u serpentýny): není kde parkovat pro obyvatele při příjezdu (např. s nákupem) nebo návštěva – problematiku předat opětně na Magistrát – je třeba hledat systémové řešení pro pozemek mezi serpentinou a domem p. Ulmana (návrh = odstranit obrubník, krajnici vysypat např. separátem, aby se neparkovalo na trávě), možnost stání je nutná, protože při zastavení, byť krátkodobém, je snížena průjezdnost vozovky, která je hlavním tahem z města (MHD, velký provoz)

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 26. června 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment