Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 27. 12. 2017

Přítomni:     pí.Bělská; p. Procházka; pí.Havelková; pKrál
Omluveni:     p.Vaník Vojtěch
Nepřítomni:   pí.ing.Karbusová; p.Březina; p.Svoboda; p.Kyrián.
Hosté:        nebyli

Jednání zahájila pí. Bělská a přivítala členy komise s přáním do nového roku.

Zprávy z Magistrátu.

Pan předseda ing. M. Palek zhodnotil rok 2017 za velice úspěšný a jaké budou finance na rok 2018 se bude vědět v lednu 2018.

Rozpis veřejných besed na rok 2018 – Čejetice 14. 11. 2018.

Poděkování paní ing. Aleně Najberkové za její práci v komisi a rozloučení s ní.

Seznámení přítomných s tabulkou investičních akcí, které měly být v letošním roce zrealizovány nebo jsou připraveny pro realizaci v dalších letech.

Pan předseda ing. Palek poděkoval členům komisí za jejich práci.

Splněné požadavky.

 • Dopravní značky, které byly poškozeny vichřicí, byly nahrazeny značkami novými (v ulici Nezvalovy a Gorkého).
 • Spadané listí na hřbitově a před hřbitovem bylo součástí vánočního úklidu v Čejeticích.
 • Spadlé větve u pomníku a pod kaštany byly uklizeny.
 • Při odborné expertíze kaštanů u pomníku sv. Jana Nepomuckého se zjistilo, že kaštan u pomníku je nemocný a byly odstraněny suché větve a na jaře se bude pokračovat s léčbou tohoto stromu.
 • Do Koněvovy ulice k autobusové zastávce byl dán nový odpadkový koš.
 • Komisi se podařilo nové linoleum do místnosti po knihovně. Tímto bych chtěla poděkovat paní Vlastě Hlušičkové, která měla na starosti řemeslníky a vzorně tuto místnost uklidila.

Nesplněné požadavky.

 • Stožár na vlajku ke klubu seniorů.
 • Odstranění náletů v Července.
 • Nepokácené uschlé stromy ve Vodárenské ulici.
 • Nový herní prvek na dětské hřiště místo pískoviště.
 • Vysadit novou zeleň ve Vodárenské ul. před domem č. 257.
 • Opravit chodník v Nové ul. před domem pana Vilíma.
 • Úklid naplaveniny v ulici Koněvova pod schody (teče z Příčné ulice) uklízet průběžně.
 • Okna ve školce se vyměňovat nebudou, plastová okna nejsou vhodná.
 • Požadavek na asistenta bezpečnosti na křižovatku Jaselská a   Palackého ulice.

Akce v Čejeticích.

Na fotbalovém hřišti se buduje prostor pro nové cvičící prvky.

Upozornění komise

 • Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy
 • Komise žádá obyvatele, majitele psů, aby uklízeli exkrementy po svých miláčcích – je to obzvlášť opovážlivé na nových chodnících.

P ř í š t í   j e d n á n í :

ve středu 31. ledna 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment