Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 27. 03. 2019

Přítomni:        p. Březina, pí. Ing. Karbusová, p. Kyrián, p. Procházka, p. Svoboda

Omluveni:     pí. Bělská, p. Král

Nepřítomni:   pí. Havelková, p. Vaník

Hosté:             manželé Steinerovi

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise a hosty.

I. Zprávy z Magistrátu

– informace o povinném očkování psů – viz samostatná informace

– naše požadavky dle dřívějších zápisů byly akceptovány

připomínka ze strany naší komise: potřebujeme informace z Magistrátu o zamýšlených a probíhajících činnostech v naší příměstské části, abychom mohli odpovídat na dotazy obyvatel – aktuálně práce v Července, hospodaření s pozemkem převzatým od Svazu zahrádkářů, práce na zamýšleném hřbitově …

à zákonná povinnost vyvěšením na úřední desce ve městě není postačující a občané s odvoláním na právo na informace se jich dožadují

à veřejná debata s primátorem vyjde na naši příměstskou část až v lednu r. 2020, proto chtějí občané informace jiným způsobem

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

– ořezané túje u trafostanice

– firma Aufer Design provedla ořezání zeleně do chodníku

– borovice v Koněvově ulici jsou ořezány

– lze přidat kontejner na papír na křižovatku naproti pomníku (začátek Mudrochovy ulice) – vyřešeno častějším vyvážením stávajících kontejnerů

– vzniká skládka v Nové ulici za brankou Zvěřinových – uklizeno

b) Nesplněné požadavky

– nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan)

– vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci – opětně na jarní čištění

– oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím

– v ulici Koněvova od č. 108 až do zatáčky na Dalovice vyčistit kanálky na dešťovou vodu pod chodníkem

– v ulici Koněvova před č. 57 je téměř ucpaný kanál listím

– na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody

c) Nové požadavky

– do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad (nejlépe k vodojemu)

– prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce

– požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně

d) Upozornění komise

– Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

– Další připomínka se stále týká neukázněných majitelů psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen – STÁLE SE OPAKUJE!!!

e) Informace, náměty hostů

– seznámení s odpovědí z Krajské hygienické stanice ve věci provozu nelegální ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice – byla vydána výzva k bezodkladnému ukončení užívání stavby pro ubytovací účely

– dál se k záležitosti vyjádřil HZS s tím, že sami neshledali závady a konečné rozhodnutí bude na stavebním odboru Magistrátu města

……. po vydání této výzvy se situace nezměnila, pouze je jiné osazenstvo a dokonce musela být zavolána Městská policie k vyřešení potyčky mezi ubytovanými, obyvatelé okolních domů jsou obtěžováni nevhodným chováním (vulgární pokřiky apod.) …….. situace se nemění ani nadále, ze Stavebního od boru Magistrátu města MB vyjádření stále nemáme!!!

– vzhledem k tomu, že řešení situace není v dohlednu, komise vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. když jsou ubytovaní sváženi po práci večer po 22. hodině a minimálně do 23. hodiny nadměrným hlukem obtěžují okolí) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky

D a l š í   j e d n á n í:

ve středu 24. dubna 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment