Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 26. 06. 2019

Přítomni: p. Březina, pí. Bělská, p. Procházka, p. Svoboda, p. Král, p. Vaník
Omluveni: pí. Ing. Karbusová, pí. Havelková
Nepřítomni: p. Kyrián
Hosté:            

Jednání zahájil p. Březina, přivítal členy komise.

I. Zprávy z Magistrátu

Předseda komise pan Sezemský zahájil svou činnost, sl. Kracíková píše zápisy přehledně podle příměstských částí

Investice na rok 2019 dle rozhodnutí Magistrátu (podle našich požadavků)

 1. protipovodňová zábrana v horní části Koněvovy ulice
 2. dvouhoupačka Tarzan
 3. rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou a Novou ulicí – zůstáváh

II. Zprávy z příměstské části

a) Splněné požadavky

 • požadavek na firmu Lesy (p. Tůma) vyčistit stráň v Koněvově ulici od viaduktu nahoru po pravé straně – částečně
 • posekat pozemek u hřbitova dříve pronajatý Svazu zahrádkářů – nyní patří městu a posekaný s ostatními plochami v Čejeticích nebyl – důvod byl nedostatečná komunikace

b) Nesplněné požadavky

 • nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka (tzv. Tarzan) – schválená objednávka je u pí. Součkové
 • oprava povrchu serpentýny – popraskaný povrch mezi vlastní cestou a zábradlím – stav se stále zhoršuje!
 • na cestičce vedoucí do Červenky se usazuje šlem (sliz) z vytékající vody, stav stále trvá, na území Červenky se stále pracuje, proto nelze prověřit
 • do příměstské části přidat kontejner na kovový odpad – zjistit u pí. Najberkové nelze realizovat, v Dalovicích mají svůj vlastní
 • suchý prasklý smrk za hřbitovní zdí směrem k zatáčce
 • oprava výtluků po celých Čejeticích – byla zadána
 • dotaz na Magistrát ohledně zásobování Čejetic vodou a plynem vzhledem k nové výstavbě (má se jednat o cca 30 nových rodin)
 • stále nebyl upraven retardér u obchodu COOP – přislíbeno vyplnění plochy mezi oběma zvýšenými kraji
 • opětně upozornit na odstranění nesmyslných dopravních značek naproti domu pí. Stinkové (30 km + konec zóny 30 km)

c) Nové požadavky

V současné době nové požadavky nejsou

d) Upozornění komise

Stále se vyskytují neukáznění majitelé psů, kteří neuklízejí po svých miláčcích, bohužel většinou psi větších plemen!

Jjak dozrává ovoce, padá někde na chodník – komise prosí majitele o úklid, aby se předešlo případným úrazům jako uklouznutí apod.

e) Informace, náměty hostů

Provoz ubytovny v objektu Čejetice č. 28, Koněvova ulice:

 • stav nezměněn
 • komise i nadále vyzývá občany, aby při vznikajících problémových situacích (např. rušení klidu po 22. hodině i jiné) ihned volali Městskou polici 156, aby byla problematika zadokumentována pro další kroky

Parkování v Koněvově ulici (oblast u serpentýny): není kde parkovat pro obyvatele při příjezdu (např. s nákupem) nebo návštěva – problematiku předat opětně na Magistrát – je třeba hledat systémové řešení pro pozemek mezi serpentinou a domem p. Ulmana (návrh = odstranit obrubník, krajnici vysypat např. separátem, aby se neparkovalo na trávě), možnost stání je nutná, protože při zastavení, byť krátkodobém, je snížena průjezdnost vozovky, která je hlavním tahem z města (MHD, velký provoz) – opatření je nutné, situace je kritická!

Komise přeje všem občanům a návštěvníkům Čejetic hezké léto a
těší se na další náměty či připomínky po prázdninách.a

Další jednání: středa 25. září 2019 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Ing. Marie Karbusová

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment